Szkoła odpowiedzialna cyfrowo

 

,,Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo” to projekt edukacyjny, który wspiera szkoły we wdrażaniu nowych technologii i higieny cyfrowej w edukacji. Szkoła odpowiedzialna Cyfrowo to wspólnota uczniów, rodziców i nauczycieli, dla których wartością jest kształtowanie równowagi między korzystaniem z nowych technologii i świadomym tworzeniem realnych więzi poza przestrzenią Internetu.

Organizatorem Projektu jest fundacja Dbam o Mój Z@sięg, która zajmuje się edukacją społeczeństwa na temat cyfrowej higieny i profilaktyki e-uzależnień wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Uczy odpowiedzialnego korzystania z internetu, smartfona i innych narzędzi ekranowych, pamiętając, że kluczowe dla dobrostanu jednostki są relacje międzyludzkie. Podstawą jej działań jest profesjonalna diagnoza problemu, działanie we współpracy międzysektorowej, jak również idea partycypacji rozumiana jako włączenie w proces wsparcia tych, którzy sami tego wsparcia potrzebują.

Zachęcam do zapoznania się z projektem na stronie internetowej oraz Facebooku:
https://dbamomojzasieg.pl/o-nas/
https://www.facebook.com/dbamomojzasieg

 

Koordynator projektu
Anna Mackiewicz- Wójcik