Projekty

Szkoła humanitarna

Od września ubiegłego roku realizowaliśmy projekt Polskiej Akcji Humanitarnej „Szkoła Humanitarna”.
Przez ten czas staraliśmy się, by w szkole były przekazywane nie tylko informacje i wiedza, ale były również kształtowane postawy otwarte na innych ludzi a młodzież uwrażliwiana na to, co dzieje się wokół nich.

Uważamy, że szkoła jest miejscem, które powinno uczyć idei pomocy i szacunku do drugiego człowieka oraz pobudzać do działania.

Za nasze działania podejmowane w ramach projektu zostaliśmy uhonorowani certyfikatem nadającym naszej szkole tytuł „SZKOŁY HUMANITARNEJ”. Jest on uwieńczeniem pracy całej społeczności szkolnej, za którą serdeczne dziękujemy.

 

Tytuł „Szkoły Humanitarnej” świadczy o tym, że nasza szkoła jest naprawdę wyjątkowa.

 

Osoby odpowiedzialne za realizacje projektu:
B. Jachurska, M. Kłębik, E. Biernaciak

 

 1