Zadanie z zakresu administracji rządowej, wynikające z realizacji w 2018 r. przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży w ramach Priorytetu1, Schematu 1B, Projektu 1B.2 programu wieloletniego „Niepodległa”,ustanowionego uchwałą nr 81/2017 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2017r. sfinansowane ze środków Ministra Edukacji Narodowej w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021.

24.10.2018

Bieżące informacje

Sprawozdanie z dotychczasowych działań.

Scenariusz zajęć z historii

Scenariusz zajęć z j. polskiego (Czarna Wiosna)

Scenariusz zajęć z j. polskiego (Przedwiośnie)

- karty pracy

Scenariusz zajęć z woku

Scenariusz zajęć z wychowawcą 1 AM

Scenariusz zajęć z wychowawcą 1 LŻ

Scenariusz zajęć z wychowawcą 2 LM

Scenariusz zajęć z wychowawcą 2 Ż

Scenariusz zajęć z wychowawcą 2 LO

Scenariusz zajęć z wychowawcą 3 LO

Scenariusz zajęć z wychowawcą 3 LM

Scenariusz zajęć z wychowawcą 3 RŻ

Scenariusz zajęć z wychowawcą 4 L

Scenariusz zajęć z wychowawcą 4 Ż

Scenariusz zajęć z wychowawcą 4 MR

Sprawdź się !

Prezentacja - przemiany gospodarcze w Polsce:

 

Polska kultura i sztuka w 20-leciu międzywojennym

Jedną z podstaw potęgi każdego państwa i wielkości każdego narodu jest jego kultura we wszystkich przejawach. Przez długie lata panowania zaborców kultura polska była głównym spoiwem łączącym rozdzielony naród. Po roku 1918, we własnym już państwie, kultura uzyskała możliwości swobodnego rozwoju. O tym jak tworzyła się Polska kultura i sztuka w okresie międzywojennym, młodzież Naszej szkoły miała okazje dowiedzieć się przygotowując się do konkursu pt. ,,Polska kultura i sztuka w 20-leciu międzywojennym”. Każda klasa otrzymała materiały zawierające informacje na temat rozwoju polskiej literatury, sztuki, teatru, kina,  muzyki oraz radia, w tym informacje dotyczące twórców w poszczególnych dziedzinach. 

Konkurs, który wliczał się do projektu Super Klasy, odbył się 30 listopada. Uczniowie w parach rozwiązywali test, zawierający 42 pytania otwarte i zamknięte.

Bezkonkurencyjna okazała się klasa IV TŻ (którą reprezentowali Olga Fraszczyk i Artur Berczak), II miejsce zdobyła klasa III LO(którąreprezentowali Mateusz Kapa i Jakub Majcher)a III klasa I TLŻ(którą reprezentowały Sylwia Laskowska i Julia Stępniak).

Zwycięzcom gratuluję, a pozostałym uczestnikom dziękuję za udział
i życzę powodzenia w następnych konkursach!

oprac. Anna Wójcik

Niepodległe czytanie

Jedną z form uczczenia przez naszą społeczność szkolną 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę po 123 latach niewoli jest akcja czytelnicza Niepodległe Czytanie.

Obejmuje ona cykl listopadowych spotkań bibliotecznych, których głównym celem jest przybliżenie wartości patriotycznych utworów literackich poprzez czytanie ich fragmentów, zamieszczonych w 44 tekstach Antologii Niepodległości, opracowanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę z myślą o jubileuszowym 2018 roku.

Dzięki tym spotkaniom czytelniczym uczniowie mają także okazję do zapoznania się z kulturą Dwudziestolecia Międzywojennego w postaci oryginalnych książek, wydanych w okresie 1918 – 1939 np. J.J.Wnęk: O wychowaniu młodej kobiety; Najnowsza kuchnia domowa; J.Lewicki: Ustawodawstwo szkolne za czasów Komisji Edukacji Narodowej 1773-1793; J.Burckhardt: Kultura Odrodzenia we Włoszech; J.W.Dawid: Inteligencja, wola i zdolność do pracy; Z.Krasiński: Przedświt i innymi. Młodzieży najbardziej spodobała się książeczka ks. M.Kuznowicza: Zasady kulturalnych form towarzyskich dla polskiej młodzieży z 1922r., zawierająca wiele cennych nawet w obecnych czasach porad.

Podczas spotkań można także zapoznać się z czasopismami tego okresu np. ”Dziennikiem Poznańskim”, „Przeglądem Mody”, „Polską Zbrojną”, zaprezentowanymi w formie zwartej i ogłoszeniami prasowymi umieszczonymi na stylizowanych na przedwojenne słupami ogłoszeniowymi.
Listopadowe spotkania w ramach Niepodległego Czytania to ważna inicjatywa, przez którą można wzbogacić przeżywanie i wartość narodową duchowej siły młodego pokolenia Polaków.

 

Więcej informacji...

 

Dzień Niepodległej - 14 listopada 2018 r. dla społeczności szkolnej Zespołu Szkół Nr 1 w Bratoszewicach był dniem wyjątkowym.

Na uroczystym apelu zgromadzili się uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz zaproszeni goście: Aneta Trzepocka – inspektor ds. edukacji publicznej, Tadeusz Morawski – zastępca dyrektora ŁODR w Bratoszewicach, Zbigniew Nadolski – prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Bratoszewic, Krystyna Skalska, Alicja Król- Kamińska – Członkinie Stowarzyszenia Przyjaciół Bratoszewic.

W tym ważnym dniu gościliśmy również dyrektorów, nauczycieli i uczniów z okolicznych szkół: Szkoły Podstawowej i Gimnazjum  w Bratoszewicach, Szkoły Podstawowej w Koźlu, Szkoły Podstawowej Nr1 w Strykowie, Szkoły Podstawowej Nr2 w Strykowie, Szkoły Podstawowej w Dobrej, Szkoły Podstawowej w Niesułkowie.

Impreza podsumowująca  etap przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży w ramach programu wieloletniego „Niepodległa” rozpoczęła się wprowadzeniem pocztu sztandarowego i odśpiewaniem hymnu Poski.

Bo wciąż na jawie widzę
I co noc mi się śni
Że ta, co nie zginęła
Wyrośnie z naszej krwi.


Tymi słowami, wyrażającymi tęsknotę za niepodległą Ojczyzną, rozpoczął się uroczysty apel, który przygotowali uczniowie klas III Liceum Mechatronicznego, II i III Liceum Ogólnokształcącego pod opieką nauczycielki historii Agaty Pietrzak. Program był związany tematycznie z obchodami tej, jakże ważnej i wyjątkowej dla kraju rocznicy. Młodzież zaprezentowała zgromadzonym utwory poetyckie dotyczące odzyskania niepodległości i pieśni patriotyczne.

Ważnym punktem uroczystości było wręczenie nominacji dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego o profilu mundurowym. Akty mianowania otrzymali:

Z klasy III: Jakub Majcher – na stopień starszego kaprala
Patryk Burczyński – na stopień starszego kaprala
Roksana Kaczmarska- Wasilewska – na stopień kaprala
Klaudia Kapusta – na stopień kaprala
Mateusz Kapa – na stopień starszego kaprala
Z klasy II : Wiktor Kranc – na stopień kaprala kadeta
Agata Pawłowicz- na stopień starszego kaprala
Nikodem Milczarek – na stopień kaprala kadeta

Pani dyrektor podsumowała dotychczasowe działania w ramach projektu „Wolność, godność, niezawisłość”, realizowanego od września 2018r.,  dofinansowanego z funduszy Ministerstwa Edukacji Narodowej.. Najważniejszym przedsięwzięciem był  cykl wycieczek  związanych tematycznie z wydarzeniami historycznymi, postaciami oraz polskimi osiągnięciami z okresu II Rzeczypospolitej.

W projekcie wzięli udział wszyscy uczniowie szkoły. Klasy pierwsze udały się na filmową lekcję patriotyzmu, czyli na seans filmu „Dywizjon 303. Prawdziwa historia”.

Uczniowie klasy II Technikum Żywienia i Gospodarstwa domowego, II i III Liceum Ogólnokształcącego wyruszyli do Kielc śladami Józefa Piłsudskiego. Podążali do miejsc związanych z wydarzeniami historycznymi podczas walki o niepodległość oraz historią miasta. Wycieczka pozwoliła pogłębić wiedzę z zakresu najważniejszych wydarzeń i postaci związanych z Pierwszą Kompanią Kadrową oraz osobą Józefa Piłsudskiego.

