Projekty

Lepszy start w przyszłość

start  

www.efs.gov.pl

www.pokl.lodzkie.pl

  

Magdalena Mackiewicz- koordynator projektu

Beata Jachurska - asystent koordynatora

Elżbieta Czesny - specjalista ds. finansowych

 

 

 


Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcieplik PDF kliknij, aby otworzyć lub pobrać


 Podsumowanie realizacji projektu w roku szkolnym 2011/2012 - plik PDF kliknij, aby otworzyć lub pobrać


30.10.2012 

Rozstrzygnięcie usługa transportowa i zakup pomocy dydaktycznych -plik PDF kliknij, aby otworzyć lub pobrać  


Zapytanie ofertowe - 5.10.2012

W związku z realizacją Projektu pod nazwą „Lepszy start w przyszłość” zgodnie z umową o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr UDA- POKL 09.02.00-10-003/11-00 z dnia 17 listopada 2011 roku, Priorytet IX, Działanie 9.2. Zespół Szkół Nr 1 w Bratoszewicach zwraca się z prośbą o podanie cennika:

Oferta w wersji PDF – kliknij, aby otworzyć lub pobrać

Usługa transportowa na potrzeby projektu - przewóz młodzieży

Zakup pomocy dydaktycznych

 


Oferta pracy - 22.08.2012


Nabór na stanowisko pracy - nauczyciel  - plik PDF kliknij, aby otworzyć lub pobrać


10.07.2012

 

Rozstrzygnięcie usługa transportowa i szkolenie "Kurs obsługi wózków jezdniowych" -plik PDF kliknij, aby otworzyć lub pobrać    


30.06.2012


Usługa transportowa na potrzeby projekty - rozstrzygnięcie  - plik PDF kliknij, aby otworzyć lub pobrać

Prowadzenie szkolenia "Kurs obsługi wózków jezdniowych - rozstrzygnięcie - plik PDF kliknij, aby otworzyć lub pobrać

 


Zakupy w ramach projektu - rozstrzygnięcie - plik PDF kliknij, aby otworzyć lub pobrać

 


Zapytanie ofertowe - 15.06.2012

W związku z realizacją Projektu pod nazwą „Lepszy start w przyszłość” zgodnie z umową o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr UDA- POKL 09.02.00-10-003/11-00 z dnia 17 listopada 2011 roku, Priorytet IX, Działanie 9.2. Zespół Szkół Nr 1 w Bratoszewicach zwraca się z prośbą o podanie cennika:

Oferty w wersji PDF – kliknij, aby otworzyć lub pobrać
prowadzenie szkolenia "Kurs obsługi wózków jezdniowych" 
transport na basen


Zapytanie ofertowe - 14.05.2012

W związku z realizacją Projektu pod nazwą „Lepszy start w przyszłość” zgodnie z umową o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr UDA- POKL 09.02.00-10-003/11-00 z dnia 17 listopada 2011 roku, Priorytet IX, Działanie 9.2. Zespół Szkół Nr 1 w Bratoszewicach zwraca się z prośbą o podanie cennika:

Oferty w wersji PDF – kliknij, aby otworzyć lub pobrać

zakup biletów na basen


 

Zapytanie ofertowe - 10.02.2012

W związku z realizacją Projektu pod nazwą „Lepszy start w przyszłość” zgodnie z umową o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr UDA- POKL 09.02.00-10-003/11-00 z dnia 17 listopada 2011 roku, Priorytet IX, Działanie 9.2. Zespół Szkół Nr 1 w Bratoszewicach zwraca się z prośbą o podanie cennika:

Oferty w wersji PDF – kliknij, aby otworzyć lub pobrać

przeprowadzenie szkolenia - kurs prawa jazdy kat. B


 

Zapytanie ofertowe - 30.01.2012

W związku z realizacją Projektu pod nazwą „Lepszy start w przyszłość” zgodnie z umową o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr UDA- POKL 09.02.00-10-003/11-00 z dnia 17 listopada 2011 roku, Priorytet IX, Działanie 9.2. Zespół Szkół Nr 1 w Bratoszewicach zwraca się z prośbą o podanie cennika:

 

Oferty w wersji PDF – kliknij, aby otworzyć lub pobrać
zakup banera i materiałów reklamujących projekt
zakup pomocy dydaktycznych – książki, filmy i słowniki
zakup materiałów biurowych
zakup pomocy dydaktycznych do pracowni gastronomicznej
zakup pomocy dydaktycznych  - sprzęt komputerowy

zakup napojów i słodyczy
zakup szafek roboczych do pracowni gastronomicznej
zakup pomocy dydaktycznych – multimedia Zapytanie ofertowe - 16.01.2012

W związku z realizacją  Projektu pod nazwą „Lepszy start w przyszłość” zgodnie z umową o dofinansowanie  w ramach projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr UDA- POKL 09.02.00-10-003/11-00 z dnia 17 listopada 2011 roku, Priorytet IX, Działanie 9.2. Zespół Szkół Nr 1 w Bratoszewicach zwraca się z prośbą o podanie cennika:

 

Oferty w wersji PDF – kliknij, aby otworzyć lub pobrać

wymiana oświetlenia w  pracowni gastronomicznej
zakup wykładziny antypoślizgowej do adaptacji pracowni gastronomicznej


Oferty pracy – 05.12.2011

Regulamin naboru na wolne stanowisko pracy
Nabór na wolne stanowisko pracy Specjalisty ds. Finansowych

Nabór na wolne stanowisko pracy Koordynatora Projektu

Nabór na wolne stanowisko pracy Asystenta Koordynatora Projektu


 

Rozpoczęcie realizacji projektu – „Lepszy start w przyszłość”

 

Szkoła rozpoczęła realizację projektu  „Lepszy start w przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

 

Wartość projektu 186 622,35 zł, wkład własny 24 049,35 zł, dofinansowanie przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 164 573,00 zł,  okres od  stycznia do grudnia  2012 r. Jego celem jest podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów i kompetencji kluczowych uczniów poprzez wdrożenie zajęć pozalekcyjnych. Młodzież naszej szkoły będzie uczestniczyć w rożnych formach zajęć pozalekcyjnych doskonaląc swoje umiejętności podczas następujących zajęć-kursów:

 

  1. -      obsługi wózków jezdniowych
  2. -      prawa jazdy kat. B
  3. -      zajęć sportowych (basen)
  4. -      z przedsiębiorczości
  5. -      z informatyki- ICT – programowanie komputerowe
  6. -      z języka angielskiego zawodowego
  7. -      zajęć praktycznych z technologii gastronomicznej w ramach kształcenia modułowego

 

 Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z bezpłatnych materiałów do nauki. Przewidziany jest również bezpłatny transport na basen oraz poczęstunek.

Plakat reklamujący projekt – kliknij, aby pobrać lub otworzyć - wersja pdf