Licealiada

Licealiada- organizowana w ramach Mistrzostw Szkół Ponadgimnazjalnych przez MINISTERSTWO SPORTU i TURYSTYKI, SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY ZARZĄD GŁÓWNY ,Łódzki Szkolny Związek Sportowy i Urząd Marszałkowski w Łodzi.

 

Szkolny Związek Sportowy działający w obszarze szkolnej kultury fizycznej przez wiele już lat wypracował dobry, zbieżny z interesami edukacji
i wychowania program skierowany do wszystkich uczniów -dostosowany do poziomu ich potrzeb i możliwości ruchowych.

Przedstawiony w kalendarzu wachlarz dyscyplin sportowych obok sprawdzianu realizacji programu wychowania fizycznego w szkole, stwarza
młodzieży możliwość udziału w rywalizacji sportowej. Ma to na celu takie działanie , aby każdy uczeń mógł brać systematyczny udział w atrakcyjnych zajęciach sportowych, a najlepsi zyskali szansę reprezentowania swych szkół w zawodach wyższego szczebla.

Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w zawodach organizowanych przez SZS i życzymy sukcesów i satysfakcji z osiągniętych wyników sportowych.

http://www.lszs.pl/term/lic.html