TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI (5-letnie technikum)

Zarejestruj się: https://lodzkie.edu.com.pl/


 

TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI

 1. prezentacja  o zawodzie
 2. krótki test "Czy posiadasz predyspozycje do zawodu"
 3. predyspozycje do wykonywania zawodu
 4. ciekawostki  branżowe
  - ciekawostka 1
  - ciekawostka 2
  - ciekawostka 3
 5. inne  materiały:
  film prezentujący zawód technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

Zawód: Technik Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy, biologia lub technika.
Proponowany przedmiot rozszerzony: biologia.
Uczeń przystępuje do egzaminów kwalifikacyjnych:Po zdaniu obu kwalifikacji uczniowie otrzymują tytuł Technika mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
Uczeń w trakcie nauki może uzyskać prawo jazdy  kat. T i B oraz ukończyć kurs „Kombajnisty”

Kształcenie praktyczne: obejmuje zajęcia praktyczne realizowane w wyposażonych pracowniach, warsztatach szkolnych, polu szkolnym, w gospodarstwach rolnych oraz w firmach, w firmach  oraz praktyki zawodowe  (280 godz.).  

Praktyki zawodowe oraz zajęcia praktyczne realizowane w firmach, które doskonalą umiejętności z zakresu obsługi maszyn i pojazdów rolniczych oraz samochodowych m.in. novaFarm Wólka Lesiewska, AGRO-MOTORS Wyskoki, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie,Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Lućmierzu, Agromarket Jaryszki oddział w Kutnie, oraz w indywidualnych gospodarstwach rolniczych.


Absolwent  po skończeniu szkoły może podjąć pracę w:

Szkoła współpracuje m.in. z Politechniką Łódzką, Uniwersytetem Łódzkim,  Akademią Nauk Stosowanych im. Stefana Batorego w Skierniewicach,  KRUS w Zgierzu.