W wycieczce do Poznania – szlakiem powstania wielkopolskiego wzięli  udział uczniowie z klas III Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz Technikum Rolniczego i IV Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych, Technikum Rolniczego oraz Technikum Mechatronicznego. Bardzo  ciekawym miejscem dla zwiedzających był główny budynek garnizonu Twierdzy Poznań podczas Powstania Wielkopolskiego, w którym obecnie mieści się Muzeum Powstania Wielkopolskiego. Wycieczka do Poznania i okolic pozwoliła pogłębić wiedzę z zakresu najważniejszych wydarzeń i postaci związanych z Powstaniem Wielkopolskim

 Klasy o profilu logistycznym i mechatronicznym – II i III TLM oraz IV TL spośród wielu dziedzin i kluczowych momentów w dziejach II RP postanowiły bliżej przyjrzeć się temu, jak wyglądała polska gospodarka w okresie Dwudziestolecia Międzywojennego. Punktem docelowym wycieczki stał się zatem Port w Gdyni, a następnie  Muzeum II Wojny Światowej.

Interesującym uzupełnieniem informacji o wycieczkach były krótkie filmy z wyjazdów zrealizowane przez uczniów poszczególnych klas. Warto zwrócić uwagę na niecodzienną kompozycję tychże relacji : przeplatające się dwie czasoprzestrzenie – przeszłość i teraźniejszość odwiedzanych miejsc. W ten sposób mogliśmy przekonać się o ogromnym rozwoju polskiej gospodarki i pojąć ogrom zaangażowania w pracę nad odbudową kraju.

Niewątpliwą atrakcją okazała się zorganizowana w szkole  wystawa eksponatów – dokumentów, numizmatów, przedmiotów codziennego użytku z epoki dwudziestolecia międzywojennego urządzona w czytelni.

W gablotach zostały umieszczone takie  banknoty będące w obiegu w latach dwudziestych ubiegłego wieku, oryginalny plan miasta Łodzi, kopia listu Józefa Piłsudskiego do Romana Dmowskiego, znaczki pocztowe, świadectwa ukończenia szkoły z roku 1927, wycinki prasowe, zdjęcia rodzinne. Znalazło się także miejsce dla mebli i bibelotów salonowych z epoki, które dawały wyobrażenie o ówczesnym stylu życia. 

Uczniowie z zainteresowaniem oglądali również prezentowane przedmioty codziennego użytku, takie jak aluminiowy czajnik, żelazko na duszę, lampę naftową, syfon, przybory do pisania, zabawki dziecięce. Na honorowym miejscu znalazły się dwie pamiątkowe szable ułańskie.
Wszystkie zaprezentowane eksponaty pochodziły ze zbiorów i pamiątek rodzinnych. Zostały udostępnione w tym wyjątkowym dniu  przez rodziny członków naszej społeczności szkolnej.

Szkolny hol wypełniały plakaty prezentujące dokonania polskich uczonych w latach 1914-1918, osiągnięcia polskiej kultury i literatury.


- „Polscy matematycy XX wieku” : praca przybliża postacie Kazimierza Bartela, Stanisława Mazura, Stefana Banacha, Wacława Sierpińskiego, Kazimierza Prószyńskiego, Tadeusza Krwawicza, Józefa Kosackiego. Uczeni ci wywarli znaczący wpływ na rozwój nauk ścisłych w latach dwudziestych ubiegłego wieku.

- „Zapomniani polscy geniusze” : trzy plakaty pod wspólnym tytułem prezentują jedenaście niezwykłych i nietuzinkowych  postaci mało docenianych polskich uczonych – Jana Czochralskiego, Ludwika Hirszfelda, Mariana Rejewskiego, Henryka Zygalskiego, Jerzego Różyckiego, Hilarego Koprowskiego, Jana Szczepanika, Rudolfa Weigla.

- cykl plakatów prezentujący fotografie wykonane przez uczniów podczas wycieczek w ramach projektu


- narożnik  szkolnego holu wypełniły uczniowskie prace tematyczne dotyczące

• znaczących postaci ze świata  polityki i kultury lat dwudziestych : Józefa Piłsudskiego,  Edwarda Raczyńskiego,  Arkadego Fidlera, Ignacego Jan Paderewskiego
• historii Pierwszej Kompanii Kadrowej, wojny polsko-bolszewickiej, umundurowania i oznakowania sił zbrojnych wielkopolskich, lotnictwa II Rzeczypospolitej czy wreszcie losów powstania śląskiego.

Niezwykłym  zainteresowaniem cieszyły się „słupy ogłoszeniowe”, na których znalazło się mnóstwo wycinków prasowych z epoki, min. reklam kosmetyków ,zakładów  rzemieślniczych,   anonsów matrymonialnych ogłoszeń towarzyskich, notatek z kronik policyjnych i wiele innych ciekawostek dotyczących życia codziennego ówczesnych czasów.

Uroczysty dzień, tradycyjnie już, został uatrakcyjniony słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez uczniów klas Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego. Uwagę przyciągały słodkości w barwach narodowych - biało i czerwono lukrowane ciasta i ciasteczka. Bufet został przystrojony białymi i czerwonymi kwiatami, co nadało wyjątkowego charakteru całości kompozycji.

Warto w taki dzień, jak 100 rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości zastanowić się nad przesłaniem naszych Ojców, Dziadów i Pradziadów. Ile krwi, wyrzeczeń i upokorzeń kosztował ich wysiłek, by Polska była wolna. Patriotyzm nie jest wstydliwą przypadłością a Polak, spierając się z innym Polakiem w najbardziej nawet ważkich sprawach - winien mieć w uszach te słowa: „Nie zmarnujcie Niepodległości"!

Opracowała Monika Kłębik

 

ZDJĘCIA Z WYSTAWY

27.11.2018

Niepodległe Śpiewanie

W październiku i listopadzie w ZS Nr 1 w Bratoszewicach wielokrotnie w ramach lekcji wychowawczych i zajęć z przysposobienia wojskowego pod kierunkiem Pana Andrzeja Pożarlika odbywało się śpiewanie pieśni patriotycznych związanych ze 100- leciem odzyskania przez Polskę niepodległości. W repertuarze znalazły się m.in. „Marsz Pierwszej Kadrowej”, który towarzyszył legionistom w czasie I wojny światowej, utwór „Przybyli ułani pod okienko”, czyli jedna z najbardziej znanych i lubianych pieśni wojskowych autorstwa Feliksa Gwiżdża. Nie mogło również zabraknąć „Serca w plecaku” autorstwa Michała Zielińskiego, pieśni powstałej w 1933 r. z okazji Dnia Żołnierza. Wiele emocji wzbudzała także ulubiony utwór Marszałka Józefa Piłsudskiego, czyli „My Pierwsza Brygada”. Efekty pracy były widoczne w czasie „Dnia Niepodległej”, w czasie którego uczniowie: ZS Nr 1 w Bratoszewicach, okolicznych szkół, nauczyciele i zaproszeni goście mogli się włączyć do wspólnego śpiewania. W czasie zorganizowanej 14 listopada akademii wszyscy mogli także wysłuchać pieśni ułańskiej, która ma swoje korzenie jeszcze w XIX w., czyli „Hej, hej ułani” w wykonaniu Patrycji Mikoś z klasy III LO.

Bardzo ważnym momentem dla realizacji tego zadania stało się włączenie naszej szkoły do akcji „Rekord dla Niepodległej”, zainicjowanej przez Ministra Edukacji Narodowej oraz Rady Dzieci i Młodzieży. Dnia 9 listopada 2018 r. podobnie jak w wielu innych miejsca w Polsce nauczyciele, pracownicy, a przede wszystkim uczniowie ZS Nr 1 w Bratoszewicach dokładnie o godzinie 11.11 wspólnie odśpiewani w patetycznej atmosferze 4- zwrotkowy Hymn Narodowy.

Dziękujemy wszystkim za włączenie się w Niepodległe Śpiewanie, które pokazało jak ważne jest kultywowanie wartości patriotycznych  i obywatelskich zwłaszcza wśród młodych ludzi.  

Agata Pietrzak

 

 

Post Image

26.10.2018

Lata dwudzieste, lata trzydzieste …

Idziemy nad polskie morze – idziemy w kraj odwiecznie polski…
Gen. Józef Haller

Słowa wypowiedziane przez gen. Hallera stały się inspiracją dla zorganizowania wycieczki o charakterze patriotyczno- historycznym do miejsc związanych z rozwojem gospodarczym II RP. W dniach 22 i 23 października 2018 r. odbył się wyjazd klas: II TLM, III TLM i IV TL, pod opieką p. Katarzyny Rosiak- Misztal, p. Agaty Pietrzak, p. Moniki Pawlak- Kalinowskiej, p. Aleksandry Jędrzejewskiej oraz p. Justyny Krogulewskiej do Gdyni i Gdańska. Wycieczka była częścią projektu „Godność, Wolność, Niepodległość”, realizowanego w ramach wieloletniego programu „Niepodległa”, dofinansowanego z funduszy Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dzień 11 listopada 1918 r. na zawsze pozostanie w pamięci Polaków. To właśnie wtedy nasza Ojczyzna po 123 latach odzyskała niepodległość. Po chwili euforii i zadowolenia przyszedł czas na refleksję, jak ma wyglądać II RP. Przed dopiero konstytuowanymi władzami pojawiło się wiele zadań politycznych, społecznych i gospodarczych, które należało natychmiast uporządkować.  Szczególnie pierwsze lata młodego państwa wiązały się z walką o granice II RP, tworzenia nowego sytemu prawnego i unormowanie polskiej gospodarki. To ostatnie zadanie było bardzo trudne, ponieważ ziemie należące do zaboru rosyjskiego, pruskiego i austriackiego bardzo się od siebie różniły pod względem rozwoju cywilizacyjnego i potencjału ekonomicznego. Dodatkowym problemem stał się fakt, że Gdańsk po I wojnie światowej był wolnym miastem zarządzanym przez Ligę Narodów.

Klasy o profilu logistycznym i mechatronicznym spośród wielu dziedzin i kluczowych momentów w dziejach II RP postanowiły bliżej przyjrzeć się temu, jak wyglądała polska gospodarka w okresie Dwudziestolecia Międzywojennego. Punktem docelowym wycieczki stał się zatem Port w Gdyni, który uważany jest za jedno z najważniejszych osiągnięć w historii II RP. W poniedziałek uczniowie mieli okazję dowiedzieć się o dziejach Gdyni, która ze zwykłej wsi rybackiej stała się doskonale rozwijającym się miastem. Młodzież wraz z opiekunami wybrała  się w rejs statkiem, w czasie którego wszyscy zapoznali się z historią, działalnością i budową gdyńskiego portu. Później nastąpiło zwiedzanie miasta z przewodnikiem. Młodzież dowiedziała się bardzo wielu ciekawych informacji na temat m.in. o ORP Błyskawicy i o trzymasztowym żaglowcu „Darze Pomorza”. W czasie zwiedzania miasta uczniowie pogłębili wiedzę na temat bohaterów niepodległej Polski, m. in.: Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Mościckiego czy gen. Józefa Hallera. Przypomniano także zasługi na polu gospodarczym Władysława Grabskiego i Eugeniusza Kwiatkowskiego, jak również zapoznano się z działalnością Marynarki Wojennej. Na tym jednak nie nastąpił koniec atrakcji. Po intensywnym zwiedzaniu Gdyni śladami II RP, nastąpił przejazd do Gdańska. Wieczorem uczniowie pod opieką nauczycieli wybrali się na spacer śladami najważniejszych miejsc historycznych związanych  z naszym państwem. Następnego dnia od samego rana młodzież miała okazję odwiedzić bardzo ważne miejsce dla każdego Polaka, czyli oddane niedawno do użytku Muzeum II Wojny Światowej. To nietuzinkowe miejsce, łączące w sobie nowoczesność i tradycję, stało się ważnym punktem wycieczki. Muzeum choć tematycznie odnosi się do lat 1939- 1945, to wbrew pozorom swoje fundamenty posiada właśnie w okresie Dwudziestolecia Międzywojennego. Wiele sprzętów wojskowych, umieszczonych jako eksponaty muzealne, ma swoje korzenie właśnie w latach 20 i 30 minionego stulecia. Poza tym postacie przedstawione na wystawach, to nie nikt inny jak kreatorzy II RP, prawdziwi patrioci, którzy walczyli o wolność naszego kraju. Nie sposób przy tej okazji nie wymienić rotmistrza Witolda Pileckiego, który dzielnie walczył w wojnie polsko- bolszewickiej, a później dobrowolnie przedostał się do obozu Auschwitz- Birkenau, by móc poinformować jakie tragiczne warunki tam panują.  Powojenna rzeczywistość jeszcze bardziej okazał się dla niego okrutna. Człowiek – prawdziwy polski Patriota został skazany na śmierć po sfingowanym przez władze komunistycznym procesie. Na szczęście dziś, takim ludziom jak rotmistrz Witold Pilecki przywraca się hołd. Uczniowie z zainteresowaniem śledzili także jak wyglądało życie codzienne w przedwojennej i wojennej rzeczywistości. Wiele uwagi poświęcono również polskim matematykom i maszynie szyfrującej, która wywołała ogromne zainteresowanie wśród młodzieży. Ogromną ciekawość wzbudziła także gra edukacyjna znajdująca się na terenie Muzeum.

Wiele już napisano i powiedziano o II RP, jednak jedno jest pewne, że póki młodzi ludzi będą pamiętać o dziejach własnego narodu i odwiedzać miejsca związane z naszą historią, póty nic nam nie straszne- żadne podziały i uprzedzenia. Przyszłość należy to młodzieży, więc tym bardziej cieszy fakt, że uczniowie naszej szkoły mogą uczestniczyć w projekcie i rozwijać wiedzę na temat wspaniałego okresu jakim było Dwudziestolecie Międzywojenne. Niechaj ten kraj ostatecznie polski, będzie taki o, jakim marzli Bohaterowie Niepodległej Polski.

Agata Pietrzak

 

WIĘCEJ ZDJĘĆ...

 

 

22.10.2018

Filmowa lekcja patriotyzmu

5 października uczniowie  i wychowawcy klas pierwszych Technikum Żywienia, Logistycznego, Mechatronicznego i Agrotronicznego uczestniczyli w projekcji filmu „Dywizjon 303. Historia prawdziwa”.

Jest rok 1940. Władze i ludność Wielkiej Brytanii z rosnącym przerażeniem patrzą na inwazję niemieckiej armii na Europę. Rozpoczyna się bitwa o Anglię, w której doskonale wyszkoleni i doświadczeni piloci Luftwaffe zaciekle atakują alianckie samoloty RAFu. Z pomocą przybywają doborowi polscy lotnicy: Jan Zumbach, Witold Urbanowicz, Mirosław Ferić i Witold „Tolo” Łokuciewski. To weterani, którzy pragną walczyć w obronie swojej ojczyzny nawet poza jej granicami. Początkowa nieufność Brytyjczyków musi ustąpić wielkiemu szacunkowi, jakim Anglicy zaczynają darzyć polskich pilotów. Tak powstaje Dywizjon 303 imienia Tadeusza Kościuszki, który okazał się najskuteczniejszym oddziałem powietrznym w trakcie bitwy o Anglię. Bohaterom przypisuje się zestrzelenie ponad 120 niemieckich samolotów – to wynik, jakiego nie udało się osiągnąć żadnemu innemu powietrznemu dywizjonowi.

To jest spóźniony hołd i teraz możemy być dumni, że mieliśmy takich lotników (…). I niech każdy zobaczy, że Polacy byli kimś!
- Helena Dmochowska, córka Stanisława Słowikowskiego, instruktora lotniczego w Dywizjonie 303

Dobrze, abyśmy pamiętali, że polscy lotnicy odegrali wielką rolę w bitwie o Anglię. Myślę, że to historia, która zainteresuje zarówno młodszych jak i starszych widzów. Właśnie zobaczyłem film i gorąco was na niego zapraszam. To było świetne!
- Hubert Zumbach, syn Jana Zumbacha

My nie błagamy o wolność, my o nią walczymy.
- Witold Urbanowicz, dowódca Dywizjonu „303”

W czasach, gdy każdy dzień mógł być ostatnim, nie wahali się wykonywać ewolucji powietrznych na granicy szaleństwa. Nikt nie latał tak jak oni. Ich ponadprzeciętne umiejętności i  niezwykły patriotyzm mogą być przykładem dla kolejnych pokoleń Polaków, czym jest prawdziwe bohaterstwo. Pilotów różni wiele, ale ważne jest to, co ich łączy. To miłość do ojczyzny i nieziemskie umiejętności lotnicze. Są prawdziwymi asami przestworzy. Nie od razu jednak wykażą swoją wartość bojową. Pierwszą, być może najważniejszą bitwę stoczą na ziemi. Będą musieli przekonać do swoich umiejętności Brytyjczyków i uzyskać prawo do walki z Niemcami, co nie będzie łatwym zadaniem. Kiedy jednak wzbiją się w powietrze, gdy rozpocznie się Bitwa o Anglię, szybko udowodnią, kto jest najlepszy.

