Branżowa Szkoła I Stopnia- 3 letnia

Zarejestruj się: https://lodzkie.edu.com.pl/


 


 

Zawód: Rolnik

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, do wyboru: językobcy, technika, biologia.

Uczeń przystępuje do egzaminu kwalifikacyjnego pod koniec nauki, w kwalifikacji.
Prowadzenie produkcji rolniczej, który pozwala na przejmowanie gospodarstw rolnych, zakup ziemi, korzystanie ze wszystkich programów unijnych.

Po zdaniu kwalifikacji uczniowie otrzymują tytuł Rolnika oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe oraz suplement do dyplomu w języku angielskim, uznawany w całej Unii Europejskiej

Kształcenie praktyczne obejmuje:zajęcia praktyczne realizowane w wyposażonych pracowniach, warsztatach szkolnych, polu szkolnym, w firmach oraz praktyki zawodowe   realizowane w firmach i w indywidualnych gospodarstwach rolnych .

Uczeń w trakcie nauki może uzyskać prawo jazdy  kat. T oraz ukończyć kurs „Kombajnisty”

Absolwent ma możliwości uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji po potwierdzeniu kwalifikacji Prowadzenie produkcji rolniczej oraz po uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego może:

Absolwent  po skończeniu szkoły może podjąć pracę w zakresie: