TECHNIKUM AGROBIZNESU ( 4 letnie po szkole gimnazjalnej / 5 letnie po szkole podstawowej )

Zarejestruj się: https://lodzkie.edu.com.pl/


 

Zawód: Technik Agrobiznesu:

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, do wyboru: język obcy, informatyka, biologia.


Proponowane przedmioty rozszerzone: 4 letnie dwa do wyboru: biologia, język angielski, geografia, matematyka; 5 letnie jeden–biologia.

Uczeń przystępuje do egzaminów kwalifikacyjnych:


Kwalifikacja

4 letnie po szkole gimnazjalnej

5 letnie po szkole podstawowej

 

Prowadzenie produkcji rolniczej.

 

pod koniec drugiego półrocza klasy III

 

Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa
w agrobiznesie.

 

pod koniec pierwszego półrocza klasy IV

 

pod koniec pierwszego półrocza klasy V

 

Po zdaniu obu kwalifikacji uczniowie otrzymują tytuł Technika Agrobiznesu oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe oraz suplement do dyplomu w języku angielskim, uznawany w całej Unii Europejskiej

Uczeń w trakcie nauki może uzyskać prawo jazdy  kat. T oraz ukończyć kurs „ Kombajnisty”

Kształcenie praktyczne: obejmuje zajęcia praktyczne realizowane w wyposażonych pracowniach, warsztatach szkolnych,polu szkolnym oraz praktyki zawodowe (280 godz.).  

Absolwent ma możliwości uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji po potwierdzeniu kwalifikacji RL.03.Prowadzenie produkcji rolniczej może:

Absolwent  po skończeniu szkoły może podjąć pracę w zakresie: