TECHNIK SPEDYTOR  (5-letnie technikum)

Zarejestruj się: https://lodzkie.edu.com.pl/ 

TECHNIK SPEDYTOR

  1. prezentacja o zawodzie
  2. krótki test "Czy masz posiadasz predyspozycje do zawodu"
  3. predyspozycje do wykonywania zawodu
  4. ciekawostki  branżowe
  5. Technik spedytor w Zespole Szkół Nr 1 w Bratoszewicach
  6. inne materiały:
    - film prezentujący zawód  technik spedytor

 

Zawód: Technik Spedytor

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy, geografia.

Proponowany przedmiot rozszerzony: geografia.

Uczeń przystępuje do egzaminów kwalifikacyjnych:

Kwalifikacja

5 letnie po szkole podstawowej

Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

pod koniec pierwszego półrocza klasy V


Po zdaniu wszystkich kwalifikacji uczniowie otrzymują tytuł Technika Spedytora.

Uczeń w trakcie nauki może uzyskać Europejski  Certyfikat Logistów w  Polsce  oraz uprawnienia na wózki widłowe

Kształcenie praktyczne: obejmuje zajęcia praktyczne realizowane  oraz praktyki zawodowe  (280 godz.). 
 
Praktyki zawodowe realizowane są m.in.: Raben Logistics Polska Oddział w Strykowie, Arvato Polska Stryków.


Absolwent znajdzie pracę w firmach spedycyjnych, transportowych, handlowych, agencjach obsługi portów lotniczych i morskich, firmach kurierskich, agencjach celnych, we własnej firmie.