Kadra kierownicza

 

Beata Jachurska dyrektor, nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o kulturze dyrektor@zs1bratoszewice.pl
Elżbieta Czesny wicedyrektor, nauczyciel przedmiotów zawodowych, informatyka wicedyrektor@zs1bratoszewice.pl
Piszczyńska Ewa kierownik szkolenia praktycznego, gastronomiczne przedmioty zawodowe k.szkolenia@zs1bratoszewice.pl

 

Nauczyciele

 

 

Adamczyk Karolina logistyczne przedmioty zawodowe k.adamczyk@zs1bratoszewice.pl
Antczak - Sadowska Barbara rewalidacja b.antczak@zs1bratoszewice.pl
Augustyniak Dorota matematyka d.augustyniak@zs1bratoszewice.pl
Babicka Justyna pszczelarskie przedmioty zawodowe (KKZ), przedsięborczość j.babicka@zs1bratoszewice.pl
Biernacka Katarzyna matematyka, informatyka k.biernacka@zs1bratoszewice.pl
Brzezińska Beata geografia b.brzezinska@zs1bratoszewice.pl
Chudy Ewa logistyczne przedmioty zawodowe e.chudy@zs1bratoszewice.pl
Czesny Elżbieta ekonomiczne przedmioty zawodowe, informatyka e.czesny@zs1bratoszewice.pl
Domińczak Grzegorz rolnicze przedmioty zawodowe (KKZ) g.dominczak@zs1bratoszewice.pl
Grzegorczyk Karolina język angielski k.grzegorczyk@zs1bratoszewice.pl
Jachurska Beata historia, wiedza o społeczeństwie, wiedza o kulturze b.jachurska@zs1bratoszewice.pl
Kasowska-Gabara Emilia gastronomiczne przedmioty zawodowe e.kasowska-gabara@zs1bratoszewice.pl
Klimczak Tadeusz mechatroniczne przedmioty zawodowe t.klimczak@zs1bratoszewice.pl
Kobus-Puchała Robert religia r.kobus-puchala@zs1bratoszewice.pl
Konstantynowicz Andrzej mechatroniczne przedmioty zawodowe a.konstantynowicz@zs1bratoszewice.pl
Krogulewska Justyna język rosyjski, logistyczne przedmioty zawodowe j.krogulewska@zs1bratoszewice.pl
Kubicka Anna język niemiecki a.kubicka@zs1bratoszewice.pl
Kunce Edyta chemia e.kunce@zs1bratoszewice.pl
Kwiatkowska-Milbrandt Agnieszka gastronomiczne przedmioty zawodowe a.kwiatkowska-milbrandt@zs1bratoszewice.pl
Lisowska Joanna wychowanie fizyczne j.lisowska@zs1bratoszewice.pl
Mackiewicz Magdalena biologia, filozofia, etyka m.mackiewicz@zs1bratoszewice.pl
Marciniak Robert informatyczne przedmioty zawodowe r.marciniak@zs1bratoszewice.pl
Markiewicz Tomasz mechatroniczne przedmioty zawodowe t.markiewicz@zs1bratoszewice.pl
Mosiński Mariusz mechatroniczne przedmioty zawodowe m.mosinski@zs1bratoszewice.pl
Opulska Emilia biologia e.opulska@zs1bratoszewice.pl
Pieczykolan Anna język polski a.pieczykolan@zs1bratoszewice.pl
Piestrzeniewicz Tomasz agrotroniczne przedmioty zawodowe, nauka jazdy t.piestrzeniewicz@zs1bratoszewice.pl
Piszczyńska Ewa gastronomiczne przedmioty zawodowe e.piszczynska@zs1bratoszewice.pl
Potocka-Milczarzewicz Izabela biologia i.potocka-milczarzewicz@zs1bratoszewice.pl
Pożarlik Andrzej edukacja mundurowa, edukacja dla bezpieczeństwa a.pozarlik@zs1bratoszewice.pl
Puczyński Maciej wychowanie fizyczne m.puczynski@zs1bratoszewice.pl
Rudnicka Justyna język angielski j.rudnicka@zs1bratoszewice.pl
Skrzypski Michał język polski m.skrzypski@zs1bratoszewice.pl
Sobczyk Łukasz rolnicze przedmioty zawodowe l.sobczyk@zs1bratoszewice.pl
Stefański Dariusz rolnicze przedmioty zawodowe d.stefanski@zs1bratoszewice.pl
Strumian Edyta informatyczne przedmioty zawodowe e.strumian@zs1bratoszewice.pl
Tomczak Ewa język angielski e.tomczak@zs1bratoszewice.pl
Tomes Adrian historia, wiedza o społeczeństwie a.tomes@zs1bratoszewice.pl
Wiśniewska Aneta gastronomiczne przedmioty zawodowe a.wisniewska@zs1bratoszewice.pl
Wiśniewska - Lenart Ewa bibliotekarz biblioteka@zs1bratoszewice.pl
Wójcik Anna pedagog szkolny pedagog@zs1bratoszewice.pl
Znajdek Jadwiga religia mariawicka k.gospodarczy@zs1bratoszewice.pl

Administracja i obsługa

 

 

Gońda Aneta główna księgowa ksiegowosc@zs1bratoszewice.pl
Znajdek Jadwiga kierownik gospodarczy k.gospodarczy@zs1bratoszewice.pl
Adamiak Agnieszka sekretarz szkoły sekretariat@zs1bratoszewice.pl
Sobczyk Żaneta intendent intendent@zs1bratoszewice.pl
Pelska Iwona pielęgniarka szkolna  
Nikodemska Krystyna woźna  
Kazuła Zdzisława sprzątaczka  
Anna Pietrasiak sprzątaczka  
Frątczak Iwona sprzątaczka  
Borkowski Mariusz konserwator  
Szczechowicz Zbigniew pracownik gospodarczy  
Sidorczuk Agnieszka kucharka