Projekty

Szkoła przedsiębiorczości

 5

Szkoła Przedsiebiorczości - link do strony - kliknij, aby otworzyć

 


W dniu 17 czerwca 2010r. w Muzeum Miasta Łodzi odbyło się podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Szkolnych Systemach Edukacji w roku szkolnym 2009/2010. Spotkanie to zorganizowane zostało przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego przy współpracy z innymi organizacjami: (Muzeum Miasta Łodzi, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Firma Festo, Firma Microsoft, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole, Instytut Nowych Technologii, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi).

 

Patronat nad Podsumowaniem Ruchu Innowacyjnego w Szkolnych Systemach Edukacji objęli: Wojewoda Łódzki Jolanta Chełmińska, Marszałek Województwa Łódzkiego Włodzimierz Fisiak oraz Łódzki Kurator Oświaty Jan Kamiński.

 

Celem podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Szkolnych Systemach Edukacji jest prezentacja dokonań edukacyjnych, w tym innowacji pedagogicznych wdrażanych w szkołach i placówkach, nadanie Certyfikatów firmom przyjaznym edukacji i szkołom innowacyjnym, wręczenie dyplomów nauczycielom nowatorom oraz dyrektorom szkół.

 

Zespół Szkół Nr 1 w Bratoszewicach nagrodzony został Certyfikatem Jakości Szkoła Przedsiębiorczości - Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

Z 13 Szkół Ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego starających się o ten certyfikat jesteśmy jedną z dwóch szkół którym udało się go zdobyć. W całej Polsce certyfikat uzyskało 38 Szkół Ponadgimnazjalnych. Certyfikat ten przyznawany jest szkołom, które lepiej niż inne dbają o swoich uczniów, przygotowując ich do funkcjonowania we współczesnych realiach. Certyfikat Jakości przyznawany jest na 3 lata.

 

Program Certyfikat Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości” to przede wszystkim nowe spojrzenie na dotychczas realizowane programy edukacyjne i przedsięwzięcia z zakresu szeroko rozumianej przedsiębiorczości.

 

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym szkołom i placówkom oświatowym, instytucjom i organizacjom które wspierają edukację, a także podmioty gospodarcze, które poprzez wdrażanie nowych technologii kształcenia udoskonalają proces edukacyjny w naszym województwie. Gratulujemy Dyrektorom Szkół i Nauczycielom nagrodzonym na uroczystości. Dziękujemy wszystkim nauczycielom i uczniom naszej szkoły, którzy przyczynili się do uzyskania certyfikatu.

 

Dyrektor ZS Nr 1 – mgr Magdalena Mackiewicz

Koordynatorzy projektu – mgr inż. Elżbieta Czesny

mgr Dorota Krzymińska - Kula

1

2  3  4 
(na zdjeciu kolejno od lewej)
- Przedstawiciel Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości
- Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1
- Koordynator projektu 


29.04.2010. Otrzymanie Certyfikatu Jakości "Szkoła Przedsiębiorczości" 

 

Z przyjemnością informujemy, że Zespół Szkół Nr 1 otrzymał Certyfikat Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości" nadany przez Kapitułę Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Informacje o wszystkich nagrodzonych szkołach zostały umieszczone na stronie internetowej Fundacji www.junior.org.pl w zakładce „Szkoła Przedsiębiorczości”.

 


19.04.2010. X Olimpiada Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości

Dnia 19 kwietnia 2010r. na stronie X Olimpiady Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości została zamieszczona lista uczniów zakwalifikowanych do III etapu Olimpiady.

Spośród  naszych  reprezentantów  najlepszy  wynik  osiagnął  uczeń  klasy  IV  Technikum  Logistycznego  Marcin Szymczak, który zajął wysokie miejsce w II etapie Olimpiady.

Gratulujemy!!! Opracowała: Dorota Krzymińska-Kula

 


11.02.2010. Wyjazd na Międzynarodowe Targi Mechanizacji Rolnictwa "POLAGRA 2010"

W dniu 11 lutego 2010 r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w Międzynarodowych Targach Mechanizacji Rolnictwa – POLAGRA Premiery 2010, które odbyły się w Poznaniu.

Targi te, to bardzo ważne wydarzenie w dziedzinie polskiego rolnictwa. To tutaj wszyscy, a w szczególności polscy gospodarze, mieli okazję zapoznać się z najbardziej nowoczesnymi osiągnięciami technologicznymi przeznaczonymi dla rolnictwa. Można było obejrzeć i porównać najnowsze oferty prezentowane przez liderów branży wytwórców maszyn, urządzeń chemii i usług rolniczych z całej Europy, a także i z innych kontynentów. Na targach nie zabrakło także wielu produktów wysokiej jakości oferowanych przez rodzimy przemysł. Na ekspozycji mogliśmy oglądać maszyny i narzędzia do uprawy, nawożenia oraz zraszania gleby, urządzenia do odnowy i pielęgnacji roślin, środki ochronne roślin, maszyny do siewu, sadzenia i do zbioru, a także te do produkcji biopaliw i gospodarki wodnej.

W programie targów można było znaleźć szereg specjalistycznych konferencji, spotkań i prezentacji poruszających najbardziej nurtujące polskich rolników problemy. W trakcie targów, na stoiskach, porad i informacji udzielali fachowcy choćby z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Instytutu maszyn Rolniczych, itd.

