TECHNIK INFORMATYK (5-letnie technikum)

Zarejestruj się: https://lodzkie.edu.com.pl/


 

TECHNIK INFORMATYK

 1. prezentacja  o zawodzie
 2. krótki test "Czy masz posiadasz predyspozycje do zawodu"
 3. predyspozycje do wykonywania zawodu
 4. ciekawostki  branżowe
  - ciekawostka 1
  - ciekawostka 2
 5. Technik informatyk w Zespole Szkół Nr 1 w Bratoszewicach
 6. inne materiały:
  - film prezentujący zawód technik informatyk

Zawód: Technik Informatyk:

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy, informatyka.

Proponowany przedmiot rozszerzony: matematyka.

Uczeń przystępuje do egzaminów kwalifikacyjnych:

Kwalifikacja

5 letnie po szkole podstawowej

Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

pod koniec drugiego półrocza klasy III

Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

pod koniec pierwszego półrocza klasy V

 

Po zdaniu wszystkich kwalifikacji uczniowie otrzymują tytuł Technika Informatyka.

Kształcenie praktyczne: obejmuje zajęcia praktyczne realizowane  oraz praktyki zawodowe  (280 godz.).

Praktyki zawodowe realizowane są w   przedsiębiorstwach informatycznych ( General IT Sp. z o.o. w Zgierzu, Good GSM w Głownie) instytucjach państwowych ( Urząd gminy Stryków, Urząd Gminy Dmosin, Urząd Miasta Głowno, Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach).

Szkoła współpracuje m.in. z Politechniką Łódzką, Uniwersytetem Łódzkim,  Akademią Nauk Stosowanych im. Stefana Batorego w Skierniewicach.