K A L E N D A R Z roku szkolnego 2019/2020

1. Terminy zajęć dydaktyczno-wychowawczych i terminy ferii szkolnych:

 • zajęcia dydaktyczne: 2 września 2019 r.- 26 czerwca 2020 r.
 • w klasach maturalnych zajęcia dydaktyczne kończą się  24 kwietnia 2020 r.
 • zimowa przerwa świąteczna : 23 – 31 grudnia 2019 r.
 • ferie zimowe: 13 - 26 stycznia 2020 r.
 • wiosenna przerwa świąteczna:  9 - 14 kwietnia 2020 r..
 • ferie letnie: 27 czerwca – 31 sierpnia 2020r.
 • rok szkolny dzieli się na:
  • od 2 września 2018 do 12 stycznia 2020 r.- I półrocze
  • od 13 stycznia do 26 czerwca 2020 r.- II półrocze

 

2. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych:

 • 9 stycznia 2020;
 • 4 -  6 maja  2020;
 • 12, 22-23 czerwca 2020.

3. Egzaminy zewnętrzne :  

 • Matura  od 4 do 22 maja 2020r.
 • Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie:

-sesja zimowa: cz. pisemny 10 stycznia; cz. praktyczna 9 stycznia oraz od 13 do 17 stycznia 2020r.;
-sesja letnia: cz. pisemna- 23 czerwca; cz. praktyczna 22 czerwca oraz od 27czerwca do 4 lipca 2020r.

4.  Planowane terminy zebrań z rodzicami  godz.  17.30   

 • 11 września 2019 r     organizacja pracy szkoły   
 • 19 listopada 2019r.     śródroczna
 • 10 grudnia 2019 r.      zagrożenia -  I półrocze
 • 9 stycznia 2020 r      klasyfikacja uczniów po I półroczu
 • 24 marca 2020 r.         zagrożenia w  klasach maturalnych
 • 27 maja 2020 r.           zagrożenia końcoworoczne

Nauczyciele niebędący wychowawcami mają dyżur w wyznaczonych salach, w godzinach: 18.00-19.00.

 
5. Planowane terminy wystawiania zagrożeń i ocen ostatecznych uczniów (do godz. 14.00)

I półrocze
- zagrożenia - do 9.12. 2019 r.
- oceny na I półrocze- do 8.01. 2020 r.
II półrocze :
- zagrożenia w klasach maturalnych – do 23.03.2020r.
- oceny końcowo roczne w klasach maturalnych – 21.04.2020r.
- zagrożenia w pozostałych klasach do 26.05.2020r.
- oceny końcoworoczne w pozostałych klasach do 19.06.2020r.