Projekt  „Profesjonalni zawodowcy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa  XI Edukacja  Kwalifikacje Umiejętności,Poddziałanie. XI.3.1. Kształcenie zawodowe

Wrzesień 2018

W dniach 24-28 września odbyło się szkolenie z zakresu obsługi opryskiwaczy, w którym wzięło udział  12 uczestników projektu kształcących w zawodzie Technik rolnik.  Uczniowie realizowali  program zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 8 maja 2013 r. 

Szkolenie w jednym dniu miało charakter wyjazdowy. Uczniowie  uczestniczyli w wycieczce do Kutna. Program wyjazdu obejmował zwiedzanie fabryki maszyn „Bury” oraz kutnowskiego oddziału firmy Agromarket Jaryszki. W fabryce maszyn  „Bury” uczniowie zapoznali się z  produkcją m.in opryskiwaczy polowych i sadowniczych  oraz ich ustawieniem  i regulację opryskiwaczy.

Uczestnicy szkolenia  zdali egzamin na koniec szkolenia otrzymali zaświadczenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin (ważne przez 5 lat).

E. Czesny

 

              

 

W dniu 28 września br. odbyło się podsumowanie kończącego się projektu „Profesjonalni zawodowcy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,  Oś priorytetowa  XI Edukacja  Kwalifikacje Umiejętności,  Poddziałanie. XI.3.1. Kształcenie zawodowe. 

Projekt realizowany był od stycznia 2017 roku do września 2018 r.  i wzięło udział 45 uczniów oraz 4 nauczycieli przedmiotów zawodowych. Nauczycieli zwiększyli swoje kwalifikacje zawodowe na kursie barmańskim oraz na studiach podyplomowych z zakresu BHP. Uczniowie natomiast zwiększyli swoje kompetencje zawodowe uczestnicząc w:

  • płatnych stażach zawodowych
  • zajęcia przygotowujących do egzaminów zawodowych uczniów kształcących
    w zawodzie Technik rolnik i Technik żywienia i usług gastronomicznych
  • szkoleniu z zakresu obsługi barmańskiej
  • zajęciach z zakresu zaawansowanego Excela
  • kursie wózków jezdniowych zakończonych egzaminem Urzędu Dozoru Technicznego
  • szkoleniu z zakresu obsługi opryskiwaczy

 Podczas zajęć uczniowie wykorzystywali zakupione środki dydaktyczne w ramach doposażenia pracowni technologii  gastronomicznej dla zawodu Technik żywienia i usług gastronomicznych oraz warsztatów szkolnych dla zawodu Technik rolnik.

Wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenia potwierdzające udział w projekcie.

E. Czesny

 

 

 

Lipiec/Sierpień 2018

W miesiącach wakacyjnych nasi uczniowie (uczestnicy projektu) podjęli płatne staże zawodowe. Młodzież będzie je realizować w lokalnych firmach i gospodarstwach rolnych posiadających ugruntowaną pozycje na rynku pracy : w Hotelu „500” w Strykowie, w Raben Logistics w Smolicach, w Stadninie Koni w Walewicach i w Gospodarstwie Rolnym Pana Przemysława Firgana. Grupa 20 osób będzie nabywała nowe umiejętności związane z ich kierunkiem kształcenia i wykraczające poza program nauczania. Uczniowie zapoznają się ze specyfiką pracy i tym samym będą dobrze przygotowani do funkcjonowania na rynku pracy.

