Projekty

Razem przeciw agresji

PROGRAM ”RAZEM PRZECIW DEPRESJI”


Cel: Profilaktyka zaburzeń emocjonalnych młodzieży

Adresaci: uczniowie, nauczyciele, rodzice Zespołu Szkół Nr 1 w Bratoszewicach

Realizatorzy: psycholodzy, psychoterapeuci, pedagodzy z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Głownie

Tematyka:

1. Uczniowie

 1. Radzenie sobie ze stresem
 2. Rozpoznawanie objawów napięcia emocjonalnego
 3.  Zmiana sposobu myślenia
 4. Udzielanie wsparcia rówieśniczego

2. Rodzice

 1. Rozwijanie umiejętności rozpoznawania oznak i symptomów stresu i depresji
 2. Metody udzielania wsparcia (aktywne słuchanie, reagowanie na przeżycia emocjonalne dziecka)

3. Nauczyciele

 1. Oznaki, symptomy depresji
 2. Wstępna diagnoza i prowadzenie rozmowy z uczniem zgłaszającym problemy emocjonalne

4.Realizacja programu

 

 1.  Konsultacje dla zainteresowanych nauczycieli, rodziców, uczniów- „Dzień otwarty dla rozmów o depresji, stresie, i radzeniu sobie z trudnościami”.
 2. Szkolenia dla Nauczycieli
 3. Spotkanie z rodzicami uczniów
 4. Warsztaty dla uczniów- Uczniowie każdej klasy uczestniczyć będą w dwugodzinnych zajęciach

 

Oprac. Grażyna Kujawiak


Harmonogram spotkań z uczniami

L.p.

Data

Godz. lekcyjne

Klasa

Godz. lekcyjne

Klasa

1

10.12.2013

1 i 2

1 TEŻ

3 i 4

1 TLR

2

14.01.2014

1 i 2

2 TEŻ

3 i 4

2 TLR

3

04.02.2014

1 i 2

3 TRŻ

3 i 4

4 TL

4

11.02.2014

1 i 2

4 TAG

3 i 4

3 TEL

5

14.02.2014

1 i 2

1 LO

3 i 4

4 TRŻ

6

21.02.2014

1 i 2

2 LO

3 i 4

3 LO

 

Termin spotkania z nauczycielami

02.01.2014

 

Termin spotkania z rodzicami

14.01.2014 godz. 18:00 (ok. 30 min)

 

Indywidualne spotkania z psychologiem

Terminy zostaną podane pod koniec projektu

 

Oprac. Grażyna Kujawiak, Dawid Debski