Projekty

Zrealizowane projekty

 7

 Człowiek – najlepsza inwestycja

"Kalejdoskop wiedzy"

POKL, Priorytet IX, Działanie 9.2

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Osoby odpowiedzialne za realizację projektu:

 

Koordynator: Elżbieta Czesny

Asystenci:

Ewa Tomczak

Beata Jachurska

Cezary Wójcik


Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych i zwiększenie szans uczniów na rynku pracy. 

Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie.pdf

 


Spotkanie podsumowujące projekt


W dniu 7 grudnia odbyło się spotkanie podsumowujące projekt z udziałem m. in. wicestarosty Powiatu Zgierskiego, członka Zarządu Powiatu, dyrekcji szkoły, nauczycieli, zaproszonych gości i uczniów. Po spotkaniu na sali gimnastycznej wszyscy udali sie na poczęstunek.W różnych formach zajęć  pozalekcyjnych, doskonaląc swoją wiedzę i umiejetności uczestniczyło (łącznie w pierwszej i drugiej edycji) 89 uczniów. Wszyscy otrzymali certyfikaty potwierdzające ukończenie zajęć. 

 Podsumowanie projektu.pdf - kliknij, aby atworzyć

 

Sprawozdania z realizacji projektukliknij, aby otworzyć
Kurs z języka angielskiego – edycja I
Kurs z języka angielskiego – edycja II

Warsztaty z przedsiębiorczości
Zajęcia z technologii informacyjnej (ICT)
Kurs obsługi wózków widłowych
Kurs nauki jazdy kategorii B


 

192021

222324

252627


Zespół Szkół Nr 1 kończy realizację II edycji projektu „Kalejdoskop wiedzy”
Zapraszamy na spotkanie podsumowujące projekt - dnia 7 grudnia br. na godz. 11:00
 

Zakończyła się druga edycja projektu „Kalejdoskop wiedzy”. Zajęcia w drugiej edycji ukończyło 50 uczestników. Na zakończenie wszyscy słuchacze otrzymali stosowne certyfikaty i zaświadczenia potwierdzające ukończenie:

– kursu z języka angielskiego (edycja II) - 12 osób

– Kursu obsługi wózków widłowych - 20 osób

– kursu nauki jazdy kategorii B - 18 osób

Projekty wykonane przez młodzież na zakończenie zajeć -
kliknij, aby otworzyć
Kurs obsługi wózków widłowych


 Rozpoczęcie realizacji II edycji projektu „Kalejdoskop wiedzy”

Rozpoczęła się druga edycja kursów w ramach projektu „Kalejdoskop wiedzy”. W nowym roku szkolnym 2009/2010 realizowane są następujące kursy:

- kurs nauki jazdy kategorii B

- kurs obsługi wózków widłowych

- kurs z języka angielskiego – II edycja

Podobnie jak w pierwszej edycji (kurs z języka angielskiego, warsztaty z przedsiębiorczości , zajęcia z technologii informacyjnej), tak i w drugiej, wszyscy uczestnicy otrzymali bezpłatnie materiały reklamujące w postaci: koszulek, smyczy, segregatorów, długopisów, teczek, bloczków i pamięci USB. Wszystkie materiały opatrzone zostały logotypami projektu i danymi teleadresowymi miejsca realizacji. Podobnie jak wcześniej, zainteresowanie uczestnictwem w tych dodatkowych zajęciach jest ogromne i cieszy się dużym uznaniem wśród młodzieży i społeczności lokalnej.

