Myślę Pozytywnie

"Myślę pozytywnie" to program kompleksowego wsparcia dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli w profilaktyce zdrowia psychicznego oraz upowszechniania wiedzy na jego temat.

Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Programu Zdrowia przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Patronem Programu jest między innymi Ministerstwo Edukacji Narodowej; Ministerstwo Zdrowia oraz Instytut Edukacji Pozytywnej.

Podczas szkolnych działań popularyzujemy wiedzę z zakresu zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań. W ramach realizacji programu poruszane są treści dotyczące między innymi kształtowania konstruktywnych przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne; budowania konstruktywnego systemu wartości oraz rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu;

Serdecznie zachęcam wszystkich nauczycieli by zalogowali się na panel ,,Myślę pozytywnie” i włączyli się w realizację zadań związanych z programem. Można tam między innymi ukończyć szkolenia on-line, które zakończone są uzyskaniem certyfikatu.

https://system.myslepozytywnie.pl/register/

Przykładowe scenariusze zajęć POBIERZ

https://programsmp.pl/

Koordynator projektu:

Anna Wójcik

Justyna Rudnicka