LICEUM SŁUŻB MUNDUROWYCH

 

TECHNIK SPEDYTOR

 1. prezentacja o zawodzie
 2. krótki test "Czy masz posiadasz predyspozycje do zawodu"
 3. predyspozycje do wykonywania zawodu
 4. ciekawostki  branżowe
 5. Technik spedytor w Zespole Szkół Nr 1 w Bratoszewicach
 6. inne materiały:
  - film prezentujący zawód  technik spedytor

 

TECHNIK LOGISTYK

 1. prezentacja o zawodzie
 2. krótki test "Czy masz posiadasz predyspozycje do zawodu"
 3. predyspozycje do wykonywania zawodu
 4. ciekawostki  branżowe
  - ciekawostka 1
  - ciekawostka 2
 5. Technik logistyk w Zespole Szkół Nr 1 w Bratoszewicach
 6. inne materiały:
  - film prezentujący zawód  technik logistyk

 

TECHNIK INFORMATYK

 1. prezentacja  o zawodzie
 2. krótki test "Czy masz posiadasz predyspozycje do zawodu"
 3. predyspozycje do wykonywania zawodu
 4. ciekawostki  branżowe
  - ciekawostka 1
  - ciekawostka 2
 5. Technik informatyk w Zespole Szkół Nr 1 w Bratoszewicach
 6. inne materiały:
  - film prezentujący zawód technik informatyk


TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI

 1. prezentacja  o zawodzie
 2. krótki test "Czy masz posiadasz predyspozycje do zawodu"
 3. predyspozycje do wykonywania zawodu
 4. ciekawostki  branżowe
  - ciekawostka 1
  - ciekawostka 2
  - ciekawostka 3
 5. Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki w Zespole Szkół Nr 1
  w Bratoszewicach
 6. inne  materiały:
  - film prezentujący zawód technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

 

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

 1. prezentacja  o zawodzie
 2. krótki test "Czy masz posiadasz predyspozycje do zawodu"
 3. predyspozycje do wykonywania zawodu 
 4. ciekawostki  branżowe
  - ciekawostka 1
  - ciekawostka 2
  - ciekawostka 3
 5. Technik żywienia i usług gastronomicznych  w Zespole Szkół Nr 1 w Bratoszewicach
 6. inne materiały:
  - film prezentujący zawód technik żywienia i usług gastronomicznych