TECHNIK LOGISTYK  (5-letnie technikum)

Zarejestruj się: https://lodzkie.edu.com.pl/ 

TECHNIK LOGISTYK

 1. prezentacja o zawodzie
 2. krótki test "Czy masz posiadasz predyspozycje do zawodu"
 3. predyspozycje do wykonywania zawodu
 4. ciekawostki  branżowe
  - ciekawostka 1
  - ciekawostka 2
 5. Technik logistyk w Zespole Szkół Nr 1 w Bratoszewicach
 6. inne materiały:
  - film prezentujący zawód  technik logistyk

Zawód: Technik Logistyk

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy, geografia .

Proponowany przedmiot rozszerzony: geografia.

Uczeń przystępuje do egzaminów kwalifikacyjnych:

Kwalifikacja

5 letnie po szkole podstawowej

Obsługa magazynów

pod koniec drugiego półrocza klasy III

Organizacja transportu

pod koniec pierwszego półrocza klasy V


Po zdaniu wszystkich kwalifikacji uczniowie otrzymują tytuł Technika Logistyka.

Uczeń w trakcie nauki może uzyskać Europejski  Certyfikat Logistów w  Polsce  oraz uprawnienia na wózki widłowe
Kształcenie praktyczne: obejmuje zajęcia praktyczne realizowane  oraz praktyki zawodowe  (280 godz.).  

Praktyki zawodowe realizowane są m.in.: Raben Logistics Polska Oddział w Strykowie, AB Logic Sp. z o.o. w Strykowie, OSDW Azymut Oddział Stryków, Komfort S.A. Magazyn Centralny w Strykowie, Geis Sp. z o.o Sosnowiec Pieńki,  Transfer Multisort Elektronik w Łodzi

Absolwent znajdzie pracę w większych i mniejszych firmach logistycznych, przewozowych, spedycyjnych.

 

Szkoła współpracuje m.in. z Politechniką Łódzką, Uniwersytetem Łódzkim,  Akademią Nauk Stosowanych im. Stefana Batorego w Skierniewicach, ,Międzynarodową Wyższą Szkołę Logistyki i Transportu we Wrocławiu.