TECHNIK MECHATRONIK (5-letnie technikum)

Zarejestruj się: https://lodzkie.edu.com.pl/


 

Zawód: Technik Mechatronik

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy, informatyka lub technika.

Proponowany przedmiot rozszerzony: matematyka

Uczeń przystępuje do egzaminów kwalifikacyjnych:

Kwalifikacja

5 letnie po szkole podstawowej

Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

pod koniec drugiego półrocza klasy III

Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

pod koniec pierwszego półrocza klasy V

 

Po zdaniu wszystkich kwalifikacji uczniowie otrzymują tytuł Technika Mechatronika.

Uczeń  w trakcie nauki realizuje zajęcia w Pracowni Mechatronicznej w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.


Praktyki zawodowe: realizowane są w wymiarze  – 280 godz. m.in.: Autoryzowany Dealer i Serwis Pojazdów Użytkowych Mercedes-Benz w Strykowie, ABB Sp. z o.o w Łodzi, P.P.H.U. KNITTEX w Łodzi, Fas w Głownie.

Absolwent znajdzie pracę w przedsiębiorstwach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym procesie produkcji, warsztatach naprawczych sprzętu AGD, firmach usługowych. Możesz prowadzić własna firmę produkcyjną lub usługową.