TECHNIKUM LOGISTYK  ( 4 letnie po szkole gimnazjalnej / 5 letnie po szkole podstawowej )

Zarejestruj się: https://lodzkie.edu.com.pl/

 


 

Zawód: Technik Logistyk

Przedmioty punktowane: język polski, matematykado wyboru: język obcy, informatyka, geografia.

Proponowane przedmioty rozszerzone: 4 letnie dwa do wyboru: geografia, informatyka, matematyka, język angielski; 5 letnie jeden - geografia.

Uczeń przystępuje do egzaminów kwalifikacyjnych:

Kwalifikacja

4 letnie po szkole gimnazjalnej

5 letnie po szkole podstawowej

 

Obsługa magazynów

 

pod koniec drugiego półrocza klasy III

 

Organizacja transportu

pod koniec pierwszego półrocza klasy IV

pod koniec pierwszego półrocza klasy V


Po zdaniu wszystkich kwalifikacji uczniowie otrzymują tytuł Technika Logistyka.

Uczeń w trakcie nauki może uzyskać Europejski  Certyfikat Logistów w  Polsce  oraz uprawnienia na wózki widłowe
Kształcenie praktyczne: obejmuje zajęcia praktyczne realizowane  oraz praktyki zawodowe  (280 godz.).  
Praktyki zawodowe realizowane są m.in.: Raben Logistics Polska Oddział w Strykowie, Arvato Polska Stryków, MitMar w Głownie.

Absolwent znajdzie pracę w większych i mniejszych firmach logistycznych, przewozowych, spedycyjnych.