Szkoła promująca zdrowie

1. Informacje ogólne

Edukacja zdrowotna stanowi ważny element programu nauczania i wychowania naszej szkoły. Podejmujemy różnorodne działania promujące zdrowie, które sprzyjają dobremu samopoczuciu fizycznemu i psychicznemu uczniów, nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły. Dbamy o bliski kontakt ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym ucznia.

Szkoła Promująca Zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają:

Standardy szkoły promującej zdrowie
Szkoła promująca zdrowie dąży do osiągania celów i realizuje zadania określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego i innych obowiązujących aktach prawnych i ponadto:

https://www.ore.edu.pl/2010/06/szkoa-promujca-zdrowie/

2. Certyfikaty

3. Sprawozdania

Sprawozdanie 2017/2018

Sprawozdanie 2016/2017

Sprawozdanie 2015/2016

Sprawozdanie 2014/2015

Sprawozdanie 2013/2014

Sprawozdanie 2012/2013

Sprawozdanie 2011/2012

4. Autoewaluacja

Raport z działań podjętych w latach 2014 - 2017

Raport z działań podjętych w latach 2011 - 2014

 


 

Plan pracy w zakresie promocji zdrowia na rok szkolny 2013/2014plik PDF

Plan pracy w zakresie promocji zdrowia na rok szkolny 2012/2013plik PDF

Plan pracy w zakresie promocji zdrowia na rok szkolny 2011/2012plik PDF

Plan pracy w zakresie promocji zdrowia na rok szkolny 2010/2011plik PDF


 

Zespół ds. Promocji zdrowia w roku szkolnym 2013/2014:

Aleksandra Twardowska,  Ewa Piszczyńska,  Kamila Kina, Dawid Dębski, Cezary Wójcik, Bartosz Grzelak, pielęgniarka szkolna, przedstawiciel samorządu uczniowskiego


 

Prezentacje multimedialne:
Szkoła promująca zdrowie;   Żywienie młodzieży w wieku szkolnym;  Anoreksja i bulimia

Prezentacja Flash, aby przejść do następnego slajdu używaj przycisków przewijania

Prezentacja Flash, aby przejść do następnego slajdu używaj przycisków przewijania

Prezentacja Flash, aby przejść do następnego slajdu używaj przycisków przewijania


 

Materiały do pobrania:

Ankieta dla rodziców i pracowników szkoły - plik pdf

Ankieta dla nauczycieli - plik pdf

Ankieta dla uczniów - plik pdf

Wyniki ankiety dla nauczycieli - plik pdf

Wyniki ankiety dla uczniów - plik pdf

Racjonalne żywienie - plik pdf
 

W roku szkolnym 2010/2011 nasza szkoła przystąpiła do programu „Szkoła Promująca Zdrowie”. Przez cały rok szkolny, w myśl hasła „Twoje zdrowie w twoich rękach”, podejmowaliśmy różnorodne działania promujące zdrowie, sprzyjające dobremu samopoczuciu fizycznemu i psychicznemu uczniów, nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły. Jesteśmy po okresie przygotowawczym i niebawem zostaniemy włączeni do Regionalnej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

W tym roku szkolnym będziemy kontynuować działania związane z tym programem i prosimy o przyłączenie się do naszych akcji, o których będziemy państwa na bieżąco informować.

 

Szkolny Koordynator Programu SzPZ

Aleksandra Twardowska


 

Edukacja zdrowotna stanowi ważny element programu nauczania i wychowania naszej szkoły. Podejmujemy różnorodne działania promujące zdrowie, które sprzyjają dobremu samopoczuciu fizycznemu i psychicznemu uczniów, nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły. Dbamy o bliski kontakt ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym ucznia.

  

Szkoła Promująca Zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają:

Standardy „Szkoły Promującej Zdrowie”

Szkoła promująca Zdrowie dąży do osiągania celów i realizuje zadania określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego i ponadto:

 1. Pomaga członkom społeczności szkolnej zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie
 2. Zarządza projektami promocji zdrowia w  sposób sprzyjający: uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej, w tym rodziców i społeczności lokalnej, skuteczności i długofalowości działań
 3.  Prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży do zwiększenia jej jakości i skuteczności
 4.  Tworzy klimat społeczny sprzyjający:
  • satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników,
  • zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników,
  • uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej.
 5.  Tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników.

 

Przepisy z naszej kuchni

Światowy Dzień Wefetarianizmu

Wyjazd do Grupy Producentów Owoców

Wycieczka do sadu ekologicznego

Targi EuroGastro