TECHNIKUM LOGISTYK  ( 4 letnie po szkole gimnazjalnej / 5 letnie po szkole podstawowej )

zawód: Technik Logistyk

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, j. obcy (do wyboru), informatykalub geografia.

Proponowane przedmioty rozszerzone (do wyboru dwa): geografia, informatyka, matematyka, język angielski.

Obsługa magazynów  – pod koniec klasy III, 
Organizacja transportu- pod koniec pierwszego półrocza klasy IV.

Po zdaniu wszystkich kwalifikacji uczniowie otrzymują tytuł Technika Logistyka.

Uczeń w trakcie nauki może uzyskać Europejski  Certyfikat Logistów w  Polsce  oraz uprawnienia na wózki widłowe
Kształcenie praktyczne: obejmuje zajęcia praktyczne realizowane  oraz praktyki zawodowe  (w klasie III – 160 godz.).  
Praktyki zawodowe realizowane są m.in.: Raben Logistics Polska Oddział w Strykowie, Spedimex w Sosnowcu, MitMar w Głownie.

Absolwent znajdzie pracę w większych i mniejszych firmach logistycznych, przewozowych, spedycyjnych