B. Jachurska

 

Czerwiec 2018

Kurs barmański

W dniach 9 i 16 czerwca w Hotelu 500 w Strykowie odbyły się kolejne zajęcia w ramach kursu barmańskiego, poświęcone trenowaniu nalewania odpowiednich porcji alkoholu "z ręki", bez użycia miarek barowych, stosując freepouring. Uczestnicy zapoznani zostali również z miksologią, czyli  zasadami komponowania napojów mieszanych (wszystkie kategorie koktajli z uwzględnieniem mocktaili). Najbardziej oczekiwanym  przez wszystkich uczestników punktem szkolenia było przygotowywanie koktajli na bazie alkoholi białych: (wódka, gin, tequila, rum), na bazie alkoholi kolorowych: (whisky, brandy, Cognac), koktajli z użyciem likierów, win wzmocnionych i aromatyzowanych a także koktajli warstwowych, płonących i widowiskowych. Przygotowywane były również orzeźwiające koktajle ze  świeżych owoców.
Wiedza i umiejętności nabyte podczas zajęć przyczynić się mogą do zwiększenia ich szans na rynku pracy oraz być wykorzystane podczas przyszłej pracy w barze.

A. Twardowska

 

Lepiej przygotowani = zdany egzamin!

W dniu 08 06 2018 roku odbyły się kolejne zajęcia w ramach projektu Profesjonalni zawodowcy- Przygotowanie do egzaminu zawodowego – gastronomik. Tym razem uczniowie: P. Pośpiech, K. Lipiński, P. Jakóbczyk oraz M. Dratkiewicz mieli do przygotowania kotlety pożarskie z puree ziemiaczanym i buraczkami zasmażanymi. Wszyscy uczniowie wywiązali się z zadania. Zajęcia pozwalają przygotować się do egzaminu zawodowego kwalifikacji T 06. 

Kamila Kina

Zajęcia z obsługi barmańskiej

Podczas czerwcowych zajęć uczniowie zapoznali się  z technologią sporządzania oraz towaroznawstwem różnych napojów alkoholowych a w ramach zajęć praktycznych, przygotowywali koktajle bezalkoholowe (arbuzowy, ogórkowy, melonowy, pina colada, i hawajskie niebo), które samodzielnie garnirowali.

A. Twardowska

 

 

Maj 2018

Zajęcia z obsługi barmańskiej

21 maja, w ramach zajęć z obsługi barmańskiej, uczniowie poznali sprzęt barmański, szkło barowe oraz  miary barowe. Uczestniczyli również w szkoleniu dotyczącym równości szans oraz wpływu alkoholu na organizm człowieka.

A. Twardowska

Zajęcia przygotowujące do egzaminu T. 06

17 maja 2018 roku odbyły się już drugie zajęcia w ramach projektu Profesjonalni zawodowcy. Podczas zajęć  uczniowie K. Lipiński, P. Jakóbczyk, P Pośpiech i M. Dratkiewicz mieli do przygotowania zadanie egzaminacyjne kwalifikacji T 06 -  Kotlety z ciecierzycy i sos ze szpinakiem.  Podczas zajęć uczniowie mieli możliwość doskonalić swoje umiejętności przygotowując się do egzaminu zawodowego. Zajęcia prowadziła mgr inż. Kamila Kina.

Kwiecień 2018

Profesjonalni zawodowcy = Zdany Egzamin!

12 kwietnia ruszyła ostatnia już tura zajęć przygotowujących do egzaminu zawodowego – kwalifikacji T 06 w ramach Projektu „Profesjonalni zawodowcy”. 17 maja odbyły się już drugie zajęcia, podczas których uczniowie K. Lipiński, P. Jakóbczyk, P Pośpiech i M. Dratkiewicz mieli do przygotowania zadanie egzaminacyjne Kotlety z ciecierzycy i sos ze szpinakiem.  Podczas zajęć uczniowie mieli możliwość doskonalić swoje umiejętności przygotowując się do egzaminu zawodowego. 

Opracowała
Kamila Kina


Zajęcia z obsługi barmańskiej

11 kwietnia odbyły się pierwsze zajęcia z obsługi barmańskiej. Bierze w nich udział 5 uczniów z klasy  II i III TŻiUG. Uczestnicy szkolenia rozwiązali test  wiedzy barmańskiej oraz zapoznali się z  sylwetką barmana oraz organizacją pracy w barze.

