TECHNIKUM MECHATRONIK ( 4 letnie po szkole gimnazjalnej / 5 letnie po szkole podstawowej )


zawód: Technik Mechatronik

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, j. obcy (do wyboru),  informatyka lub fizyka.

Proponowane przedmioty rozszerzone (do wyboru dwa): informatyka, język angielski, matematyka, fizyka. 
Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych– pod koniec klasy III, 
Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych- pod koniec pierwszego półrocza klasy IV. 

Po zdaniu wszystkich kwalifikacji uczniowie otrzymują tytuł Technika Mechatronika.

Uczeń  w trakcie nauki realizuje zajęcia w Pracowni Mechatronicznej w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Praktyki zawodowe: realizowane są w klasie III – 160 godz. m.in.: Autoryzowany Dealer i Serwis Pojazdów Użytkowych Mercedes-Benz w Strykowie, ABB Sp. z o.o w Łodzi, P.P.H.U. KNITTEX w Łodzi, Fas w Głownie.

Absolwent znajdzie pracę w przedsiębiorstwach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym procesie produkcji, warsztatach naprawczych sprzętu AGD, firmach usługowych. Możesz prowadzić własna firmę produkcyjną lub usługową.