TECHNIKUM ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH ( 4 letnie po szkole gimnazjalnej / 5 letnie po szkole podstawowej )

zawód: Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych


Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, j. obcy (do wyboru), biologialub chemia.

Proponowane przedmioty rozszerzone (do wyboru dwa):  język angielski, biologia.

Uczeń przystępuje do egzaminów kwalifikacyjnych: 
 Sporządzanie potraw i napojów - pod koniec drugiego półrocza klasy III
Organizacja żywienia i usług gastronomicznych - pod koniec pierwszego półrocza klasy IV.

Po zdaniu obu kwalifikacji uczniowie otrzymują tytuł Technika Żywienia i Usług Gastronomicznych.

Kształcenie praktyczne: obejmuje zajęcia praktyczne realizowane w wyposażonych pracowniach techniki gastronomicznej oraz praktyki zawodowe (w klasie III – 160 godz.).  
Praktyki zawodowe realizowane są m.in.:  w Hotelu 500 w Strykowie, Restauracji AGAT, Kompleks Nowa Gdynia,  Pensjonat Puchacz Spa w Niechorzu, Kompleks Dąbrówka w Jastrzębiu - Zdroju.

Absolwent znajdzie pracę w placówkach żywienia zbiorowego: barach, restauracjach, stołówkach. Może prowadzić własną firmę produkcyjną lub usługową