Arkady Fiedler osobiście znał pilotów legendarnego "Dywizjonu 303" i był naocznym świadkiem opisywanych w książce wydarzeń. Jego książka, wydana również w podziemnej Polsce, przez wiele lat podnosiła na duchu Polaków, którzy podniebnych bohaterów nazywali aniołami zemsty. Teraz ich historię poznamy w filmie "Dywizjon 303. Historia prawdziwa". To jedyny film, który uzyskał aprobatę i wsparcie rodziny Fiedlera.
"Gdyby ojciec wiedział, że powstał ten film, niesłychanie by się ucieszył. Jest to temat dla wszystkich Polaków równie ważny, bo to jedno z naszych wspaniałych zwycięstw, o których powinniśmy pamiętać" - tak o filmie mówi Marek Fiedler, syn autora.

Pierwsze wydanie Dywizjonu 303 ukazało się w Anglii w 1942 roku w języku polskim i angielskim. Jego egzemplarze trafiały do okupowanej Polski wraz z żołnierzami, którzy włączali się w walkę prowadzoną przez Polskie Państwo Podziemne. W 1943 roku ukazało się w okupowanej Polsce pierwsze wydanie konspiracyjne, opublikowane przez Tajne Wojskowe Zakłady Wydawnicze, które działały jako wydział Biura Informacji i Propagandy Komendy Głównej Armii Krajowej. Tajne Wojskowe Zakłady Wydawnicze były także wydawcą książki Aleksandra Kamińskiego „Kamienie na szaniec”. W czasie okupacji ukazały się łącznie cztery wydania „Dywizjonu 303”. Za posiadanie tej książki groziły surowe represje – takie, jak za aktywny udział w ruchu oporu przeciwko władzy hitlerowskiej III Rzeszy.

Film w reżyserii Denisa Delicia, który powstał na podstawie kultowej książki Arkadego Fiedlera ukazuje losy polskich pilotów, którzy początkowo niedoceniani i wyśmiewani, stają się legendą. W ramach Królewskich Sił Powietrznych Wielkiej Brytanii (RAF) stworzyli elitarną jednostkę - która nie miała sobie równych. 

Reżyser Denis Delić wyjaśniał, że zrobił ten film, by ukazać niezwykłych bohaterów. Twórca wyjaśnia, że polscy piloci byli niezwykli ze względu na doskonałe wyszkolenie, upór i wielką chęć walki. Potrafili pokonać ogromną odległość, by dotrzeć do Anglii gdzie nie czekały na nich kwiaty i "gorąca herbata" ale raczej sprzeciw i brak wiary w ich umiejętności. - Polscy piloci są przekorni, są indywidualistami i doskonałymi żołnierzami - mówił reżyser. 

Piotr Adamczyk wcielił się w postać dowódcy Dywizjonu Witolda Urbanowicza. Aktor podkreśla, że udział w tym filmie był wielką przygodą, ale też miał świadomość odpowiedzialności, ponieważ z kolegami musiał się zmierzyć z mitem lotników Dywizjonu 303. Piotr Adamczyk podkreślił, że po obejrzeniu tego filmu podobnie jak po przeczytaniu książki Arkadego Fiedlera powinna widzów wypełniać duma. 

Antoni Królikowski który wcielił się w rolę pilota Witolda "Tolo" Łokuciewskiego, podkreśla, że film o Dywizjonie 303 jest szczególnie ważny w kontekście setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Aktor zauważa, że od dawna nie było filmu o historycznym sukcesie z którego możemy być dumni, i możemy się nim chwalić przed całym światem, a 303 "bez wątpienia jest takim tematem". Aktor podkreśla, że bardzo dobrze, że w setną rocznicę odzyskania niepodległości udało się przypomnieć bohaterów z Dywizjonu, opowiedzieć o ich przyjaźni, walce i poświęceniu.

Na ekranie zobaczymy także między innymi Macieja Zakościelnego, który wcielił się w postać jednego z najskuteczniejszych pilotów dywizjonu Jana Zumbacha oraz Krzysztofa Kwiatkowskiego, który zagrał Mirosława "Ox" Fericia, kronikarza polskiego dywizjonu.

"Dywizjon 303. Historia prawdziwa" opowiada historię takich pilotów, jak: Witold Urbanowicz, Jan Zumbach, Witold Łokuciewski, Mirosław Ferić, Josef František, Ludwik Paszkiewicz, Zdzisław Henneberg, Jan Daszewski, Leopold Pamuła, Stanisław Karubin, Tadeusz Andruszków czy Kazimierz Wünsche. To historia bohaterstwa, które jest w każdym z nas. "To był niezły gość. Swobodny w obyciu, szarmancki, uwodzicielski. Miał opinię rozrywkowego gościa. Te cechy starałem się przekazać tej postaci" - opowiada o granym przez siebie Zumbachu Maciej Zakościelny.                                 "To nie był charakter, który cierpiał za wszystkich, który przejmował się tym, że ktoś na niego czeka. Musiał żyć i korzystał z chwili.  Piloci żyli z dnia na dzień. Musieli kochać każdą chwilę" - dodaje aktor.                                                                                                                          
Film opowiada nie tylko o spektakularnych akcjach, w których brali udział podczas bitwy o Anglię, ale pokazuje również ich życie prywatne. Kogo kochali, kogo stracili i za kim tęsknili. W filmie poznamy losy romansu Zumbacha z Victorią Brown, oficer brytyjskiego wywiadu "Myślę, że imponował jej tym, że był odważny, szarmancki, tak jak wtedy Polacy. Całował w rękę, przynosił kwiaty. Myślę, że to właśnie uwiodło Victorię" - opowiada Zakościelny.

Podczas kręcenia filmu do Polski przywieziono m.in. oryginalny samolot myśliwski Hurricane  P3700 z czasów drugiej wojny światowej, który będzie można zobaczyć teraz podczas wydarzeń lotniczych, m.in. na nadchodzącym Pikniku Lotniczym w Radomiu, a nawet... pub. Dzięki świetnym efektom specjalnym oraz wykorzystaniu autentycznych samolotów z lat II wojny światowej film ma atrakcyjną formę wizualną, którą mogą zaakceptować nawet wybredni gracze lotniczych gier komputerowych.

Film upowszechnia wiedzę historyczną na temat udziału polskich lotników w Bitwie o Anglię oraz promuje postawy patriotyczne. Przybliżając sylwetki i ponadprzeciętne umiejętności pilotów Dywizjonu 303, zachęca również do sięgnięcia po powieść Arkadego Fiedlera, na podstawie której powstał scenariusz dzieła w reżyserii Denisa Delicia. 

Dystrybutor filmu we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej przygotował bezpłatne materiały edukacyjne na temat tej elitarnej jednostki oraz II wojny światowej, które są dostępne na stronie:  http://dywizjon303.pl/edukacja

Monika Kłębik

19.10.2018

„Nie zmarnujcie Niepodległości”

E.B Raczyński

 

Bohaterowie Niepodległości

W  związku z przypadającą w 2018 r. setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości  19 października 2018 r. w ZS Nr w Bratoszewicach odbył się konkurs na cześć Bohaterów II RP, wliczający się do zmagań Super Klasy. Celami zmagań było: zapoznanie z historią I wojny światowej i dwudziestolecia międzywojennego, przedstawienie biografii: Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Jędrzeja Moraczewskiego, Wincentego Witosa, Józefa Haller, Tadeusza Rozwadowski, Władysława Grabskiego, upamiętnienie niezwyciężonych bohaterów II RP oraz kształtowanie postawy patriotycznej i obywatelskiej. 

Konkurs odbył się w formie testu online. W kategorii klasowej bezkonkurencyjnie wygrała, debiutująca w tym roku szkolnym klasa I TLŻ, II miejsce zdobyła klasa IV TMR, a III- klasa IV TŻ. W kategorii indywidualnej natomiast zwyciężyli ex aequo Radosław Radzikowski z IV TMR i Adam Trojan z I TLŻ, III- miejsce natomiast otrzymała Aleksandra Szcześniak z IV TŻ.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział, a zwycięzcom gratulujemy.

Agata Pietrzak

Post Image

19.10.2018

Szlakiem Powstania Wielkopolskiego

Dla Wielkopolski rok 2018 jest nie tylko rokiem rocznicy 100-lecia odzyskania Niepodległości, ale przede wszystkim setną rocznicą wybuchu zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Wielkopolska droga do Niepodległości łączyła w sobie pracę organiczną oraz gotowość do walki zbrojnej, a sukces Powstania zadecydował o kształcie odrodzonej Rzeczypospolitej.

W związku z tak ważnym wydarzeniami jak odzyskanie przez Polskę Niepodległości, w ramach projektu ,,Godność, wolność, niepodległość” uczniowie z klas III Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz Technikum Rolniczego i IV Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych, Technikum Rolniczego oraz Technikum Mechatronicznego wybrali się  dniach 16-17 października br. na wycieczkę do Poznania i okolic ,,Szlakiem Powstania Wielkopolskiego”.