A. Twardowska

Marzec 2018

Zajęcia przygotowujące do egzaminu T 06

20 marca  odbyły się kolejne zajęcia w ramach projektu „Profesjonalni zawodowcy” - Przygotowujące do egzaminu T.06 – kwalifikacji sporządzanie potraw i napojów. Tym razem uczniowie klasy III Technikum żywienia i usług gastronomicznych – Patrycja Plewka, Aleksandra Szcześniak, Nikola Szafran i Dawid Sobczyk mieli do przygotowania kotlety z kapusty z sosem pomidorowym oraz mus truskawkowy. Czas na przygotowanie zadania wynosił 120 minut. Dzięki zajęciom uczniowie jeszcze lepiej przygotowują się do egzaminu praktycznego, który odbędzie się już w czerwcu. Zajęcia prowadzi Pani mgr inż Kamila Kina.


 

Zajęcia przygotowujące do egzaminu – rolnik (w zakresie kwalifikacji R.03)

W kolejnym miesiącu zajęcia z projektu „Profesjonalni zawodowcy”   odbyły się dwa razy 14 i 28 marca 2018 r. Na pierwszych zajęciach uczniowie zapoznali się z budową i zasadami regulacji pługa obrotowego. Następnie udali się na szkolne pole gdzie każdy z nich mógł wykonać kilka próbnych przejazdów oraz dokonać regulacji narzędzia w czasie pracy. Kolejne zajęcia obejmowały materiał związany z przygotowaniem do pracy opryskiwaczy polowych. Uczniowie zapoznali się z przepisami BHP obowiązującymi podczas pracy z opryskiwaczem. Następnie przygotowali go do pracy oraz dokonali wstępnej kalibracji maszyny.


Luty 2018

22 lutego odbyły się drugie już zajęcia w ramach projektu „Profesjonalni zawodowcy” - Przygotowujące do egzaminu T.06 – kwalifikacji sporządzanie potraw i napojów. Jest to już trzecia grupa uczniów biorąca udział w takich zajęciach. Obecnie są to uczniowie klasy III Technikum żywienia i usług gastronomicznych – Patrycja Plewka, Aleksandra Szcześniak, Nikola Szafran i Dawid Sobczyk. Uczniowie mieli do przygotowania przykładowe zadanie egzaminacyjne – były to pierogi ruskie i surówka z kapusty białej. Czas na przygotowanie zadania to 120 minut. Zajęcia prowadzi Pani mgr inż Kamila Kina.

 

Opracowała Kamila Kina

 

Zajęcia przygotowujące do egzaminu – rolnik (w zakresie kwalifikacji R.03)

Kolejne zajęcia z  projektu „Profesjonalni zawodowcy” – przygotowanie do kwalifikacji zawodowej R.03,  odbyły się 21.02.2018 r. uczniowie zapoznali się z budowa i zasadą działania agregatu uprawowego. Mieli oni również możliwość wykonać próbną pracę agregatem na szkolnym polu doświadczalnym. Po zakończonych zajęciach uczniowie umyli sprzęt przy pomocy myjki ciśnieniowej i przygotowali go do dalszego przechowywania.

 

Styczeń 2018

Rozpoczął się kurs na wózki jezdniowe dla grupy uczniów kształcących w zawodzie technik logistyk, który zakończy się w miesiącu marcu egzaminem zewnętrznym Urzędu Dozoru Technicznego. Kurs poprowadzi firma zewnętrzna posiadająca wieloletnie doświadczenie na rynku. W ramach zajęć zaplanowano 44 godziny teorii i 23 godziny zajęć praktycznych.

 

Zajęcia przygotowujące do egzaminu – rolnik (w zakresie kwalifikacji R.03)

Dnia 17.01.2018 kolejna grupa uczniów z klasy 2 TR rozpoczęła zajęcia  z projektu „ Profesjonalni zawodowcy”  przygotowujących do egzaminu kwalifikacyjnego  R.03. Na zajęciach uczniowie zostali zapoznani z wymogami obowiązującymi na egzaminie zawodowym, planem i programem zajęć  oraz z zasadami równości szans w perspektywie finansowej.

