TECHNIKUM MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI ( 4 letnie po szkole gimnazjalnej / 5 letnie po szkole podstawowej )

Zarejestruj się: https://lodzkie.edu.com.pl/

 


 

Zawód: Technik Mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

Przedmioty punktowane: język polski, do wyboru: język obcy, informatyka, technika.

Proponowane przedmioty rozszerzone:4 letnie dwa do wyboru: biologia, informatyka, język angielski, matematyka; 5 letnie jeden–biologia.

Uczeń przystępuje do egzaminów kwalifikacyjnych:

Kwalifikacja

4 letnie po szkole gimnazjalnej

5 letnie po szkole podstawowej

Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

pod koniec drugiego półrocza klasy III

Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

pod koniec pierwszego półrocza klasy IV

pod koniec pierwszego półrocza klasy V


Po zdaniu obu kwalifikacji uczniowie otrzymują tytuł Technika Mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.

Uczeń w trakcie nauki może uzyskać prawo jazdy  kat. T i B oraz ukończyć kurs „Kombajnisty”

Kształcenie praktyczne: obejmuje zajęcia praktyczne realizowane w wyposażonych pracowniach, warsztatach szkolnych , polu szkolnym, Firmie AGROMARKET Jaryszki oraz praktyki zawodowe  (280 godz.).  
Praktyki zawodowe realizowane w firmach, które doskonalą umiejętności z zakresu obsługi maszyn i pojazdów rolniczych oraz samochodowych m.in. novaFarm, AGRO-MOTORS.

Absolwent  po skończeniu szkoły może podjąć pracę w zakresie: