Dokumenty


WZO

Przedmiotowe Zasady Oceniania


Badanie konstrukcji mechanicznych (M2)
Biologia
Chemia
Działalność gospodarcza w gastronomii
Działalność gospodarcza w rolnictwie
Edukacja dla bezpieczeństwo
Ekonomia w praktyce
Ekonomika
Etyka
Finanse i rachunkowość małych przedsiębiorstw

Fizyka
Funkcjonowanie przedsiębiorstwa logistycznego w gospodarce

Geografia
Historia i społeczeństwo
Historia
Informatyka
Język angielski zawodowy
Język angielski

Język niemiecki

Język polski
Język rosyjski
Logistyka w jednostkach gospodarczych
Logistyka w procesie produkcji
Marketing
Matematyka

Montowanie elementów, urządzeń i systemów mechatronicznych (M3)
Nauka pracy maszynami rolniczymi
Organizacja produkcji rolniczej
Planowanie i sprawozdawczość w organizacji
Podstawy przedsiębiorczości
Podstawy ekonomii
Podstawy żywienia człowieka
Pracownia ekonomiczna
Pracownia magazynowania, produkcji i dystrybucji
Pracownia organizacji obiegu informacji w jednostkach
Pracownia produkcji rolniczej
Pracownia produkcji rolniczej i organizacji produkcji rolniczej
Pracownia rachunkowości i analizy finansowej
Pracownia transportu

Pracownia zarządzania środkami technicznyczmi
Procesy transportowe
Produkcja roślinna
Produkcja zwierzęca

Programowanie i projektowanie (M5)
Przepisy ruchu drogowego
Rachunkowość i analiza finansowa
Rachunkowość
Rolnictwo ekologiczne
Technika i bezpieczeństwo w gastronomii
Technika w rolnictwie
Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

Uruchamianie i obsługiwanie urządzeń i systemów mechatronicznych (M4)
Usługi gastronomiczne z obsługą konsumenta
Wiedza o kulturze
Wiedza o społeczeństwie
Wychowanie fizyczne

Wykonywanie pomiarów w układach elektrycznych i elektronicznych (M1)
Zajęcia praktyczne – Pracownia gastronomiczna
Zajęcia praktyczne – Pracownia organizacji usług
Zajęcia praktyczne - Produkcja roślinna
Zajęcia praktyczne - Produkcja zwierzęca
Zarządzanie firmą
Zarządzanie procesami dystrybucji
Zarządzanie zapasami i magazynem