 

II edycja zajęć przygotowujących do egzaminu

=

PROFESJONALNI ZAWODOWCY

W styczniu 2018 roku rozpoczęły się zajęcia w ramach projektu „Profesjonalni zawodowcy” - Przygotowujące do egzaminu T.06 – kwalifikacji sporządzanie potraw i napojów. Jest to już trzecia grupa uczniów biorąca udział w takich zajęciach. Obecnie są to uczniowie klasy III Technikum żywienia i usług gastronomicznych – Patrycja Plewka, Aleksandra Szcześniak, Nikola Szafran i Dawid Sobczyk. Podczas zajęć uczniowie przygotowują przykładowe zadania egzaminacyjne. Czas na przygotowanie zadania to 120 minut. Zajęcia prowadzi Pani mgr inż Kamila Kina.

                                                        Opracowała Kamila Kina

Grudzień 2017

W dniu 18 grudnia 2017 odbyło się częściowe podsumowanie realizowanego  projektu unijnego „Profesjonalni zawodowcy”. Podczas apelu uczniowie otrzymali zaświadczenia o  udziale  w projekcie. Beneficjenci odbyli staże wakacyjne u pracodawców, uczestniczyli w zajęciach przygotowujących do egzaminów w zawodach: rolnik i gastronomik. Nabyli umiejętności sztuki barmańskie, logistycy doskonalili umiejętności z zaawansowanego Excela.


Projekt będzie kontynuowany 2018 roku. Przewidziano m.in. kurs na wózki jezdniowe, staże wakacyjne i zajęcia przygotowujące do egzaminów zawodowych, szkolenia z obsługi barmańskiej i szkolenie z zakresu opryskiwaczy.

 

Listopad 2017

W dniu 21 listopada 2017 r. odbyły się ostatnie zajęcia z zaawansowanego Excel'a w ramach projektu "Profesjonalni zawodowcy". Podsumowaniem cyklu 12 spotkań był test dla uczestników, który pokazał jak duże postępy zrobili nasi uczniowie w trakcie trwania projektu. Zajęcia przyczyniły się do poszerzenia wiedzy i rozwinięcia umiejętności z zakresu arkusza klakulacyjnego. Grupa 13 osób będzie mogła wykorzystać zdobytą wiedzę na lekcjach z przedmiotów zawodowych oraz w przyszłej pracy.

K. Biernacka

 

W dniu 08.11.2017 r. w środę odbyły się ostatnie już zajęcia w ramach projektu "Profesjonalni zawodowcy" dla drugiej grupy uczniów przygotowujące do egzaminu zawodowego T 06. Uczennice klasy III TŻ miały do przygotowania tym razem zadanie egzaminacyjne - były to pierogi ruskie z surówką z białej kapusty. Uczennice miały na wykonanie zadania 120 min. Wszystkie wykonały zadanie, a ocenione według kryteriów oceniania zdały egzamin. Wierzymy, że takie same wyniki będą na praktycznym egzaminie zawodowym już w czerwcu. Życzymy powodzenia!

 

Zajęcia prowadzi Pani prof Kamila Kina - nauczyciel przedmiotów zawodowych, egzaminator kwalifikacji T 06 i T 15.

 

Zajęcia dla uczniów Technikum Rolniczego

 

 

Kurs barmański

2 i 9 listopada odbyły się kolejne zajęcia w ramach kursu barmańskiego, poświęcone trenowaniu nalewania odpowiednich porcji alkoholu "z ręki", bez użycia miarek barowych stosującfreepouring. Na zajęciach uczennice uczyły się dobierać surowce do dekoracji koktajli oraz oczywiście sporządzały różnego rodzaju dekoracje drinków. Przygotowały również koktajl bezalkoholowy na bazie soku marchewkowego, pomarańczy, ananasa i mięty, który okazał się przepyszny i bardzo orzeźwiający.

