TECHNIKUM ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH ( 4 letnie po szkole gimnazjalnej / 5 letnie po szkole podstawowej )

Zarejestruj się: https://lodzkie.edu.com.pl/

 


 

Zawód: Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka do wyboru: język obcy, biologia, informatyka.

Proponowane przedmioty rozszerzone: 4 letnie dwa do wyboru:  biologia, język angielski, chemia,  język angielski; 5 letnie jeden - biologia.

Uczeń przystępuje do egzaminów kwalifikacyjnych: 


Kwalifikacja

4 letnie po szkole gimnazjalnej

5 letnie po szkole podstawowej

 

Sporządzanie potraw i napojów

 

pod koniec drugiego półrocza klasy III

 

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

 

pod koniec pierwszego półrocza klasy IV

 

pod koniec pierwszego półrocza klasy V

 

Po zdaniu obu kwalifikacji uczniowie otrzymują tytuł Technika Żywienia i Usług Gastronomicznych.
Kształcenie praktyczne: obejmuje zajęcia praktyczne realizowane w wyposażonych pracowniach techniki gastronomicznej oraz praktyki zawodowe (280 godz.).  
Praktyki zawodowe realizowane są m.in.:  w Hotelu 500 w Strykowie, Restauracji AGAT, Kompleks Nowa Gdynia,  Pensjonat Puchacz Spa w Niechorzu, Kompleks Dąbrówka w Jastrzębiu - Zdroju.

Absolwent znajdzie pracę w placówkach żywienia zbiorowego: barach, restauracjach, stołówkach. Może prowadzić własną firmę produkcyjną lub usługową