Uczniowie najpierw udali się pod siedzibę Międzynarodowych Targów Poznańskich - największego organizatora targów w Europie Środkowo-Wschodniej. Idea zorganizowania targów w Poznaniu narodziła się już w 1917 r., podczas zjazdu Związku Towarzystw Kupieckich (była to organizacja skupiająca polskich kupców z Wielkopolski i Pomorza Gdańskiego). Pomysł na organizację cyklicznych wystaw wcielony został w życie dopiero parę lat później, po wygranym przez Polaków Powstaniu Wielkopolskim, mianowicie w 1921 r., natomiast  pierwsze targi o charakterze międzynarodowym miały miejsce w 1925 r. Następnie uczniowie udali się pod pomnik im. Ignacego Paderewskiego, który mieści się przy ul. Świętego Marcina, bezpośrednio przy gmachu Auli Nova Akademii Muzycznej. Postać tego wielkiego działacza niepodległościowego uchwycono w ruchu, który ma wskazywać na wchodzenie jego osoby w przestrzeń historyczną Poznania.

Pod pomnikiem uczniowie zapoznali się z postacią męża stanu i jego dokonaniami w walce Poznaniaków oraz Polski o Odzyskanie Niepodległości. To między innymi jego przybycie do stolicy Wielkopolski  stało się bezpośrednim impulsem do wybuchu zakończonego sukcesem powstania. Reprezentował on również Polskę na konferencji pokojowej w Paryżu, podczas której 28 czerwca 1919 r. Niemcy podpisali traktat wersalski. Na jego mocy do Polski powróciła prawie cała Wielkopolska - z wyjątkiem Wschowy.

W dalszej części wycieczki uczniowie udali się pod Zamek Cesarski- najważniejszą budowlę Dzielnicy Cesarskiej, powstałą dla ostatniego cesarza niemieckiego i króla Prus Wilhelma II. Podczas walk Powstania Wielkopolskiego w piwnicach zamkowych znajdowały się kuchnie z potężnymi piecami, przygotowujące posiłki dla powstańców. W październiku 1919 roku Naczelnik Państwa- Józef Piłsudski odbierał u stóp Zamku Cesarskiego defiladę wojsk wielkopolskich oraz przyjmował w nim na uroczystym obiedzie zasłużonych dla Niepodległości Wielkopolski m.in. gen. Józefa Dowbora Muśnickiego, gen. Józefa Hallera oraz Władysława Seydę- ministra byłej dzielnicy pruskiej. Przybliżone zostały uczniom sylwetki wyżej wymienionych postaci.

Spacerem ulicą świętego Marcina, na której w 1919 roku Naczelnik Państwa Józef Piłsudski odbierał defiladę po zwycięskim Powstaniu Wielkopolskim, uczniowie dotarli do Hotelu Royal, który był pierwszą siedzibą dowództwa głównego armii powstańczej (do 15.01.1919 r.). Na ścianie budynku młodzieżodnalazłą pamiątkowe tablice związane z wydarzeniami Powstania Wielkopolskiego.

Następnie uczniowie przeszli placem Wolności (byłym Placem Wilhelmowskim) na którym 26 grudnia 1918 roku odbywały się manifestacje patriotyczne spowodowane przyjazdem Ignacego Paderewskiego do Poznania oraz na którym 26 stycznia 1919 roku zaprzysiężone zostały wojska powstańcze. Rota przysięgi brzmiała następująco: „W obliczu Boga Wszechmogącego w Trójcy Świętej Jedynego ślubuję, że Polsce, Ojczyźnie mojej i sprawie całego Narodu Polskiego zawsze i wszędzie służyć będę, że kraju Ojczystego i dobra narodowego do ostatniej kropli krwi bronić będę, że Komisarzowi Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu i dowódcom, i przełożonym swoim mianowanym przez tenże Komisariat, zawsze i wszędzie posłuszny będę, że w ogóle tak zachowywać się będę, jak przystoi na mężnego i prawego żołnierza-Polaka, że po zjednoczeniu Polski złożę przysięgę żołnierską, ustanowioną przez polską zwierzchność państwową” (czytamy w „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. Wybór źródeł”. Wybór i opracowanie Antoni Czubiński i Bogusław Polak, Poznań 1983, s, 207, 224).Na płycie placu Wolności, w jego zachodniej części – obok budynku Arkadii – uczniowie odnaleźli płytę informującą o złożeniu w tym miejscu przysięgi Armii Wielkopolskiej.
Idąc w stronę Hotelu Bazar, uczniowie na ścianie gmachu Muzeum Narodowego odnaleźli tablicę poświęconą gen. Stanisławowi Taczakowi i gen. Józefowi Dowbór -Muśnickiemu. Pod tablicą zostały przybliżone uczniom sylwetki obu generałów, którzy podczas Bitew Wielkopolskich, jeden po drugim, pełnili funkcję naczelnego dowódcy powstania.

Na gmachu ,,Bazaru”, w którym z okna 26 grudnia 1918 r.,w przeddzień Powstania Wielkopolskiego, przemawiał Ignacy Paderewski, uczniowie mieli okazję zobaczyć jego pamiątkowątablicę, poświęconą także wydarzeniom związanym z Powstaniem Wielkopolskim.

Zmierzając do Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego, zawierającego zbiory eksponatów powstańczych, uczniowie przystanęli pod pomnikiem 15. Pułku Ułanów Wielkopolskich. Pułk ten powstał 30 grudnia 1918 roku podczas Powstania Wielkopolskiego jako Konni Strzelcy Straży Poznania pod komendą ppor. Kazimierza Ciążyńskiego.

Wielkopolskie Muzeum Wojskowe powstało 9 maja 1919 roku jako instytucja wojskowa powołana na rozkaz Głównodowodzącego Sił Zbrojnych w byłym zaborze pruskim gen. Broni Józefa Dowbora- Muśnickiego. Uroczystości otwarcia dokonał Naczelnik Państwa Józef Piłsudski, 27 października 1919 r., podczas pierwszej, historycznej wizyty w Poznaniu.  Uczniowie z zaciekawieniem obejrzeli wystawę upamiętniającą działania Wielkopolan na rzecz odzyskania niepodległości, która jest wpisana w cykl wydarzeń 1918 – 2018 ,,Wolność kocham i rozumiem”. Wystawa przypomina o wydarzeniach zbrojnych i pracy organicznej, której podtrzymywały polskość na terenie zaboru pruskiego. Ukazane zostało znaczenie Polskiego Sejmu Dzielnicowego, zorganizowanego w Poznaniu w dniach 3-5 grudnia 1918 r. Ukazany został również wysiłek, który podjęto na rzez zniesienia zabory pruskiego w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919, pomocy w plebiscytach na Śląski, Warmii i Mazurach, udziału Wielkopolan w Postaniach Śląskich i przejęciu Pomorza Gdańskiego. Zaprezentowane zostały między innymi znaki wojskowe i kombatanckie oraz broń. Chlubę muzeum stanowi jedyny w kraju zestaw kurtek wszystkich czterech pułków ułanów wielkopolskich z 1919 roku. Dzięki wystawie, uczniowie poznali umundurowanie i uzbrojenie oddziałów biorących udział w walkach niepodległościowych. Ważną i liczną grupę obiektów godnych uwagi stanowi również biżuteria patriotyczna noszona w dobie utraty niepodległości.

Po zwiedzeniu Muzeum uczniowie dali się do Odwachu, który stał się głównym budynkiem garnizonu Twierdz Poznań podczas Powstania Wielkopolskiego. Obecnie mieści się w nim oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu, mianowicie Muzeum Powstania Wielkopolskiego. Specjalnie na setną rocznicę upamiętniającą Powstanie Wielkopolskie w muzeum przygotowano nową ekspozycję, która niemal za rękę prowadzi zwiedzającego po drodze Wielkopolan do niepodległości- od przyczyn, przez przebieg, aż po skutki. Na dolnej kondygnacji  znalazło się miejsce nie tylko na specjalnie zaaranżowane okopy powstańcze, ale również na przypomnienie wcześniejszych czynów zbrojnych Wielkopolan oraz tego, że pamięć i polskość pod zaborami przetrwały przede wszystkim dzięki kultywowaniu tradycji w polskich rodzicach. „Urodziłeś się w zaborze pruskim, ale pamiętaj, kim jesteś, jakie masz korzenie” - to zdanie było przekazywane z pokolenia na pokolenie i w dużej mierze przyczyniło się do próby walk o odzyskanie przez Wielkopolan Niepodległości.  Na kolejnym poziomie muzeum uczniowie odnaleźli wystawę związaną z wydarzeniami po 11 listopada 1918 r. Znajdujemy tam informacje na tematorganizowania się Polaków i publicznych manifestacji,podczas których podkreślali swoją polskość jak również informację o Polskim Sejmie Dzielnicowym. W końcu doszliśmy do wiadomości o przyjeździe Ignacego J. Paderewskiego i wybuchu powstania. Zobaczyliśmy wiele historycznych zdjęć, miejsc bitew, dowódców, ale także twarzy zwyczajnych, często anonimowych powstańców. Dalej przedstawione zostały wydarzenia  po zwycięstwie i przyłączeniu Wielkopolski do odradzającej się Polski, podczas których powstańcy walczyli o granice Rzeczypospolitej na wschodzie.Wreszcie przedstawione zostały wydarzenia związane z Wersalem, ważnymi przemowami, w tym nagranie prezentujące odczytanie wystąpienia polskiej delegacji z Dmowskim i Paderewskim na czele. W zaaranżowanej sali kinowej z ówczesnych czasówzobaczyliśmy m.in. film dotyczący Powstania Wielkopolskiego. Wystawę uzupełniają multimedialne plansze, poprzez które możemy dowiedzieć się o wydarzeniach związanych z Powstaniem Wielkopolskim oraz rozwiązać quizy. Muzeum, jako dodatkową atrakcję, udostępniło zwiedzającym możliwość przebrania się w repliki mundurów powstańczych oraz zapozowania do zdjęć z repliką broni używanej podczas powstania.