Ewa Piszczyńska

 

Zajęcia z zaawansowanego Excela

Październik 2017

W dniu 19 października odbyły się trzecie zajęcia przygotowujące do egzaminu w kwalifikacji T 06 w ramach projektu "Profesjonalni zawodowcy". Uczennice przygotowywały przykładowe zadanie egzaminacyjne byly to kotlety z ciecierzycy oraz sos czosnkowy ze szpinakiem. Zajęcia były prowadzone w doposażonej pracowni gastronomicznej przez Panią Kamilę Kina.

K. Kina

 

Kurs barmański

Podczas październikowych zajęć uczennice zapoznały sięz  technologią sporządzania oraz towaroznawstwem różnych napojów alkoholowych, najnowszymi trendami światowej miksologii- barmaństwem molekularnym. Po zajęciach uczennice potrafią także sklasyfikować poszczególne rodzaje alkoholi oraz wskazać na znane marki z danej grupy asortymentowej.

Ewa Piszczyńska

 

 

Zajęcia z zaawansowanego Excela

Uczniowie wytrwale uczestniczą w zajęciach z zaawansowanego Excela. Wykonując zadania przygotowane przez nauczycieala czerpią sastysfakcję ze swojej pracy. Zadania są ukierunkowane na przyszła pracę. W tym miesiącu stawiamy na praktyczne zastosowanie Excela.

K. Biernacka

Wrzesień 2017

Staże zawodowe dla uczniów lipiec-sierpień 2017

W okresie od lipca do sierpnia 2017 r. 21 uczniów (7K/14M) wzięło udział zrealizowało staże zawodowe u pracodawców. Wszyscy otrzymali zakupione wcześniej wyposażenie stanowisk pracy, które wykorzystywali w  podczas zaplanowanych prac zgodnie z opracowanymi wspólnie z pracodawcami Programami Staży. Uczniowie kształcący w zawodzie Technik rolnik odbywali staże u dwóch pracodawców: trzech (0K/3M) w Stadninie Koni Walewice Spółce z o.o.  Ze względu na zróżnicowanie  produkcji w gospodarstwie uczniowie nabywali umiejętności zawodowe związane z produkcją roślinna oraz hodowlą: bydła mlecznego i mięsnego, koni, ryb. Trzech uczniów (0K/3M) natomiast realizowało staże w Gospodarstwie Rolnym Przemysława Firgana, specjalizującym się poza produkcją roślinną w produkcji  prosiąt w cyklu zamkniętym. Uczniowie kształcący w zawodzie Technik żywienia i usług gastronomicznych (7K/1M) pracowali w ramach 150 godzinnego stażu w HOTELU 500 w Strykowie. Usytuowanie hotelu i jego biznesowy charakter gwarantuje, że uczniowie mają wiele możliwości wykonywania szerokiego wachlarza prac związanych z obsługą gości indywidualnych, grup oraz konferencji. Grupa młodzieży kształcącej w zawodzie Technik logistyk (0K/7M) odbywała  staże zawodowe w Raben Logistics Polska Sp. z o. w Strykowie, realizującej kompleksowe usługi logistyczne i spedycyjne. Uczniowie podczas 150 godzin ukształtowali umiejętności wykonywania prac na określonych stanowiskach zgodnie z programem. Nad prawidłowością realizacji staży od strony dydaktycznej czuwał specjalista ds. dydaktycznych (nauczyciel Cezary Wójcik), który w okresie staży był w kontakcie z opiekunami staży, uczniami  przeprowadzał także wizyty monitorujące w miejscach realizacji staży. 

 

 

Ruszyła kolejna edycja zajęć

W dniu 19.09.2017 rozpoczęliśmy kolejną część zajęć z zawansowanego Excela w ramach projektu "Profesjonalni zawodowcy". W zajęciach biorą udział uczniowie kształcący się w zawodzie Technik Logistyk, którzy pragną pogłębiać swoją wiedzą i zdobywać nowe umiejętności z zakresu arkusza kalkulacyjnego. Zajęcia są prowadzone przez p. Katarzynę Biernacką. Planowane terminy kolejnych zajęć to: 19.09, 26.09, 3.10, 10.10, 14.11, 21.11.2017 r.

