Projekty

Ślady przeszlości

ŚLADY PRZESZŁOŚCI

UCZNIOWIE ADOPTUJĄ ZABYTKI

Program edukacyjny Centrum Edukacji Obywatelskiej, do którego przyłączyliśmy się od września 2013r.

 

Ślady przeszłości to program edukacyjny, w którym młodzi ludzie poszukują zabytkowych obiektów w swoim regionie, poznają ich historię oraz podejmują się opieki nad nimi. Starają się także przywrócić pamięć o tych miejscach, wydarzeniach i ludziach z nimi związanych.  

W programie uczestniczą uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Jest on realizowany na lekcjach lub w ramach zajęć pozalekcyjnych. Wybrane przez siebie obiekty uczniowie adoptują. Ten akt "adopcji" to zobowiązanie do systematycznej opieki oraz do działania, które przypominać będzie mieszkańcom o znaczeniu i historii tych miejsc. Takie osobiste spotkania uczniów z historią to najlepsza lekcja z przeszłości i kultury ich  regionu.

Każdy zabytek jest częścią dziedzictwa kulturowego. Dziedzictwo to dorobek materialny i duchowy poprzednich pokoleń. Jest to kapitał, dzięki któremu można promować swój region i tym samym przyczynić się do jego rozwoju. Program ma na celu zachęcić uczniów, aby rozejrzeli się uważnie i dostrzegli w swojej miejscowości to, co ciekawe i niepowtarzalne.

Zabytki to nie tylko kościoły, obrazy, zamki i pałace. Można zaopiekować się starym cmentarzem, przydrożną kapliczką, zaniedbanym budynkiem. Często te pozornie skromne, zapomniane, nieopisane obiekty i znaleziska okazują się fascynujące.

 

Poprzez  udział w programie  chcielibyśmy wykształcić w naszych uczniach poczucie odpowiedzialności za okolicę , z której  pochodzą i w której mieszkają. szczególnie ważne jest to w naszym kraju, gdzie dobra kultury były systematycznie niszczone w trakcie licznych wojen, na skutek decyzji politycznych, a także z powodu zaniedbań samych mieszkańców, czy też braku działań konserwatorskich.

 

Co daje uczniom udział w programie Ślady przeszłości?

- buduje więzi z "małą ojczyzną"

- rozbudza zainteresowanie historią i kulturą okolicy i regionu

- angażuje w opiekę nad dziedzictwem kulturowym

- włącza w życie lokalnej społeczności

- uczy współpracy i porozumiewania się z innymi

- promuje miejscowość i region

- kształtuje poczucie odpowiedzialności za wspólne dobro

 

Jakie będą nasze kolejne działania?

1. wybór zabytku - to wspólna decyzja podczas wyprawy po okolicy

2.dokumentacja - gromadzenie informacji pozwala poznać nie tylko historię zabytku ale także dzieje miejscowości

3. adopcja - jest to bardzo uroczysty moment, w którym podejmujemy się opieki nad wybranym zabytkiem

4. opieka i działania edukacyjne - to nie tylko prace porządkowe czy konserwacyjne, ale także przywrócenie zabytku społecznej pamięci

5. prezentacja efektów pracy - 28 maja 2014

 

W programie biorą udział uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 w Bratoszewicach pod opieką nauczycieli.

Informacje o kolejnych działaniach ukażą się wkrótce