Technik mechatronik

 

TECHNIKUM MECHATRONIK - 4 letnie

zawód: Technik Mechatronik


- monitoruje elementy, podzespoły i zespoły mechaniczne, pneumatyczne oraz elektryczne
i elektroniczne;
- przeprowadza rozruch urządzeń  i systemów mechatronicznych;
- obsługuje urządzenia i system mechatroniczne;
- tworzy dokumentację techniczną urządzeń  i systemów mechatronicznych;
- projektuje i programuje urządzenia i systemy mechatroniczne.


Przedmioty punktowane: język polski, j. obcy (do wyboru),  informatyka, matematyka lub fizyka.


Proponowane przedmioty rozszerzone: język angielski, informatyka lub matematyka.
E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych  – pod koniec pierwszego półrocza klasy III,
E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych- pod koniec drugiego półrocza klasy III,
E.19. Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych - pod koniec pierwszego półrocza klasy IV.
Po zdaniu wszystkich kwalifikacji uczniowie otrzymują tytuł Technika Mechatronika.


Uczeń  w trakcie nauki realizuje zajęcia w Pracowni Mechatronicznej w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

 

Praktyki zawodowe: realizowane są w klasie III – 160 godz. m.in.: Autoryzowany Dealer i Serwis Pojazdów Użytkowych Mercedes-Benz w Strykowie, P.P.H.U. KNITTEX w Łodzi, Fas w Głownie.


Absolwent znajdzie pracę w przedsiębiorstwach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym procesie produkcji, warsztatach naprawczych sprzętu AGD, firmach usługowych. Możesz prowadzić własna firmę produkcyjną lub usługową.

 

mechatronik7.jpg

Wycieczka zawodowa do Mercedes-Benz w Strykowie

 

Zajęcia w ŁCDNiKP

 

galeria/15_16/20160609_29.jpg

Wycieczka zawodowa do Bosch BSH  w Łodzi
ZAPRASZAMY!!!