 

Dzień później, tj.  20.09.2017 o godz. 14.30 ruszyła kolejna edycja zajęć przygotowujących do egzaminu rolnik w zakresie kwalifikacji R.03. Na zajęciach uczniowie zostali zapoznani z zasadami obowiązującymi na egzaminie zawodowym. Rozwiązali test diagnostyczny z zakresu kwalifikacji R.03 oraz zostali zapoznani z zasadami równości szans w perspektywie finansowej. Kolejne zajęcia będą odbywać się w miesiącach październiku i listopadzie.

 

W dniu 27.09.2017 odbyły sie drugie juz zajecia w ramach projektu "Profesjonalni zawodowcy" -przygotowanie do egzaminu zawodowego kwalifikacj T 06. W zajeciach uczestnicza uczennice obecnej klasy III TŻ. Na zajeciach uczniowie mieli do przygotowania kotleciki jajeczne z ryżem na sypko oraz surówką z marchewki.

 

 

27 września rozpoczęły się zajęcia z projektu „Profesjonalni zawodowcy”- kurs barmański. Bierze w nim udział 5 uczennic klasy III i IV TŻiUG. Po wrześniowych zajęciach uczennice potrafią: scharakteryzować sylwetkę barmana, określić wymagania jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o pracę w charakterze barmana oraz określić na czym polega etyka pracy barmana. Uczennice poznały sprzęt barmański, szkło barowe i jego zastosowanie.

Ewa Piszczyńska

 

Czerwiec 2017

Zajęcia przygotowujące do egzaminu – rolnik (w zakresie kwalifikacji R.03)

Na ostatnich zajęciach z projektu „Profesjonalni zawodowcy” – przygotowanie do kwalifikacji zawodowej R.03, które odbyły się 07.06.2017 r. uczniowie zapoznali się z budowa i zasadą działania agregatu uprawowego. Mieli oni również możliwość wykonać próbną pracę agregatem sprzęgniętym z siewnikiem na szkolnym polu doświadczalnym. Oceniali jakość wykonanej pracy, oraz wskazywali korzyści wynikające z agregatowania tych maszyn.   

 

Zajęcia przygotowujące do egzaminu – gastronomik (w zakresie kwalifikacji T.06)

14.06.2017 - Przygotowanie do egzaminu zawodowego.

Uczniowie na zajęciach przygotowywali kotlety z kapusty, sos pomidorowy i krem truskawkowy.


Zajęcia przygotowujące do egzaminu – gastronomik (w zakresie kwalifikacji T.06)

02.06.2017 - Przygotowanie do egzaminu zawodowego.

Uczniowie na zajęciach przygotowywali kotlety z ciecierzycy oraz sos śmietanowy ze szpinakiem.

Maj 2017

Zajęcia z zawansowanego EXCELa

30.05.2017 r. odbyły się ostatnie w tym roku szkolnym zajęcia z zaawansowanego Excela w ramach projektu "Profesjonalni zawodowcy". Uczniowie poszerzyli swoją wiedzą w zakresie operacji na arkuszu kalkulacyjnym, zdobyli nowe umiejętności, nabrali doświadczenia w pracy z komputerem.

 

Zajęcia przygotowujące do egzaminu – gastronomik (w zakresie kwalifikacji T.06)

Rozpoczęły się zajęcia, przygotowujące do egzaminu zawodowego w ramach  projektu „Profesjonalni zawodowcy”. Pierwsze z nich odbyły się 25 kwietnia 2017, drugie zaś 17 maja br.
Głównym celem zajęć jest przygotowanie uczniów do egzaminu zawodowego poprzez kształcenie umiejętności: czytania tekstu ze zrozumieniem, wykorzystanie wiedzy w praktyce, korzystanie z posiadanej wiedzy oraz utrwalenie treści zawartych w podstawie programowej.


