Zrealizowane projekty

Przystań w sieci

ARS - czyli jak dbać o miłość

100- lecie Niepodległej Polski

Szkoła Przyjazna Rodzinie

Profesjonalni zawodowcy

Apki ++

Ścieżka dydaktyczna

Chcę być przedsiębiorczy

Innowacje

Nowe technologie

Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo

Rozwoj kompetencji Kluczowych i zawodowych uczniów ZS Nr 1 w Bratoszewicach

Lepszy start w przyszłość

Innowacyjne metody kształcenia w przedsiębiorczości

Das Bild des Anderen

Kalejdoskop wiedzy

Ślady przeszłości

Wyrównać szanse

Szkoła przedsiębiorczości

Szkoła humanitarna

Klasy patronackie

Razem przeciw depresji

Uczeń szkoły zawodowej moderatorem lokalnego ...

Platforma zdalnego kształcenia