KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

Terminy zajęć dydaktyczno-wychowawczych i terminy ferii szkolnych

  • zajęcia dydaktyczne

1 września 2022 r. – 23 czerwca 2023 r.  
1 września 2022 r. – 28 kwietnia 2023 r. (klasy maturalne)

  • zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2022 r.

  • ferie zimowe

16 – 29 stycznia 2023 r.

  • wiosenna przerwa świąteczna

6 – 11 kwietnia 2023 r.

  • ferie letnie

24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.

  • rok szkolny dzieli się na:

I półrocze –  od 1 września 2022 r. do 5 stycznia 2023r.

 

II półrocze – od 6 stycznia 2023 r. do 23 czerwca 2023 r.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

9,10.01. 2023 r.; 2, 4, 5, 8, 9 maja 2023 r.; 2.06. 2023; 9 czerwca  2023 r.  

 

Egzaminy wewnętrzne

Matura:

maj 2023 r. – zgodnie z harmonogramem

Egzaminy zawodowe:

styczeń 2023 r.;   czerwiec  2023 r. zgodnie  z harmonogramem

 

Planowane terminy zebrań z rodzicami

13 września 2022 r.

organizacja pracy szkoły - godz. 18.00

15 listopada 2022 r.

śródroczne wyniki nauczania - godz. 18.00

6 grudnia 2022 r.

„zagrożenia” – I półrocze (konsultacje) - godz. 16.00

10 stycznia 2023 r.

wyniki nauczania po I półroczu - godz. 18.00

21 marca 2023 r.

śródroczne „zagrożenia” w klasach maturalnych - godz. 18.00

23 maja 2023 r.

„zagrożenia” – koniec roku (konsultacje) - godz. 16.00

 

Planowane terminy wystawiania zagrożeń i ocen rocznych uczniów (do godz. 14.00)

2 grudnia 2022 r.

„zagrożenia” i proponowane oceny – I półrocze

5 stycznia 2023 r.

oceny na koniec I półrocza

17 marca 2023 r.

„zagrożenia” i proponowane oceny w klasach maturalnych – na koniec roku

21 kwietnia 2023 r.

oceny na koniec roku w klasach maturalnych

19 maja 2023 r.

„zagrożenia” w pozostałych klasach na koniec roku

9 czerwca 2023 r.

proponowane oceny w pozostałych klasach na koniec roku

16 czerwca 2023 r.

oceny roczne w pozostałych klasach