 Uczestnicy:

uczniowie klas trzecich: Technikum Agrobiznesu, Technikum Rolniczego, oraz klasy drugiej Technikum Agrobiznesu i Technikum Rolniczego.

Organizator: mgr Dorota Krzymińska – Kula

Opiekunowie: mgr inż. Jerzy Kula, mgr Bartosz Grzelak

 

Opracowała: Dorota Krzymińska - Kula

 6   7 


15.01.2010.
Dnia 15 stycznia 2010r. na stronie X Olimpiady Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości umieszczona została lista uczniów zakwalifikowanych do II etapu Olimpiady.
Z naszej szkoły do II etapu zakwalifikował się Marcin Szymczak uczeń klasy IV Technikum Logistycznego.

II etap odbędzie się 2 marca 2010r..

Gratulujemy i trzymamy kciuki w kolejnym etapie

 

Opracowała: Dorota Krzymińska-Kula


 08.12.2009.
8 grudnia 2009r. odbyła się w naszej szkole I etap Ogólnopolskiego Konkursu z Zakresu Rachunkowości. Udział brało 24 uczniów naszej szkoły. Najlepsze wyniki z I etapu uzyskały: Kałuża Agnieszka, Kucharczyk Natalia z III TA i Urbańska Paulina z IV TA.

Opracowała: Dorota Krzymińska - Kula


 

4.12.2009.
W dniu 1 grudnia 2009r. odbyło się w naszej szkole spotkanie uczniów klas IV z przedstawicielami Urzędu Pracy z Głowna i Strykowa. Spotkanie to  zostało zorganizowane w ramach stałej współpracy pomiędzy urzędem a szkołą, spotkanie zostało zorganizowane przez Panią Elżbietę Czesny i Panią Dorotę Krzymińską-Kulę. Celem tych działań jest zapoznanie uczniów wkraczających na rynek pracy z zagadnieniami związanymi z  Prawem pracy.

W ramach spotkania młodzież rozwijała wiedzę z zakresu:

·                     przygotowania dokumentów aplikacyjnych

·                     prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej

·                     rozpoznania oczekiwań pracodawcy wobec pracownika

·                     formy  zatrudnienia

·                     praw  i obowiązków pracodawcy/pracownika

·                     etykiety w miejscu pracy.

 

Posiadanie takiej wiedzy pozwala dobrze zaistnieć na rynku pracy i gwarantuje realizacje własnych zamierzeń.

Opracowała: Dorota Krzymińska - Kula


1.12.2009.

W dniu 1 grudnia 2009r. o godzinie 11:00 odbył się I szkolny etap ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości, organizowanej przez Stowarzyszenia: Instytut Nowych Technologii oraz Konsulat Brytyjski w Łodzi. Uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 już po raz trzeci wzięli udział w tej olimpiadzie. Drugi etap odbędzie się 2 marca 2010r.

 

W I etapie wzięło udział 30 uczniów z czterech klas

Czekamy na wyniki i trzymamy kciuki za wszystkich uczestników.

 

                                                                       Opracowała: Dorota Krzymińska - Kula


23.11.2009.

W dniach 16-22 listopada 2009r. po raz drugi w naszej szkole został zorganizowany Światowy Tydzień Przedsiębiorczości. Szkoła uczestnicząc w projekcie „Biznes przy tablicy”:

 

· Stworzyła uczniom możliwość uzyskania wiedzy, umiejętnościi kształtowania postaw przedsiębiorczych, warunkujących aktywne uczestnictwo w życiu gospodarczym.

·Pomagała w rozwijaniu u uczniów zainteresowań prowadzeniem działalności gospodarczej.

· Tworzyła sprzyjającą atmosferę dla współpracy szkołyz przedstawicielami życia gospodarczego w regionie.

·Wspomagała uczniów w wyborze kierunku dalszego kształcenia.

·Umożliwiała uczniom poznanie specyfiki lokalnego rynku pracy.

Z proponowanych tematów spotkań wybraliśmy dwa:

· Finanse

W dniu 16.11.2009r. – 10. uczniów z klasy III Technikum Agrobiznesui Rolnictwa pod opieką nauczyciela Pana Tomasza Piestrzeniewicza było na szkoleniu organizowanym przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego nt. „Naturalnych sposobów ograniczania kosztów produkcji rolniczeji ogrodniczej” prowadzone przez mgr inż. Józefa Madalińskiego z Krajowego Centrum Promocji i Namnażania EM-Farming

· Konsument

W dniu 19.11.2009r. – 67. uczniów z klas IV Technikm Agrobiznesui Rolnictwa, Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego oraz z Technikum Logistycznego wzięło udział w spotkaniu z Rzecznikiem Praw Konsumenta, Panią Ewą Walczak z Biura Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Zgierzu. Spotkanie zorganizowane zostało w naszej szkole przez Panią Dorotę Krzymińską – Kulę oraz Panią Elżbietę Czesny – nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Uczestnictwo w Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości jest niepowtarzalną okazją spotkania z ciekawymi ludźmi oraz zdobycia konkretnej wiedzy.

 

Opracowała: Dorota Krzymińska - Kula


kliknij, aby powiększyć

8


Kliknij, aby otworzyć:

Test o NBP

Test z zasad rachunkowości - składniki bilansu i bilans

Tabela amortyzacyjna

Lista płac