Na koniec dnia uczniowie zobaczyli Ratusz i Wagę Miejską, mieszczącą się przy Poznańskim Rynku, po czym udali się do Żywego Centrum Poznańskich Tradycji i Kultury, gdzie poznali lepiej Poznań, jego specyfikę oraz symbole, ze szczególnym uwzględnieniem Rogali Świętomarcińskich. W trakcie zajęć uczniowie poznali gwarę poznańską czyli słowa będące w istocie zapożyczeniami z języka niemieckiego oraz charakterystyczne dla tej gwary podwyższenie melodii, tzw. zaśpiew (zwykle na końcu zdania, z wydłużeniem ostatniej sylaby oraz wtrącenie tej, czyli wołacza ty, często również występującego także jako zakończenie zdania). Podczas warsztatów wypiekania Rogali Świętomarcińskich przy użyciu tradycyjnych narzędzi uczniowie poznali recepturę i składniki używane do ich produkcji, legendy z nimi związane a także historię Poznania dzięki animowanemu filmowi. Prezentował on najważniejsze wydarzenia z historii Poznania i związanego z nim symbolami, oraz znaczeniu tradycji i Walki o Polskość podczas zaboru Pruskiego i w trakcie walk o Niepodległość.

Drugiego dnia uczniowie udali się do Puszczykowa gdzie zwiedzali Muzeum Arkadego Fidlera, wybitnego pisarza i podróżnika, który w latach 1918-1919 brał udział w Powstaniu Wielkopolskim i należał do Polskiej Organizacji Wojskowej.  Udali się również na Stary Cmentarz, gdzie odnaleźli grób komendanta Straży Ludowej- Juliana Bolesława Langego, zasłużonego dla powstania. Ochraniał on między innymi przyjazd Ignacego Jana Paderewskiego do Poznania, eskortował jego przyjazd do Bazaru oraz uczestniczył w przysiędze na Placu Wolności. Uczniowie odwiedzili również grób i złożyli hołd Arkademu Fidlerowi. Trasa wycieczki skończyła się na Rogalinie, gdzie zwiedzaliśmy pałac Raczyńskich.

W części pałacowej oglądaliśmy ciekawy zbiór pamiątek narodowych, a także rodzinnych rodziny Raczyńskich. Na tle tego bogactwa gabinet Edwarda Raczyńskiego- prezydenta Polski na uchodźctwie, przeniesiony z Londynu i autentycznie urządzony, zadziwia swą skromnością, a wręcz surowością. Edward Raczyński był jednym z członków pokolenia, który 11 listopada 1918 roku witał Niepodległość i który musiał przeżyć gorycz jej utraty na pół wieku. To on na swoim sarkofagu kazał wyryć pamiętne słowa, a przede wszystkim bardzo ważne przesłanie dla kolejnych pokoleń: „… Nie zmarnujcie Niepodległości!".

Warto w taki dzień, jak 100 rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości zastanowić się nad przesłaniem naszych Ojców, Dziadów i Pradziadów. Ile krwi, wyrzeczeń i upokorzeń kosztował ich wysiłek, by Polska była wolna. Patriotyzm nie jest wstydliwą przypadłością a Polak, spierając się z innym Polakiem w najbardziej nawet ważkich sprawach - winien mieć w uszach te słowa: „Nie zmarnujcie Niepodległości"!

Wycieczka do Poznania i okolic pozwoliła pogłębić wiedzę z zakresu najważniejszych wydarzeń i postaci związanych z Powstaniem Wielkopolskim m.in.: Ignacego Jana Paderewskiego, Stanisława Taczka, Józefa Dowbora- Muśnickiego, Arkadego Fidlera oraz Józefa Hallera.  Podczas zwiedzania młodzież poznała również proces kształtowania się granic II RP. Wyjazd uświadomił uczniom znaczenie wolności i patriotyzmu w życiu każdego człowieka.

 

Skrócone kalendarium Powstania Wielkopolskiego
Powstanie Wielkopolskie 1918–1919 jest jednym z czterech zwycięskich powstań polskich (często błędnie podaje się, że jedynym)

 • Walki powstańcze w 1918 r. wybuchały w zasadzie oddolnie – w poszczególnych miejscowościach Wielkopolski; przeciwko Niemcom występowały lokalne organizacje społeczne, patriotyczne, skupione np. wokół „Sokoła”, towarzystw gimnastycznych
  i skautingu. Początkowo niejednokrotnie chaotycznie, z czasem przyjmowało to formę zorganizowanych akcji, dowodzonych przez byłych wojskowych.
 • 3-5 grudnia 1918 r. Obrady Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu. Uczestniczyli w nim przedstawiciele wszystkich ziem polskich znajdujących się pod zaborem pruskim, jak również polskiej emigracji zarobkowej w Niemczech (głównie Westfalii). Sejm podjął szereg uchwał wyrażających wolę ludności polskiej mieszkającej pod zaborem pruskim do połączenia się z innymi ziemiami polskimi w zjednoczonym państwie polskim.
 • 11 grudnia 1918 r. – W szkołach poznańskich wprowadzono naukę języka polskiego i religii w języku polskim. W okresie powstania- walka dyplomatyczna o międzynarodowe uznanie władz powstańczych i budowanie zrębów państwowości polskiej.
 • 26 grudnia 1918 r.-  do Poznania przyjechał Ignacy Jan Paderewski. Jego przybycie stało się iskrą zapalną powstania. 
 • 27 grudnia 1918 r.– w godzinach popołudniowych w Poznaniu wybuchły walki. Jeden z pierwszych ataków nastąpił na Prezydium Policji. Polakom udało się opanować również Dworzec Główny, pocztę, kilka redut systemu fortecznego Poznania. Wybuchły również walki na prowincji.
 • 28 grudnia 1918 r. –Komisariat NRL mianował tymczasowym naczelnym dowódcą powstania kpt. Stanisława Taczaka 
 • 6 stycznia 1919r. – powstańcy zdobyli lotnisko na Ławicy. Tym samym akcja wyzwalania Poznania dobiegła końca. Powstanie wykroczyło poza teren Wielkopolski.
 • Do 15 stycznia 1919 r.- polskie oddziały wyzwoliły prawie całą Wielkopolskę, z wyjątkiem części obrzeży na północnym zachodzie i południu.
 • 16 stycznia 1919 r. – gen. J. Dowbor-Muśnicki objął funkcję naczelnego wodza.
 •  26 stycznia 1919 r.- na dawnym placu Wilhelma żołnierze Armii Wielkopolskiej wraz z jej głównodowodzącym- gen. Józefem Dowborem-Muśnickim złożyli na uroczystą przysięgę.
 • 16 lutego 1919 r.  W Trewirze został przedłużony rozejm Niemiec z państwami Ententy. Obejmował on również front wielkopolski. Tym samym armia powstańcza została uznana za wojsko sprzymierzone. Do dokumentu, podpisanego wówczas przez Niemcy i państwa ententy, dodano – pod wpływem wystąpień Romana Dmowskiego
   – punkt mówiący o zakończeniu walk z Polakami.
 • Potyczki trwały jednak aż do 28 czerwca 1919 r., kiedy to na mocy traktatu wersalskiego Wielkopolska została włączona do odradzającego się państwa polskiego. Czyn zbrojny Wielkopolan zakończył się sukcesem.
 • 8 marca 1920 r.- likwidacja frontu wielkopolskiego, koniec ery Powstania Wielkopolskiego.

Anna Wójcik

WIĘCEJ ZDJĘĆ...