Kwiecień 2017

Zajęcia przygotowujące do egzaminu – rolnik (w zakresie kwalifikacji R.03)

W ramach projektu „ Profesjonalni zawodowcy” uczniowie klas rolniczych mają możliwość udziału w zajęciach przygotowujących do egzaminu zawodowego. Pierwsze zajęcia odbyły się 27.04.2017 roku. Na zajęciach uczniowie zostali zapoznani z wymogami obowiązującymi na egzaminie zawodowym oraz z zasadami równości szans w perspektywie finansowej.


 

Zajęcia z zawansowanego EXCELa

Wciąż trwają zajęcia z zaawansowango Excela.Uczestnicy coraz bardziej zagłębiają się w tajniki arkusza kalkulacyjnego stawiając sobie coraz większe wymagania. Korzystając zpomocy nauczyciela opracowują i analizują dane statystyczne.

K. Biernacka

Marzec 2017

Protokoły spotkań z marca

W związku z realizowanym w naszej szkole projektem „Profesjonalni zawodowcy” zostały doposażone warsztaty m.in. Technikum Rolniczego.  W ostatnim czasie kierunek ten wzbogacił się o nowy agregat uprawowo – siewny, pług obracalny oraz opryskiwacz polowy. Pierwsze próby polowe nowego sprzętu odbyły się w środę 5.04.2017 roku, podczas zajęć praktycznych klasy II TR. Trzeba przyznać, że pokaz udał się wzorowo a nasza młodzież pozostawała długo pod wrażeniem.


Zajęcia z zawansowanego EXCELa

21.03.2017 uczestnicy projektu rozpoczęli zajęcia z zawansowanego Excel'a. Zajęcia będą odbywały się we wtorki, ich czas trwania wynosi 90 minut.

Luty 2017

W okresie od 1 do 12 lutego przyjmowano formularze zgłoszeniowe od uczniów zainteresowanych projektem. Dokonano wstępnej oceny formularzy, sporządzono listę zgłoszonych uczniów a następnie zrekrutowano 41 beneficjentów projektu na poszczególne zajęcia i staże. Listy z nazwiskami zostały podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej szkoły i  tablicy informacyjnej w budynku szkoły.


Podjęto wstępne decyzje dotyczące zakupu środków dydaktycznych w ramach doposażenia pracowni gastronomicznej dla zawodu Technik żywienia i usług gastronomicznych i warsztatów szkolnych dla zawodu Technik rolnik.

 

Styczeń 2017

W styczniu podczas spotkań z uczniami  na  apelu 10.01.2017r. i z rodzicami podczas zebrania w dniu 11.01.2017r., koordynator na apelu i nauczyciele-wychowawcy podczas zebrań z rodzicami przedstawili cele i  zakres realizacji projektu „Profesjonalni zawodowcy”.  Wszyscy zostali poinformowani o zasadach przystąpienia do projektu oraz realizowanych zajęciach w ramach projektu.
Stworzono zakładkę o projekcie zawierającą informacje na tematy bieżące o projekcie.

 

11.01.2017 – Spotkanie z rodzicami

Przekazanie informacja o projekcie Profesjonalni zawodowcy w związku z rozpoczęciem realizacji projektu „Profesjonalni zawodowcy”  projektu  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej XI. Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe. Uczniowie zostali zapoznani z celami projektu, wartością realizowanego projektu w tym wielkością dofinansowania ze środków europejskich oraz  planowanymi efektami projektu.

 

10.01.2017 –  Rozpoczęcie realizacji projektu Profesjonalni zawodowcy

W dniu 10 stycznia młodzież naszej szkoły została poinformowana o rozpoczęciu realizacji projektu „Profesjonalni zawodowcy”  projektu  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej XI. Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe. Uczniowie zostali zapoznani z celami projektu, wartością realizowanego projektu w tym wielkością dofinansowania ze środków europejskich oraz  planowanymi efektami projektu. Na koniec młodzież została poinformowana o terminach rekrutacji do projektu.