Akcja krwiodawstwa

 

„Oddając krew, ratujesz komuś życie”

Od kilkunastu lat pełnoletni uczniowie naszej szkoły mają możliwość honorowego oddawania krwi. Akcje organizowane są na terenie szkoły średnio 3 razy w roku i uczestniczy w nich każdorazowo około 25 – 30 osób. Krew pobiera wykwalifikowany zespół  z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi. Opiekunem i koordynatorem akcji jest nauczyciel p. Cezary Wójcik.


Krew jest potrzebna codziennie, w dużych ilościach ponieważ jest bezcennym lekiem, którego mimo wielu prób i postępu w nauce nie udało się wytworzyć syntetycznie. Jest niezbędna nie tylko ofiarom wypadków, ale także cierpiącym na szereg poważnych chorób. Przetaczana podczas transfuzji lub podawana w postaci przetworzonych preparatów, pozwala ratować życie i zdrowie.


Honorowym Dawcą Krwi zostaje każdy, kto chociaż raz oddał honorowo krew. Otrzymuje wówczas tytuł i legitymację „Honorowego Dawcy Krwi”. To jednak tylko formalne określenie. Jego prawdziwy sens jest dużo głębszy. Krwiodawca to człowiek o większej niż przeciętna wrażliwości na sprawy ludzkie, skłonny do bezinteresownego działania na rzecz nawet nieznanego chorego czy ofiary wypadku. Honorowy dawca krwi to także pewna postawa życiowa, wynikająca z dużego zrozumienia dla potrzeby leczenia krwią lub ratowania życia ludzkiego przez podanie niezastąpionego leku, jakim jest krew. To altruista, stawiający sobie za cel pomaganie innym, być może również swoim bliskim, kolegom przyjaciołom – czasem, jak wykazują liczne przypadki, także sobie samemu.


Każdy krwiodawca może uzyskać bezpłatnie wyniki swoich badań laboratoryjnych (oznaczenie grupy krwi z wpisem do dokumentu, morfologia, badania wirusologiczne). Oddawanie krwi jest całkowicie bezpieczne. Jako krwiodawca masz zapewnioną bieżącą kontrolę stanu swojego zdrowia – ogólne badanie lekarskie i systematycznie aktualizowane wyniki badań laboratoryjnych.

Pełnoletnie, zdrowe osoby zapraszamy do bycia honorowymi krwiodawcami, a tym którzy już nimi są dziękujemy za ten cenny dar życia.

Bliższych informacji udziela  koordynator akcji p. Cezary Wójcik


Informacje dla krwiodawców – plik pdf