TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH (5-letnie technikum)

Zarejestruj się: https://lodzkie.edu.com.pl/ 

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

 1. prezentacja  o zawodzie
 2. krótki test "Czy masz posiadasz predyspozycje do zawodu"
 3. predyspozycje do wykonywania zawodu 
 4. ciekawostki  branżowe
  - ciekawostka 1
  - ciekawostka 2
  - ciekawostka 3
 5. Technik żywienia i usług gastronomicznych  w Zespole Szkół Nr 1 w Bratoszewicach
 6. inne materiały:
  - film prezentujący zawód technik żywienia i usług gastronomicznych

Zawód: Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy, biologia.

Proponowany przedmiot rozszerzony: biologia.

Uczeń przystępuje do egzaminów kwalifikacyjnych: 

Kwalifikacja

5  letnie po szkole podstawowej

Sporządzanie potraw i napojów

pod koniec drugiego półrocza klasy III

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

pod koniec pierwszego półrocza klasy V

 

Po zdaniu obu kwalifikacji uczniowie otrzymują tytuł Technika Żywienia i Usług Gastronomicznych.


Kształcenie praktyczne: obejmuje zajęcia praktyczne realizowane w wyposażonych pracowniach techniki gastronomicznej oraz praktyki zawodowe (280 godz.).  
Praktyki zawodowe realizowane są m.in.:  w Hotelu 500 w Strykowie, Restauracji AGAT, Kompleks Nowa Gdynia,  Pensjonat Puchacz Spa w Niechorzu, Kompleks Dąbrówka w Jastrzębiu - Zdroju.

Absolwent znajdzie pracę w placówkach żywienia zbiorowego: barach, restauracjach, stołówkach. Może prowadzić własną firmę produkcyjną lub usługową