Kalendarz

 

K A L E N D A R Z roku szkolnego 2017/2018

 

1. Terminy zajęć dydaktyczno-wychowawczych i terminy ferii szkolnych:

 • zajęcia dydaktyczne: 4 września 2017 r.- 22 czerwca 2018 r.
 • w klasach maturalnych zajęcia dydaktyczne kończą się  27 kwietnia 2018 r.
 • zimowa przerwa świąteczna : 23 – 31 grudnia 2017 r.
 • ferie zimowe: 29 stycznia -11 lutego 2018 r.
 • wiosenna przerwa świąteczna:  29 marca- 3 kwietnia 2018 r..
 •  ferie letnie: 23czerwca – 31 sierpnia 2018r.
 • rok szkolny dzieli się na:
  • od 4 września 2017 do 21 stycznia 2018 r.- I półrocze
  • od 22 stycznia do 22 czerwca 2018 r.- II półrocze

 

2. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych:

 • 2,  4, 7, 8  maja  2018
 • 1, 19, 21 czerwca 2018 

 

3. Egzaminy zewnętrzne :

 • Matura  od 4 do 23 maja 2018
 • Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie:

-styczeń-luty 2018: cz. pisemny 11 stycznia; cz. praktyczna od 10 stycznia do 17 luty 2018r.;
-czerwiec-lipiec 2018: cz. pisemna- 19 czerwca; cz. praktyczna od 22 czerwca do 4 lipca 2018r.

 

4.  Planowane terminy zebrań z rodzicami  godz.  17.30   

 • 14 września 2017 r     organizacja pracy szkoły   
 • 14 grudnia 2017 r.      zagrożenia -  I półrocze
 • 18 stycznia 2018 r.     śródroczna
 •  5 kwietnia 2018 r.      zagrożenia w  klasach maturalnych
 • 24 maja 2018 r.         zagrożenia końcowo roczne

 

Nauczyciele nie będący wychowawcami i wychowawcami wspomagającymi mają dyżur
w wyznaczonych salach, w godzinach: 18.00-19.00

 

5. Planowane terminy wystawiania zagrożeń i ocen ostatecznych uczniów (do godz. 13.00)

I półrocze
- zagrożenia do 13.12. 2017 r.
- oceny do 17.01. 2018 r.


II pólrocze :
- zagrożenia w klasach maturalnych – do 4.04.2018
- oceny końcowo roczne w klasach maturalnych – 23.04.2018
- zagrożenia w pozostałych klasach do 23.05.2018 ( klasa II TR –9.05.2018)
- oceny końcowo roczne w pozostałych klasach do 18.06.2018 (klasa II TR- 4.06.2018)