 

 

19.10.2018

CZYTAJ DLA NIEPODLEGŁEJ !

Tegoroczna odsłona Narodowego Czytania odbywa się w roku 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Fakt ten stał się okazją do uczczenia przez naszą społeczność szkolną ”Niepodległym Czytaniem”czyli cyklem spotkań czytelniczych, który rozpocznie się pod koniec października tego roku, a skończy w połowie listopada. Celem tych spotkań jest przybliżenie i rozszerzenie wiedzy o okresie 20–lecia międzywojennego, uczczenie jubileuszu setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę oraz umożliwienie uczniom publicznej prezentacji tekstu.

Niepodległe Czytanie w naszej szkole będzie dotyczyło utworów literackich, zamieszczonych w Antologii Niepodległości, przygotowanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z myślą o jubileuszowym 2018 roku. Prezentuje ona powstałe na przestrzeni wielu wieków utwory, zaliczane do polskiej literatury patriotycznej.

W ramach „Niepodległego Czytania” uczniowie wszystkich naszych klas będą mieli okazję do zmierzenia się z ciekawymi patriotycznymi tekstami, a także do obejrzenia wystawki książek i poczytania starych czasopism z okresu międzywojennego.

Spotkania czytelnicze będą odbywały się w bibliotece szkolnej.

 

Już dziś serdecznie zapraszam,

Ewa Wiśniewska-Lenart

15.10.2018

Wycieczka „Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej J. Piłsudskiego”

W 2018 r. obchodzimy 100 rocznicę odzyskania niepodległości. Nasza szkoła, chcąc pogłębić wiedzę uczniów z zakresu najważniejszych wydarzeń, postaci i osiągnięć II RP, uczestniczy w projekcie „Godność, wolność, niepodległość”. W ramach projektu uczniowie klas II i III Liceum Ogólnokształcącego oraz klasy II Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych uczestniczyli w wycieczce „Kielce i okolice – Szlakiem I Kompanii Kadrowej”. Była to pierwsza z cyklu wycieczek związanych ze 100- leciem odzyskania niepodległości.

Wycieczka odbyła się w dniach 4-5 października br. Uczniowie najpierw udali się do Muzeum w Jędrzejowie ze względu na wydarzenia historyczne związane z Pierwszą Kompanią Kadrową oraz postacią Józefa Piłsudskiego. Dodatkowo mieli okazję podziwiać bogatą kolekcją zegarów i przyborów astronomiczno-gnomicznych. Muzeum przechowuje liczne pamiątki z tamtego okresu m.in. autografy Piłsudskiego i oficerów Legionów, liczne fotografie, pocztówki, listy, różne dokumenty, druki ulotne, znaczki, odznaki i inne legionowe pamiątki.

Muzeum znajduje się w domu należącym do doktora Feliksa Przypkowskiego. Uczniowie mogli zobaczyć całe zachowane wnętrze domu lekarza, który to należał do najczęściej odwiedzanych przez Józefa Piłsudskiego i jego podkomendnych. Po raz pierwszy krótko gościli w nim podczas marszu na Kielce w sierpniu 1914 roku, a niemalże codziennie wiosną następnego roku, gdy front stanął nad Nidą.

W gabinecie uczniowie zobaczyli biurko doktora Feliksa Przypkowskiego, przy którym urzędował sam Komendant Piłsudski. Wypisywał przy nim rozkazy na... blankietach recept gospodarza. Zachował się aparat telefoniczny z 1912 roku, z którego dzwonił do swoich żołnierzy, a także leżanka służąca do przyjmowania pacjentów, na której kilkakrotnie sypiał. W bibliotece znajdują się szachy, na których Piłsudski grał, a na szafie ślad po kuli z jego pistoletu, z którego wystrzelił przypadkiem podczas czyszczenia ordynans Tomasz Szymkiewicz z Małogoszcza.

W muzeum w Jędrzejowie cennym eksponatem jest czapka ułańska, w której dowódca legionowej kawalerii Władysław Belina-Prażmowski przyniósł Zofii Przypkowskiej bukieciki fiołków. Zasuszone kwiatki przetrwały do dziś.

Z Jędrzejowa uczniowie udali się na Zamek w Chęcinach. Po drodze w Brzegu stanęliśmy nad rzeką Nidą- miejscu przeprawy Pierwszej Kompanii Kadrowej. „Dnia 9 – sierpnia wyruszyliśmy do Księżą Wielkiego, gdzie po krótkim pobycie już w dniu 11 w sile trzech kompanii maszerowaliśmy szosą kielecką przez Brzegi (Nidę), i za Chęcinami wieczorem tegoż dnia przeszliśmy w biwak. – czytamy na Kartkach z dziennika oficera Pierwszej Brygady Tadeusza Kasprzyckiego

Uczniowie zwiedzali Zamek Królewski w Chęcinach, w którym to powiewała biało – czerwona flaga na jednej z baszt podczas wkroczenia Kadrowiczów. Jedną z trzech osób należących do I Kompani Kadrowej i ciężko pracujących na rzecz odzyskania wolności był mieszkaniec Chęcin Stanisław Atłas. Można znaleźć o nim notkę biograficzną w wykazie Legionistów Polskich.W dniu 11 sierpnia 1914 roku wstąpił w Chęcinach do oddziałów strzeleckich (1. Kompanii Kadrowej). Następnie służył w 3. Pułku Piechoty Legionów Polskich. Po kryzysie przysięgowym został internowany w Szczypiornie. Z początkiem lipca 1919 roku rozpoczął służbę jako dozorca więzienny w Więzieniu Ciężkim na Świętym Krzyżu. Na skutek zapalenia płuc, wywołanego ciężkimi warunkami pracy, zmarł w 1927 roku. W 1933 roku, pośmiertnie został odznaczony przez Józefa Piłsudskiego Krzyżem Niepodległości za pracę na rzecz odzyskania niepodległości.

Drugiego dnia wycieczki uczniowie udali się z Nowej Słupi „Drogą Królewską” na Święty Krzyż. Na Łysej Górze uczniowie zwiedzali Muzeum Misyjne oo. Oblatów w Klasztorze Świętokrzyskim oraz Muzeum Przyrodnicze. W obecnym budynku muzeum w 1918 roku decyzją nowych władz Polski utworzono Więzienie Ciężkie na Świętym Krzyżu. Naczelnikiem mianowano Mieczysława Butwiłowicza, który swą funkcję pełnił do 1939 roku. To dzięki niemu w zniszczonych budynkach powstało więzienie na wysokim poziomie. Udało mu się znacznie ograniczyć śmiertelność i choroby wśród więźniów. Utworzył także orkiestrę, w skład której wchodzili pracownicy Straży Więziennej.

W muzeum jest ekspozycja więzienna umieszczona w części piwnicznej budynku, który pełnił funkcję więzienia przez blisko 100 lat. Siedzibę tam miało Opatowskie Więzienie Karne, Kieleckie Więzienie Poprawcze, Więzienie Ciężkie oraz Stalag XII C "Kamienna" czyli niemiecki obóz dla jeńców radzieckich.

Trasa wycieczki na szlaku kończyła się na szczycie Łysej Góry, gdzie uczniowie zwiedzali kompleks pobedyktyńskich zabudowań klasztornych oraz gołoborze, na które prowadzą schody kończące się platformą widokową. Szczyt Łysej Góry stanowi jedno z najpiękniejszych punktów widokowych województwie świętokrzyskim.

Wracając z Łysej Góry uczniowie udali się do Kielc, gdzie zwiedzali wraz z przewodnikiem najważniejsze miejsca związane z Pierwszą Kompanią Kadrową, walką o niepodległość oraz historią miasta. Wraz z przewodnikiem uczniowie przemaszerowali pod Pomnik Legionistów pod Wojewódzkim Domem Kultury. Pomnik - rzeźba, symbolizuje czterech legionistów reprezentujących cztery dzielnice – Królestwo, Poznańskie, Małopolskę i Śląsk. Pomnik odsłonięto 2 października 1938 na granitowym cokole, ale postacie legionistów wykonano z gipsu patynowego, gdyż dopiero za rok miał być gotowy brązowy odlew „czwórki”. Po wkroczeniu Niemców do Kielc w 1939 r., pomnik został zburzony. Powrócił w roku 1991.

