Szkoła Przyjazna Rodzinie

Program ,, Szkoła Przyjazna Rodzinie”  to program przygotowany przez Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny, który tworzy przestrzeń współpracy dla szkół, organizacji pozarządowych i osób zaangażowanych w promocję wartości rodzinnych.

Celem programu jest realizowanie zadań związanych z profilaktyką wszelkich uzależnień oraz minimalizowania postaw patologicznych wśród młodzieży, tak aby jak najlepiej przygotować młode pokolenie do odpowiedzialnego podejmowania przyszłych wyzwań związanych z dorosłym życiem, w tym z założeniem rodziny.

Nasza szkoła od 2016 roku posiada Certyfikat Szkoły Przyjaznej Rodzinie.

Anna Wójcik

http://szkola-przyjaznarodzinie.pl/