LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ( 4 letnie liceum ogólnokształcące)

Zarejestruj się: https://lodzkie.edu.com.pl/ 

LICEUM SŁUŻB MUNDUROWYCH


Uczeń  w trakcie nauki zdobywa wiedzę i umiejętności z przedmiotów ogólnokształcących oraz rozwija zainteresowania związane ze służbami mundurowymi: zajęcia z samoobrony, ratownictwa oraz sztuk walki.  Kształcenie prowadzone jest w oparciu o programy autorskie do wyboru: edukacji wojskowej, policyjnej i strażackiej, zawierające elementy psychologii, prawa oraz zajęć praktycznych (terenowych). 
Realizacja tych przedmiotów skutecznie przygotuje uczniów do testów wiedzy i umiejętności teoretycznych oraz praktycznych, przeprowadzanych w  postępowaniu rekrutacyjnym do Policji, Wojska czy Straży pożarnej.

Szkoła współpracuje m.in. z Komendami Policji , Wojewódzką Komendą Uzupełnień,  Jednostkami Straży Pożarnej i Wojska Polskiego oraz Wyższymi Uczelniami tj. Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. Generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu 

Zdobyta wiedza pozwoli kontynuować naukę w szkołach: wojskowych, służb pożarniczych i policyjnych oraz na uczelniach wyższych.

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy, wiedza o społeczeństwie lub edukacja dla bezpieczeństwa.

Proponowane przedmioty rozszerzone: wiedza o społeczeństwie, geografia, język angielski.