Branżowa Szkoła I Stopnia- 3 letnia

Zarejestruj się: https://lodzkie.edu.com.pl/


 

Zawód: Kucharz

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, do wyboru: językobcy, technika, biologia.

Uczeń przystępuje do egzaminu kwalifikacyjnego pod koniec nauki, w kwalifikacji  Sporządzanie potraw i napojów.

Po zdaniu kwalifikacji uczniowie otrzymują tytuł Kucharza oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe oraz suplement do dyplomu w języku angielskim, uznawany w całej Unii Europejskiej.

Kształcenie praktyczne: obejmuje zajęcia praktyczne realizowane w wyposażonych pracowniach techniki gastronomicznej oraz praktyki zawodowe Praktyki zawodowe realizowane na terenie całego kraju jak i za granicą.

Absolwent ma możliwości uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji po potwierdzeniu kwalifikacji Sporządzanie potraw i napojów oraz po uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego może:

Absolwent znajdzie pracę w placówkach żywienia zbiorowego: barach, restauracjach,pensjonatach, sanatoriach, restauracjach na statkach, kawiarniach, stołówkach,przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją półproduktów spożywczych. Może prowadzić własną firmę produkcyjną lub usługową