Następnie uczniowie przeszli ulicą Jana Pawła II gdzie dawniej znajdowała się Brama Krakowska – stanowiąca główne wejście do miasta. Młodzież miała okazję zobaczyć Pałac Biskupów Krakowskich - kwaterę główną Józefa Piłsudskiego i jego sztabu po wkroczeniu wojsk marszałka do miasta. Obecnie jest tam Sanktuarium Józefa Piłsudskiego, w którym gromadzona jest dokumentacja dotycząca jego osoby. Będąc w Kielcach, swoje kroki skierowaliśmy na Wzgórze Zamkowe, na którym stoi pałac, wzniesiony w połowie XVII wieku przez biskupa krakowskiego Jakuba Zadzika. Dziś w pałacu znajduje się Muzeum Narodowe. Na tymże Wzgórzu Zamkowym stoi także piękny kościół - Bazylika katedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Barokowa świątynia, po wielokroć remontowana, czasem burzona i odbudowywana, stanowi reprezentacyjne miejsce Kielc.Uczniowie przeszli najdłuższą ulicą w Kielcach ul. Sienkiewicza, która mierzy 1,27 km. Stanowi ona główny deptak Kielc. Nasza wycieczkę zakończyliśmy na Placu Wolności, gdzie znajduje się pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Jadąc ulicą Sienkiewicza w kierunku dworca PKP, uczniowie mieli okazję zobaczyć Pomnik Niepodległości, który wzniesiono w listopadzie 1929 roku dla upamiętnienia wydarzeń z 12 sierpnia 1914 roku. Oddziały Pierwszej Kompanii Kadrowej po wymarszu 6 sierpnia 1914 z krakowskich Oleandrów i przekroczeniu granicy austriacko- rosyjskiej, wkroczyły wtedy do Kielc i w tym miejscu stoczyły swoją pierwszą potyczkę z Rosjanami. Podczas II wojny światowej zniszczyli go Niemcy. Po 63 latach doczekał się odbudowy i został uroczyście odsłonięty 11 listopada 2002 roku. Jadąc dalej, uczniowie mieli okazję zobaczyć dworzec PKS, który wyglądem przypomina spodek kosmiczny, przez co jest architektoniczną perełką i wizytówką miasta. Gdy powstał w 1984 roku był najnowocześniejszym dworcem w Polsce.

100-lecie niepodległej Polski to okazja do podjęcia różnorodnych działań przypominających o tym historycznym wydarzeniu. Wycieczka pozwoliła pogłębić wiedzę z zakresu najważniejszych wydarzeń i postaci związanych z Pierwszą Kompanią Kadrową oraz osobą Józefa Piłsudskiego.

Zarys historii I Kompanii Kadrowej
3 sierpnia 1914 Józef Piłsudski powołał do istnienia Pierwszą Kompanię Kadrową, formację, która trzy dni później, rozpoczęła historyczny marsz ku wolności. Utworzona z oddziałów strzeleckich stała się zalążkiem Legionów Polskich.

W nocy z 5 na 6 sierpnia kompania ruszyła z krakowskich Oleandrów w stronę Kielc, obalając w okolicach Michałowic rosyjskie słupy graniczne. Wymarsz formacji, nazywanej Pierwszą Kadrową lub Kadrówką z krakowskich Oleandrów wspominał po latach jej dowódca, generał Tadeusz Kasprzycki. – Na rozkaz czekaliśmy niemal całą noc – mówił.

O świcie 6 sierpnia 1914 z krakowskich Oleandrów w kierunku Miechowa, Jędrzejowa, Chęcin i Kielc wyruszyła Pierwsza Kompania Kadrowa wsparta patrolem konnym ułanów Władysława "Beliny” Prażmowskiego.

9 sierpnia "Kadrówka” opuściła zajęty wcześniej Miechów i drogą przez Książ Wielki wyruszyła w kierunku Jędrzejowa. Po dokonaniu koniecznych uzupełnień, 11 sierpnia mijając Chęciny, sforsowała Nidę. Po nocnym pobycie w Słowiku 12 sierpnia, już jako Batalion Kadrowy, wkroczyła do Kielc. W wyniku walk z rosyjskimi oddziałami Pierwsza Kompania Kadrowa zmuszona była opuścić Kielce 13 sierpnia. Powróciła do tego miasta 19 sierpnia, gdzie przez kolejne trzy tygodnie stacjonowała podzielona na bataliony i uzupełniona nowymi rekrutami. W tym samym czasie kawaleria polska wchodząca w skład "Kadrówki” stoczyła bitwy z Rosjanami pod Skarżyskiem, Końskim, Mniowem, Żarnowem i Paradyzem.

Po bezskutecznej próbie przebicia się do Warszawy i wywołania tam powstania, Pierwsza Kadrowa powróciła do Krakowa, stając się w grudniu 1914 roku zalążkiem Pierwszej Brygady Legionów Polskich.

K. Kina

 

WIĘCEJ ZDJĘĆ...

 

 

23.09.2018

REGULAMIN KONKURSU

REGULAMIN KONKURSU HISTORYCZNEGO „Bohaterowie Niepodległości”

17.09.2018

Zapytanie ofertowe

Zespół Szkół Nr 1 im. Batalionów Chłopskich w Bratoszewicach, Plac Staszica 14 prosi o składanie ofert na przewóz młodzieży Zespołu Szkól Nr 1 w Bratoszewicach na wycieczki patriotyczne: Poznań/Puszczyków; Gdynia\Gdańsk; Kielce/Góry Świętokrzyskie.

Termin wykonania usługi od października do 10 listopada 2018 r.

Oferty prosimy składać na e-mail szkoły zs1bratoszewice@szkoly.lodz.pl lub w sekretariacie szkoły w godz. 7-15.00. Tel.42/719-89-83.

Termin składania ofert: do dnia 30.09. 2018r.

15.09.2018

„Niepodległa” w Szkole

Podczas spotkania z rodzicami dyrektor szkoły przedstawił założenia realizowanego przez szkołę projektu „Godność, wolność, niepodległość „ realizowanego w ramach wieloletnie go programu MEN „Niepodległa” sfinansowanego ze środków Ministra Edukacji Narodowej w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021.

Społeczność Zespołu Szkół Nr 1 w Bratoszewicach, aby uczcić 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę zaplanowała między innymi następujące działania. Przeprowadzenie wycieczek patriotycznych związanych tematycznie z wydarzeniami historycznymi, postaciami oraz polskimi osiągnięciami z okresu II Rzeczypospolitej: Poznań/Puszczyków; Gdynia\Gdańsk; Kielce/Góry Świętokrzyskie; Opracowanie konspektów zajęć dydaktycznych oraz prowadzenie zajęć wychowawczych i lekcji dotyczących miejsc i wydarzeń związanych z najważniejszymi wydarzeniami, postaciami i osiągnięciami II RP m.in. powstania Wielkopolskiego, I Kompanii Kadrowej, Legionów Polskich, budowy portu w Gdyni. Zwiedzanie muzeów, wystaw, miejsc związanych z najważniejszymi wydarzeniami, postaciami i osiągnięciami II RP z uwzględnieniem polskich bohaterów, walk i działań tego okresu. Przygotowanie wystawy pamiątek związanych z odzyskaniem i budową przez Polskę niepodległości przygotowanej przez uczniów. „Niepodległe” czytanie przygotowane przez nauczyciela bibliotekarza wraz z młodzieżą. „Niepodległe” śpiewanie przygotowane przez młodzież wraz z nauczycielami. Na zakończenie projektu cała społeczność szkoły zaprasza rodziców na „Dzień Niepodległej” w czasie, którego prezentowane będą przygotowane projekty podsumowujące m.in. fotoreportaże z wycieczek, prezentacje, plakaty z miejsc związanych z najważniejszymi wydarzeniami, postaciami i osiągnięciami II RP z uwzględnieniem polskich bohaterów, walk i działań tego okresu oraz dorobku politycznego, gospodarczego, naukowego, społecznego i kulturowego. Poinformowano o zapytaniu ofertowym dotyczącym transportu na wycieczki patriotyczne.

 

M. Mackiewicz

 

14.09.2018

100- lecie Niepodległej Polski w ZS Nr w Bratoszewicach

W sierpniu 2018 r. rozstrzygnięto konkurs MEN w ramach projektu „Godność, wolność, niepodległość”.  Wśród wyróżnionych z całej Polski 257 szkół znalazł się również Zespół Szkół Nr 1 w Bratoszewicach. W ramach realizowanego projektu uczniowie pod kierunkiem nauczycieli będą uczestniczyć w:

 • przygotowaniu wystawy pamiątek związanej z odzyskaniem oraz budową przez Polskę niepodległości,
 • wycieczce patriotycznej, związanej tematycznie z  wydarzeniami historycznymi, postaciami oraz polskimi osiągnięciami z okresu II Rzeczypospolitej.

W listopadzie odbędzie się podsumowanie projektu, którego inauguracja nastąpi w czasie „Dnia Niepodległe”. Na bieżąco na stronie internetowej w zakładce Niepodległa będą pojawiały się kolejne etapy realizacji projektu oraz relacje z trzech zaplanowanych wycieczek do Kielc, Poznania i Gdyni.

Agata Pietrzak