333435

3637

kurs obsługi wózków widłowych

8910

111213

kurs nauki jazdy kategorii B

456

kurs z języka angielskiego - II edycja

CWPodsumowanie I edycji projektu: 

Zakończyła się pierwsza edycja projektu „Kalejdoskop wiedzy”. Zajęcia ukończyło łącznie 39 uczestników. Na zakończenie wszyscy słuchacze otrzymują stosowne certyfikaty potwierdzające ukończenie:

– kursu z języka angielskiego - 12 osób

– warsztatów z przedsiębiorczości - 12 osób

– zajęć z technologii informacyjnej (ICT) - 15 osób

 

Sprawozdania z realizacji projektu -  Kliknij, aby otworzyć:

 Warsztaty z przedsiębiorczości

Zajęcia z technologii informacyjnej (ICT)

Kurs z języka angielskiego

 

Projekty wytworzone przez młodzież na zakonczenie zajęć -  Kliknij, aby otworzyć:

 Serwis o Bratoszewicach

Słownik alfabetyczny języka angielskiego 

Słownik tematyczny języka angielskiego

Ogłoszenia w języku angielskim

Autoprezentacja - czyli jak skutecznie prezentować

Warsztaty z przedsiębiorczości - fotoalbum

 CW


 Rozpoczęcie realizacji I edycji projektu „Kalejdoskop wiedzy”  

W ramach projektu „Kalejdoskop wiedzy” rozpoczęły się już: zajęcia z technologii informacyjnejwarsztaty z przedsiębiorczości i kurs z języka angielskiego.
Wszyscy uczestnicy otrzymali bezpłatnie materiały reklamujące w postaci: koszulek, smyczy, segregatorów, długopisów, teczek, bloczków i pamięci USB. Wszystkie materiały opatrzone są logotypami projektu i danymi teleadresowymi miejsca realizacji projektu czyli Zespołu Szkół Rolniczych. Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych po lekcjach. W czasie przerwy kursanci otrzymują darmowy, dwudaniowy obiad. Po zajęciach uczniowie odwożeni są do domów, naturalnie bezpłatnie. Stuprocentowa frekwencja na pierwszych zajęciach, aktywne uczestnictwo młodzieży w zajęciach świadczy o tym, iż projekt ten cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem.

W miesiącu sierpniu planowane jest rozpoczęcie kursu nauki jazdy kategorii B, natomiast w miesiącu wrześniu kursu obsługi wózków widłowych oraz drugiej tury kursu z języka angielskiego.

444546

zajęcia z technologii informacyjnej

383940

kurs z języka angielskiego - I edycja

414243

warsztaty z przedsiębiorczości

1415

obiad

1617

dowóz młodzieży do domu

CW


Spotkanie promujące projekt

13 stycznia 2009r. odbyło się spotkanie promujące projekt podczas, którego rodzice zostali zapoznani z celem projektu oraz z harmonogramem działań. Podczas przygotowanego poczęstunku przez Restaurację „U Pana Tadeusza” z Domaniewic, rodzice i nauczyciele dyskutowali o korzyściach płynących z wdrożenia ww. projektu.

282930

3132

W ramach promocji projektu rodzice i uczniowie otrzymali ulotki reklamujące.  Na terenie szkoły a także poza nią rozwieszone zostały plakaty reklamujace projekt, tak aby wszyscy zainteresowani mieli możliwość zapoznania się z ofertą

18

Plakat reklamujący - kliknij, aby powiększyć

CW


 

 Rozpoczęcie realizacji projektu – „Kalejdoskop wiedzy”

Szkoła rozpoczęła realizację projektu  „Kalejdoskop wiedzy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX, Działanie 9.2.  Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
Projekt współfinansowany jest  przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 144.232,25 zł. Okres realizacji obejmuje okres od  stycznia do grudnia  2009r.
Jego celem jest podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów i w konsekwencji zwiększenie ich szans na rynku pracy.
Młodzież naszej szkoły będzie uczestniczyć w rożnych formach zajęć pozalekcyjnych doskonaląc swoje umiejętności podczas następujących zajęć-warszatów-kursów:

- z przedsiębiorczości
- z języka angielskiego
- obsługi wózków widłowych
- nauki jazdy kategorii B
- z technologii informacyjnej (ICT).

Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z darmowych posiłków, bezpłatnych materiałów do nauki. Przewidziany jest również bezpłatny przewóz osób uczęszczających na zajęcia.
Projekt spotkał się z dużym zainteresowaniem  młodzieży, która  niecierpliwie oczekuje na rozpoczęcie pierwszych zajęć.
 
1   2   3
                                                                                                                                                                    CW