CUKIERNIK (3-letnia Szkoła Branżowa I Stopnia)

Zarejestruj się: https://lodzkie.edu.com.pl/


 

Cukiernik

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy, biologia lub chemia.
Uczeń przystępuje do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie kwalifikacji Produkcja wyrobów cukierniczych.

Po zdaniu obu kwalifikacji uczniowie otrzymują tytuł Cukiernika.

Kształcenie praktyczne: obejmuje zajęcia praktyczne realizowane w wyposażonych pracowniach techniki gastronomicznej oraz w zakładach cukierniczych.

Absolwent  po skończeniu szkoły może podjąć pracę w zakresie: