MECHANIK-OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH (3-letnia Szkoła Branżowa I Stopnia)

Zarejestruj się: https://lodzkie.edu.com.pl/


 

Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy, technika.

Uczeń przystępuje do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie kwalifikacji Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

Po zdaniu obu kwalifikacji uczniowie otrzymują tytuł Mechanika-operator pojazdów
i maszyn rolniczych.

Uczeń w trakcie nauki może uzyskać prawo jazdy  kat. T i B oraz ukończyć kurs „Kombajnisty”

Kształcenie praktyczne: obejmuje zajęcia praktyczne realizowane w wyposażonych pracowniach, warsztatach szkolnych, polu szkolnym.

Absolwent  po skończeniu szkoły może podjąć pracę w zakresie: