Szkolny Master Szef

Regulamin konkursu „Szkolny Master Szef” dla uczniów klas gastronomicznych Zespołu Szkół Nr 1 w Bratoszewicach.

Cel konkursu:  Propagowanie i pogłębianie wiedzy o zdrowym odżywianiu. Doskonalenie umiejętności kulinarnych oraz rozbudzenie pomysłowości i kreatywności uczniów w tworzeniu nowych dań. Zachęcenie młodzieży do rozwijania pasji kulinarnych i podnoszenia poziomu kształcenia zawodowego.

Warunki uczestnictwa:

 1. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas „żywieniowych” Zespołu Szkół Nr 1 w Bratoszewicach.
 2. Uczniowie zgłaszają udział w konkursie do pani Ewy Piszczyńskiej do dnia 07.12.2016r.
 3. Uczniowie startują w zespołach dwuosobowych.
 4. Zadanie konkursowe obejmuje przygotowanie 4 porcji potrawy konkursowej zgodnie z podaną tematyką iz przydzielonych surowców, tj:
  • Tematyka etapu podawana jest z tygodniowym wyprzedzeniem
  • Uczniowie przygotowują potrawy z surowców zakupionych przez szkołę.
  • Uczniowie nie znają surowców, mają je przygotowane na stanowisku w dniu konkursu
 5. Konkurs składa się z IV etapów:

  I etap- grudzień- sporządzanie potraw zgodnie z podaną tematyką. Do dalszego etapu przechodząwszystkie zgłoszone zespoły, z odpowiednio przydzieloną liczbą punktów.
  II etap- styczeń- sporządzanie potraw, ocena przez jury, przyznawanie punktów, do dalszego etapu przechodzi o jeden zespól mniej- ten który uzyskał najmniejsza liczbę punktów w dwóch etapach.
  III etap- luty 2018 –półfinał- zespoły sporządza kolejną potrawęzgodnie z założeniami. Do dalszego etapu przechodzi o jeden zespół mniej.
  IV etap- finał marzec 2018r. - zespoły gotują potrawę, uzyskują punkty z tego etapu, które będą sumowane z punktami z poprzednich etapów. Liczą się punkty z każdego etapu konkursu. Rozstrzygnięcie konkursu, wyłonienie zwycięzców.

 6. Potrawa konkursowa musi być zgodna z wymaganiami podanymi w założeniach konkursu.
 7. Nie można korzystać z gotowych elementów potrawy przygotowanych w domu.
 8. Uczniowie mogą podać potrawę na talerzach znajdujących się w pracowni lub na własnych.
 9. Jury degustacyjne oceni jakość organoleptyczną potrawy, zwracając uwagę na estetykę podania.
 10. W trakcie wykonywania zadania konkursowego jury techniczne oceniało będzie przestrzeganie zasad higieny i bezpieczeństwa pracy.
 11. Wszelkie surowce, przyprawy, folie aluminiowe, spożywcze i papier do pieczenia zapewnia szkoła.
 12. Uczniowie są zobowiązani do posiadania własnej odzieży ochronnej.
 13. Czas wykonania potrawy konkursowej nie może przekroczyć 120 minut. Przekroczenie czasu skutkuje punktami karnymi (5 punktów karnych za każde 10 minut).
 14. Za udział w konkursie każdy uczeń otrzymuje ocenę celującą ( cząstkową )z technologii gastronomicznej.

Przebieg konkursu:

Uczniowie zgłaszają się na konkurs do pracowni gastronomicznej, losują stanowiska, zapoznają się z przygotowanymi przez organizatora surowcami, mają 15 minut czasu na zaplanowanie co będą z podanych surowców przyrządzać i przystępują do pracy. Surowce, które otrzymają na stanowisku musza być wykorzystane do sporządzenia potrawy. Dodatkowo uczniowie mogą korzystać z surowców znajdujących się w pracowni ogólnodostępnych, typu mąka, masło, przyprawy itp. Czas na wykonanie potrawy 120 minut. Należy przygotować 4 porcje potrawy konkursowej. Szczegółowe wytyczne co do rodzaju potrawy uczniowie poznają dopiero w momencie przystąpienia do konkursu.
Członkowie jury oceniają:

 1. Wygląd potrawy (0-5 punktów)
 2. Smak potrawy (0-10 punktów)
 3. Proces technologiczny ( 0-5 punktów)
 4. Znajomość zasad bhp i ich przestrzeganie (0-5 punktów)
 5. Stopień trudności( 0-5 punktów)
 6. Pomysłowość ( 0-5 punktów)

 

Ewa Piszczyńska