Projekty

Rozwój kompetencji kluczowych i zawodowych uczniów ZS 1
w Bratoszewicach

Od 1 lipca 2014 roku w Zespole Szkół Nr 1 w Bratoszewicach realizowany jest projekt „Rozwój kompetencji kluczowych i zawodowych uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Bratoszewicach”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Projekt realizowany będzie do dnia 30 czerwca 2015 roku.


Głównym celem projektu jest podniesienie procesu kształcenia 45 uczniów ze specjalnym potrzebami edukacyjnymi poprzez udział w zajęciach dodatkowych, stażach i kursach kształtujących umiejętności zawodowe i kompetencje kluczowe.


Uczniowie w dniach 04-31 sierpnia 2014 roku uczestniczyli w stażach zawodowych u lokalnych pracodawców.


Od dnia 1 października 2014 roku w szkole realizowane są:

  • Zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego zawodowego
  • Zajęcia dodatkowe z matematyki
  • Zajęcia z ICT
  • Zajęcia z przyrody
  • Zajęcia w ramach Szkolnego Ośrodka Kariery
  • Indywidualne wsparcie pedagogiczne

 

Ponadto w ramach projektu zorganizowane zostaną kursy zawodowe, wyjazdy do lokalnych pracodawców oraz wyjścia rozwijające ekspresję kulturową.