Innowacje


 

"Dziedzictwo  kulturowe  regionu gminy Stryków i gminy Głowno"

 

 Krótki opis nowatorskich rozwiązań organizacyjnych oraz metodycznych:

 Uczniowie zainteresowani regionem zbierają informacje od mieszkańców okolic Strykowa  i Głowna, robią notatki i fotografie.  Podczas pracy w grupach segregują materiały. Na podstawie znajomości terenu sporządzają projekt trasy rowerowej. Wykonują album przedstawiający zabytki architektury (sakralnej i świeckiej) oraz ciekawe miejsca okolic Strykowa i Głowna z uwzględnieniem legend, podań i przekazów mieszkańców

 

Czas trwania: 1 września 2013  - 30 września 2015

Cel główny: poznanie dziedzictwa kulturowego regionu

Cele szczegółowe

Uczeń: 

 Spodziewane efekty:

  Sposób realizacji:

  Ewaluacja działań innowacyjnych:

Projekt „Chcę być przedsiębiorczy – podstawy przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych”, którego realizatorem jest Instytut HR, ma na celu stworzenie i przetestowanie programu nauczania przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych w oparciu o atrakcyjne i efektywne narzędzia kształtujące postawę przedsiębiorczą wśród młodzieży.
Obecnie na podstawie doświadczeń nauczycieli i uczniów testujących wstępne wersje opracowywana jest finalna wersja -kompletny program do nauczania podstaw przedsiębiorczości, który zawiera:

W naszej szkole w ramach zajęć z podstaw przedsiębiorczości oraz zajęć wychowawczych wdrażane będą wybrane narzędzia tego programu.
Mamy nadzieję, że wykorzystanie tych materiałów, przyczyni się do kształtowania postaw przedsiębiorczych wśród uczniów.


Koordynator Aleksandra Twardowska