Projekt "Super Klasy"

Projekt ,,Superklasa” jest prowadzony i koordynowany przez Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Nr 1 w Bratoszewicach. Konkurs trwa od października do kwietnia każdego roku szkolnego. Jego celem jest przede wszystkim promowanie nauki i kultury osobistej oraz integracja uczniów klasy oraz szkoły.

Przedstawione w kalendarzu konkursy o różnej tematyce stwarzają młodzieży możliwość poszerzenia swoich zainteresowań oraz udziału w rywalizacji, ponieważ klasy biorące udział w Superklasie za każdy wygrany konkurs zdobywają konkurs.

Na koniec trwania konkursu wszystkie punkty zostają zsumowane a 3 klasy z najwyższym wynikiem otrzymują :

  • I miejsce – Tytuł Super klasy bieżącego roku, dyplomy uczniów Super Klasy oraz nagrodę specjalną w postaci 100% dofinansowania na wycieczkę klasową.
  • II miejsce – dyplomy uczniów Super Klasy oraz nagrodę specjalną w postaci 80% dofinansowania na wycieczkę klasową.
  • III miejsce - dyplomy uczniów Super Klasy oraz nagrodę specjalną w postaci 60% dofinansowania na wycieczkę klasową.

Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w konkursie organizowanym przez Samorząd Uczniowski

i życzymy satysfakcji i wielu sukcesów.

Anna Wójcik

 

 

Opiekunami Samorządu Szkolnego są panie: Anna Wójcik, Agata Pietrzak

 

REGULAMIN SUPER KLASY

 

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

KONKURSY

LAUREACI KONKURSU „SUPER KLASA”

 

Rok 2015/2016

Klasa II Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych
Wychowawca: pani Ewa Piszczyńska, pani Wioleta Supera

 

 

 

Rok 2014/2015

Klasa II Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych
Wychowawca: pani Kamila Kina, pani Anna Pieczykolan