Zapraszamy wszystkich uczniów klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego w roku szkolnym 2022/23 do Zespołu Szkół Nr 1
w Bratoszewicach w celu wzięcia miary do uszycia mundurów w nwstępujących dniach i godzinach:

10.08.2022r. w godz. 15.00 - 18.00
11.08.2022r.  w godz. 9.00 - 12.00

 

 

 

Zasady rekrutacji:

 

Ankieta dla uczniów klas pierwszych
PODANIE - Technikum
PODANIE - Liceum
PODANIE - Szkoła Branżowa I stopnia
Regulamin rekrutacji
Procedura naboru do Zespołu Szkół Nr 1 w Bratoszewicach uczniów przybywających z zagranicy
Lista podmiotów wybranych do wykonywania badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodtsawowych


Najważniejsze informacje

Zarządzenie nr 6/2022 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023

Rodzaj czynności

Postępowanie rekrutacyjne

Postępowanie uzupełniające

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata  warunków lub kryteriów branych pod uwagę w poste postępowaniu rekrutacyjnym.
 Wniosek składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru.

 

od dnia 20 kwietnia 2022 r.
do dnia 17 maja 2022 r.
godz. 12.00

 

od dnia 25 lipca  2022 r. – godz. 12.00
do dnia 28 lipca  2020 r.
godz. 12.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych oraz okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

do dnia 31 maja 2022 r.

do dnia 4 sierpnia 2022 r.

Możliwość dokonania zmian na liście preferencji oddziałów dla zweryfikowanych wniosków w postępowaniu rekrutacyjnym.

od dnia 4 lipca 2022 r.
do dnia 11 lipca 2022 r.
godz. 15.00

Nie dotyczy

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
(w przypadku prowadzenia naboru w formie elektronicznej wniosek uzupełnia się  tylko  w szkole pierwszego wyboru)o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty 

 

od dnia 8 lipca  2022 r.
do dnia 12 lipca 2022 r.
godz. 15.00

 

Nie dotyczy

Weryfikacja przez komisję informacji ze świadectw ukończenia szkoły oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty

do dnia 15 lipca 2022 r.

do dnia 4 sierpnia 2022 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

do dnia 19 lipca 2022 r.
do godz. 12.00

5 sierpnia 2022 r.
do godz. 12.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia  o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone wraz z uzupełnieniem wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

od dnia 19 lipca 2022 r.
godz. 12.00
do dnia 22 lipca 2022 r.
godz. 12.00

od dnia 5 sierpnia 2022 r. godz. 12.00
do dnia 10 sierpnia 2022 r. godz. 12.00

Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 do dnia 25 lipca 2022 r.
do godz. 12.00

11 sierpnia 2022 r. 
do godz. 12.00

Poinformowanie kuratora oświaty przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej za pośrednictwem organu prowadzącego o liczbie wolnych miejsc w szkole w postępowaniu rekrutacyjnym

do dnia 25 lipca 2022 r.
do godz. 13.00

do dnia 11 sierpnia 2022 r.
do godz. 13.00

Opublikowanie przez kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych w postępowaniu rekrutacyjnym

do dnia 26 lipca 2022 r.

do dnia 12 sierpnia 2022 r.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia w  postępowaniu rekrutacyjnym

do dnia 28 lipca 2022 r.

do dnia 18 sierpnia 2022 r.

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia

Rozpatrzenie przez dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

 

 

 

Pytania na temat rekrutacji w województwie łódzkim można kierować do:

 

 


Dlaczego my?

Rozwijamy pasje

Osiągamy sukcesy

Wyjeżdzamy na praktyki i staże zawodowe

Uczestniczymy w kursach kat. T i B

Rozwijamy pasje

Uczestniczymy w kursach barmańskich

Bierzemy udział w ciekawych wydarzeniach

Uczestniczymy w kursach na wózki widłowe