Szkoła promująca zdrowieInformacje
Ogólne
Rok szkolny
2010/2011
Rok szkolny
2011/2012
Rok szkolny
2012/2013
Rok szkolny
2013/2014
Rok szkolny
2014/2015
Rok szkolny
2015/2016
Rok szkolny
2016/2017
Rok szkolny
2017/2018
Rok szkolny
2018/2019
Rok szkolny
2019/2020
Rok szkolny
2020/2021

1. SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

Szkoła promująca zdrowie jest inwestycją nie tylko w zdrowie, ale także w edukację młodego pokolenia. Tylko zdrowy uczeń jest w stanie rozwijać się wszechstronnie i osiągać wysokie wyniki.

Jest to szkoła, w której panuje dobra atmosfera i obowiązują zasady współpracy, gdzie zdrowie całej społeczności szkolnej jest podstawowym celem działania.

Mając na uwadze powyższe fakty nasza szkoła podejmuje działania, których głównym celem jest realizowanie podstawowych założeń programu Szkoła Promująca Zdrowie.

Edukacja zdrowotna stanowi ważny element programu nauczania i wychowania naszej szkoły. Podejmujemy różnorodne działania promujące zdrowie, które sprzyjają dobremu samopoczuciu fizycznemu i psychicznemu uczniów, nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły. Dbamy o bliski kontakt ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym ucznia.
Szkoła Promująca Zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają:

STANDARDY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

 1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.
 2. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.
 3. Szkoła realizuje edukację zdrowotną uczniów, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz dąży do poprawy jej skuteczności.
 4. Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.

https://www.ore.edu.pl/2010/06/szkoa-promujca-zdrowie/

SKŁAD ZESPOŁU PROMOCJI ZDROWIA:

KOORDYNATOR:

Ewa Piszczyńska- nauczyciel przedmiotów zawodowych gastronomicznych

 

CZŁONKOWIE ZESPOŁU:

2. Certyfikaty

3. Sprawozdania

Sprawozdanie 2020/2021

Sprawozdanie 2019/2020

Sprawozdanie 2018/2019

Sprawozdanie 2017/2018

Sprawozdanie 2016/2017

Sprawozdanie 2015/2016

Sprawozdanie 2014/2015

Sprawozdanie 2013/2014

Sprawozdanie 2012/2013

Sprawozdanie 2011/2012

4. Autoewaluacja

Raport z działań podjętych w latach 2014 - 2017

Raport z działań podjętych w latach 2011 - 2014

 


 

Plan pracy w zakresie promocji zdrowia na rok szkolny 2020/2021plik PDF

Plan pracy w zakresie promocji zdrowia na rok szkolny 2019/2020plik PDF

Plan pracy w zakresie promocji zdrowia na rok szkolny 2018/2019plik PDF

Plan pracy w zakresie promocji zdrowia na rok szkolny 2017/2018plik PDF

Plan pracy w zakresie promocji zdrowia na rok szkolny 2016/2017plik PDF

Plan pracy w zakresie promocji zdrowia na rok szkolny 2015/2016plik PDF

Plan pracy w zakresie promocji zdrowia na rok szkolny 2014/2015plik PDF

Plan pracy w zakresie promocji zdrowia na rok szkolny 2013/2014plik PDF

Plan pracy w zakresie promocji zdrowia na rok szkolny 2012/2013plik PDF

Plan pracy w zakresie promocji zdrowia na rok szkolny 2011/2012plik PDF

Plan pracy w zakresie promocji zdrowia na rok szkolny 2010/2011plik PDF


 

Prezentacje multimedialne:
Szkoła promująca zdrowie;   Żywienie młodzieży w wieku szkolnym;  Anoreksja i bulimia

Prezentacja Flash, aby przejść do następnego slajdu używaj przycisków przewijania

Prezentacja Flash, aby przejść do następnego slajdu używaj przycisków przewijania

Prezentacja Flash, aby przejść do następnego slajdu używaj przycisków przewijania


 

Materiały do pobrania:

Ankieta dla rodziców i pracowników szkoły - plik pdf

Ankieta dla nauczycieli - plik pdf

Ankieta dla uczniów - plik pdf

Wyniki ankiety dla nauczycieli - plik pdf

Wyniki ankiety dla uczniów - plik pdf

Racjonalne żywienie - plik pdf
 


Edukacja zdrowotna stanowi ważny element programu nauczania i wychowania naszej szkoły. Podejmujemy różnorodne działania promujące zdrowie, które sprzyjają dobremu samopoczuciu fizycznemu i psychicznemu uczniów, nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły. Dbamy o bliski kontakt ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym ucznia.

  

Szkoła Promująca Zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają:

Standardy „Szkoły Promującej Zdrowie”

Szkoła promująca Zdrowie dąży do osiągania celów i realizuje zadania określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego i ponadto:

 1. Pomaga członkom społeczności szkolnej zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie
 2. Zarządza projektami promocji zdrowia w  sposób sprzyjający: uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej, w tym rodziców i społeczności lokalnej, skuteczności i długofalowości działań
 3.  Prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży do zwiększenia jej jakości i skuteczności
 4.  Tworzy klimat społeczny sprzyjający:
  • satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników,
  • zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników,
  • uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej.
 5.  Tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników.

 

Przepisy z naszej kuchni

Światowy Dzień Wefetarianizmu

Wyjazd do Grupy Producentów Owoców

Wycieczka do sadu ekologicznego

Targi EuroGastro