KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022


Terminy zajęć dydaktyczno-wychowawczych i terminy ferii szkolnych

- zajęcia dydaktyczne

1 września 2021 r. – 24 czerwca 2022 r.
1 września 2021 r. – 29 kwietnia 2022 r. (klasy maturalne)

- zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2021 r.

- ferie zimowe

14 – 27 lutego 2022 r.

- wiosenna przerwa świąteczna

14 – 19 kwietnia 2022 r.

- ferie letnie

25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.

- rok szkolny dzieli się na:

I półrocze –  od 1 września 2021 r. do 14 stycznia 2022r.

 

II półrocze – od 15 stycznia 2022 r. do 24 czerwca 2022 r.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

12 listopada 2021 r.; 11,12 stycznia 2022 r.; 2,4,5,6 maja 2022 r.; 17, 21 czerwca 2022 r.

 

 

Egzaminy wewnętrzne

Matura

4,5,6 maja 2022

Egzaminy zawodowe

11, 12 stycznia 2022 r.; 8-12 czerwca  2022 r

 

Planowane terminy zebrań z rodzicami – godz. 18.00

14 września 2021 r.

organizacja pracy szkoły (zebranie)

16 listopada 2021 r.

śródroczne wyniki nauczania (konsultacje)

14 grudnia 2021 r.

„zagrożenia” – I półrocze (konsultacje)

18 stycznia 2022 r.

wyniki nauczania po I półroczu (zebranie)

22 marca 2022 r.

śródroczne wyniki nauczania (klasy I-III konsultacje) i „zagrożenia” w klasach maturalnych (zebranie)

17 maja 2022 r.

„zagrożenia” – koniec roku (zebranie)

 

Planowane terminy wystawiania zagrożeń i ocen rocznych uczniów (do godz. 14.00)

10 grudnia 2021 r.

„zagrożenia” i proponowane oceny – I półrocze

14 stycznia 2022 r.

oceny na koniec I półrocza

18 marca 2022 r.

„zagrożenia” i proponowane oceny w klasach maturalnych – na koniec roku

22 kwietnia 2022 r.

oceny na koniec roku w klasach maturalnych

13 maja 2022 r.

„zagrożenia” w pozostałych klasach na koniec roku

10 czerwca 2022 r.

proponowane oceny w pozostałych klasach na koniec roku

17 czerwca 2022 r.

oceny roczne w pozostałych klasach