1AM
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:05- 7:50 rel mariawicka JZ 5   rel mariawicka JZ 5    
1 8:00- 8:45 A.pr.obr.mat-A ŁS 16
j.angielski-M GS 5
  religia-r EB .
lek. bibl.-b EW bibl
zaj dod z matematyki AS 12 wf-2/2 JL SG
2 8:55- 9:40 A.pr.obr.mat-A ŁS 16
m.ukł.elek.-M KB 10
j.ob_r-R.1 #1rw 1
j.ob_n-N.1 #1nw 10a
matematyka AS 12 chemia EP 11 przedsięb. TA 13
3 9:50-10:35 geografia BB 6 zaj. z wych. JL 4 j.polski AP 8 historia BJ 7 A.pods.roln-A TP bibl
m.u.elektron-M KO 1
4 10:45-11:30 j.angielski-A GS 13
m.dok.tech-M GA 1
j.polski AP 7 fizyka KB 10 biologia MM 6 WOS PA 7
5 11:40-12:25 BHP-A ŁS 10a
m.dok.tech-M GA 1
A.kostr.masz-A ŁS 13
m.ukł.elek.-M KB 10
WOK BJ 7 matematyka AS 12 j.polski AP 6
6 12:45-13:30 religia-r EB .
lek. bibl.-b EW bibl
A.rys.tech-A TP 1
dz.gospod.-M EC 9
historia BJ 7 wf-1/2 JL SG
informatyka-2/2 EC 9
matematyka AS 12
7 13:40-14:25 A.pr.obr.mat-A ŁS 3
m.t.k.mechan-M GA 1
e_dla_bezp 8 A.kostr.masz-A ŁS 1
j.angielski-M GS 11
informatyka-1/2 EC 9
wf-2/2 JL SG
wf-1/2 JL SG
8 14:30-15:15 A.pr.obr.mat-A ŁS 3
m.t.k.mechan-M GA 1
wf-2/2 JL SG j.angielski-A GS 11
BHP-M ŁS 1
j.ob_r-R.0 #1rn 11
j.ob_n-N.0 #1nn 10a
wf-1/2 JL SG
Drukuj plan
Plan obowiązuje od 14 stycznia 2019 r. logo programu Plan lekcji Optivum