TECHNIKUM MECHATRONIK ( 4 letnie po szkole gimnazjalnej / 5 letnie po szkole podstawowej )

Zarejestruj się: https://lodzkie.edu.com.pl/

 


 

Zawód: Technik Mechatronik

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, do wyboru:  j. obcy, informatyka lub technika.

Proponowane przedmioty rozszerzone: 4 letnie dwa do wyboru:  informatyka, matematyka, fizyka,  język angielski; 5 letnie jeden - matematyka).

Uczeń przystępuje do egzaminów kwalifikacyjnych:

Kwalifikacja

4 letnie po szkole gimnazjalnej

5 letnie po szkole podstawowej

Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

pod koniec drugiego półrocza klasy III

Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

pod koniec pierwszego półrocza klasy IV

pod koniec pierwszego półrocza klasy V

 

Po zdaniu wszystkich kwalifikacji uczniowie otrzymują tytuł Technika Mechatronika.

Uczeń  w trakcie nauki realizuje zajęcia w Pracowni Mechatronicznej w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.


Praktyki zawodowe: realizowane są w wymiarze  – 280 godz. m.in.: Autoryzowany Dealer i Serwis Pojazdów Użytkowych Mercedes-Benz w Strykowie, ABB Sp. z o.o w Łodzi, P.P.H.U. KNITTEX w Łodzi, Fas w Głownie.

Absolwent znajdzie pracę w przedsiębiorstwach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym procesie produkcji, warsztatach naprawczych sprzętu AGD, firmach usługowych. Możesz prowadzić własna firmę produkcyjną lub usługową.