Historia

 

Zarys historii szkoły w latach 1945 - 2008

 

• 1945r. – powstanie Liceum Hodowlanego, pierwszej powojennej placówki oświatowej w Bratoszewicach

 

• 1.06.1948r. – rozpoczęcie kursu nauczycielskiego w ramach Instytutu Kształcenia Nauczycieli Szkół Rolniczych

 

• 1951-1958r. – zorganizowanie ośrodka Szkolenia Kadr Spółdzielczości

 

• 10.04.1958r. – otwarcie Rocznej Szkoły Rolniczo-Gospodarczej dla dziewcząt w wieku 16-25 lat

 

• 1962r. – uruchomienie Technikum Wodno-Melioracyjnego

 

• 1967r. – pierwszy egzamin dojrzałości Technikum Melioracji Wodnych

 

• 21.11.1969r. – uroczyste otwarcie nowego budynku szkoły

 

• 1970r. – zorganizowanie dwuletniego Pomaturalnego Studium Melioracji Wodnych

 

• 23-24.06.1973r. – zjazd absolwentów Technikum Melioracji Wodnych z racji 10-lecia jego istnienia

 

1.09.1973r. – powstanie trzyletniej Zasadniczej Szkoły Mechanizacji Robót Melioracyjnych

 

• 1.09.1975r. – zorganizowanie dwuletniej Zasadniczej Szkoły Rolniczej

 

• 1.09.1976r. – otwarcie trzyletniego Technikum Rolniczego na podbudowie szkoły zasadniczej

 

• 1.09.1977r. – dokonanie naboru do pierwszej klasy pięcioletniego Technikum Hodowlanego

 

• 1-2.07.1978r. – II zjazd absolwentów Technikum Melioracji Wodnych i Pomaturalnego Studium Melioracji Wodnych

 

• 1 września 1978r. – utworzenie w Bratoszewicach Zespołu Szkół Rolniczych, w którego skład wchodziły następujące placówki :

 

- Technikum Melioracji Wodnych (5-letnie)

- Technikum Hodowlane (5-letnie)

- Technikum Rolnicze (3-letnie)

- Zasadnicza Szkoła Rolnicza (2-letnia)

- Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Robót Melioracyjnych (3-letnia)

 

 Ponadto po 1978 roku funkcjonowały:

4 – letnie Liceum o specjalności: wiejskie gospodarstwo domowe

3 – letnie Zaoczne Technikum Rolnicze

Eksternistyczna Zasadnicza Szkoła Rolnicza

 

•   maj 1979 – złożenie po raz pierwszy egzaminu dojrzałości przez absolwentów Technikum Rolniczego

 

• 16 września 1979r. – oddanie do użytku szkolnego stadionu sportowego

 

•   rok szkol.1979/80 – urządzenie biblioteki szkolnej i czytelni

 

•   rok szk.1980/81 – utworzenie Zasadniczej Szkoły Mechanizacji Rolnictwa (2-letniej), w miejsce zlikwidowanej Zasadniczej Szkoły Mechanizacji Robót Melioracyjnych

 

• 30 września 1983r. – nadanie Zespołowi Szkół Rolniczych imienia Batalionów Chłopskich, przekazanie szkole sztandaru, ufundowanego przez rodziców

 

• 14 lutego 1985 – pożar Pałacu Rzewuskich, wchodzącego w skład otaczającego szkołę kompleksu parkowo-pałacowego

 

•  lata 80-te – okres wzrostu aktywności Związku Harcerstwa Polskiego i Związku Młodzieży Wiejskiej na terenie szkoły. Dzięki inicjatywie harcerzy Alberta Waśkiewicza i Dariusza Tarczyńskiego (absolwentów Technikum Hodowlanego z 1982r.) corocznie organizowano Zloty Harcerskich Drużyn i Klubów Artystycznych tym okresie nastąpił także znaczny  wzrost zainteresowania uczniów i nauczycieli udziałem w różnorodnych konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

 

• 11 listopada 1990r. – pierwsze oficjalne obchody rocznicy Święta Niepodległości, uczniowie uzyskują prawo do lekcji religii w szkole oraz zwolnienie od zajęć dydaktycznych na czas rekolekcji wielkopostnych

 

• 1 września 1990 – utworzenie 5-letniego Technikum Rolniczego i Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego oraz 4-letniego Liceum  

 

• 1995r. – nawiązanie współpracy z Liceum Zawodowym w Point Ste Maxence we Francji, realizowanej poprzez systematyczne wizyty naszych uczniów we Francji oraz rewizyty Francuzów u nas

 

• 1997r. – oddanie do użytku nowego budynku internatu dla młodzieży

 

• 1999r. – przejęcie szkoły przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu, które od tej chwili zostaje organem prowadzącym placówki

 

• 31 sierpień 2004r. – przejście na emeryturę długoletniego dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych, wspaniałego człowieka i pedagoga - Mirosława Bonceli

 

• 1 września 2004r. – objęcie stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych przez Panią Magdalenę Mackiewicz

 

• 29 stycznia 2005r. – nagła śmierć Pana Dyrektora Mirosława Bonceli podczas balu studniówkowego

 

• 1 wrzesień 2005r. – utworzenie nowego kierunku – Technikum Agrobiznesu

 

• maj 2006r. – złożenie egzaminu maturalnego przez absolwentów bratoszewickich szkół średnich według nowych zasad tzw. nowej matury

 

• 1 wrzesień 2006r. – utworzenie nowego kierunku – Technikum Logistycznego

 

• 1 wrzesień 2008r. – utworzenie nowego kierunku – Technikum Organizacji Usług Gastronomicznych

 

• 20 październik 2008r. – obchody "Jubileuszu 63 - lecia istnienia szkoły średniej w Bratoszewicach i 30 - lecia Zespołu Szkół Rolniczych"