Projekt  „Profesjonalni zawodowcy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa  XI Edukacja  Kwalifikacje Umiejętności,Poddziałanie. XI.3.1. Kształcenie zawodowe

Rozpoczynamy realizację Projektu „Profesjonalni zawodowcy” współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 

 W ramach Projektu   „Profesjonalni zawodowcy”  41 uczniów zwiększy swoje kompetencje
i kwalifikacje zawodowe a w konsekwencji poprawią zdolność do  zatrudnienia. W okresie od 1 stycznia 2017 roku do 30 września 2018 roku  uczniowie:

  • będą uczestniczyli w dodatkowych zajęciach praktycznych przygotowujących ich do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie;
  • nabędą dodatkowe  kwalifikacje  obsługi wózków jezdniowych;
  • zostaną przygotowani do wykorzystania zaawansowanych funkcji EXCEL`a w pracy zawodowej;
  • zostaną wyposażeni w  praktyczną wiedzę z zakresu  budowy, konserwacji oraz praktycznych umiejętności i prowadzenia oprysków chemicznych;
  • będą poznawać tajniki sztuki barmańskiej, które będą wykorzystane podczas przyszłej samodzielnej pracy w barze;
  • nabędą dodatkowe kompetencje zawodowe podczas  realizacji staży zawodowych w specjalistycznych firmach przygotowując do dobrego funkcjonowania na rynku pracy.

 

Celem projektu jest  zwiększenie  jakości kształcenia zawodowego, które będzie osiągnięte również  poprzez wzrost współpracy pracodawcami,   zwiększenie umiejętności i kompetencje zawodowych nauczycieli oraz doposażenie pracowni zawodowych w nowoczesne środki dydaktyczne.