Projekty

Innowacyjne metody kształcenia w przedsiębiorczości

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty. Projekty Innowacyjne, przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland" i Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

Celem głównym  projektu pełniejsze realizowanie celów edukacyjnych przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości" poprzez  opracowanie i wdrożenie innowacyjnych narzędzi nauczania przedmiotu w Liceach Ogólnokształcących na terenie całej Polski.

W naszej szkole w projekcie uczestniczy 11 osób z klasy II Liceum Ogólnoksztalcącego. Okres realizacji w szkole od września 2011 do czerwca 2012 r. Uczniowie w ramach zajęć z przedsiębiorczości wykorzystują   elektroniczne narzędzie do oceny predyspozycji zawodowych ułatwiające uczniom podjęcie decyzji o wyborze dalszej ścieżki kształcenia lub rozwoju zawodowego oraz prowadzą firmę sytulacyjną.przeds