Kadra kierownicza

 

Beata Jachurska dyrektor, nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o kulturze dyrektor@zs1bratoszewice.pl
Elżbieta Czesny wicedyrektor, nauczyciel przedmiotów zawodowych, informatyka, przedsiębiorczość wicedyrektor@zs1bratoszewice.pl
Piszczyńska Ewa kierownik szkolenia praktycznego, gastronomiczne przedmioty zawodowe k.szkolenia@zs1bratoszewice.pl

 

Nauczyciele

 

 

Godziny do dyspozycji Rodzica i Ucznia w roku szkolnym 2023/2024

Szanowni Rodzice, prosimy o wcześniejszą informację telefoniczną, dotyczącą konsultacji z nauczycielem (tel. 663 308 983, sekretariat).

Drodzy Uczniowie, prosimy o wcześniejsze umówienie się z nauczycielem na spotkanie.

 

imię i nazwisko
nauczane przedmioty
e-mail
Adamczyk Karolina przedmioty logistyczne k.adamczyk@zs1bratoszewice.pl
Antczak - Sadowska Barbara rewalidacja b.antczak@zs1bratoszewice.pl
Bankiewicz Ireneusz religia mariawicka i.bankiewicz@zs1bratoszewice.pl
Biernacka Katarzyna matematyka, informatyka k.biernacka@zs1bratoszewice.pl
Boczyluk Wiesława matematyka w.boczyluk@zs1bratoszewice.pl
Brzezińska Beata geografia b.brzezinska@zs1bratoszewice.pl
Chudy-Karasińska Ewa przedmioty logistyczne e.chudy-karasinska@zs1bratoszewice.pl
Czesny Elżbieta informatyka, przedsiębiorczość e.czesny@zs1bratoszewice.pl
Chwaliński Paweł historia p.chwalinski@zs1bratoszewice.pl
Dałek Justyna język polski j.dalek@zs1bratoszewice.pl
Domińczak Grzegorz przedmioty rolnicze (KKZ) g.dominczak@zs1bratoszewice.pl
Gołek Emilia biologia e.golek@zs1bratoszewice.pl
Jachurska Beata historia, wiedza o społeczeństwie b.jachurska@zs1bratoszewice.pl
Kaczorowska Aleksandra przedmioty gastronomiczne a.kaczorowska@zs1bratoszewice.pl
Kasowska-Gabara Emilia przedmioty gastronomiczne e.kasowska-gabara@zs1bratoszewice.pl
Klimczak Tadeusz przedmioty mechatroniczne t.klimczak@zs1bratoszewice.pl
Konstantynowicz Andrzej przedmioty mechatroniczne a.konstantynowicz@zs1bratoszewice.pl
Krogulewska Justyna język rosyjski, przedmioty logistyczne j.krogulewska@zs1bratoszewice.pl
Kubicka Anna język niemiecki a.kubicka@zs1bratoszewice.pl
Kunce Edyta chemia, fizyka e.kunce@zs1bratoszewice.pl
Lisowska Joanna wychowanie fizyczne j.lisowska@zs1bratoszewice.pl
Mackiewicz - Wójcik Anna pedagog szkolny pedagog@zs1bratoszewice.pl
Marciniak Robert przedmioty informatyczne r.marciniak@zs1bratoszewice.pl
Miller Aleksandra plastyka a.miller@zs1bratoszewice.pl
Nowacka Anna pedagog specjalny a.nowacka@zs1bratoszewice.pl
Nowaczyk Zbigniew matematyka z.nowaczyk@zs1bratoszewice.pl
Olczyk Marcin biologia m.olczyk@zs1bratoszewice.pl
Pawlak-Kalinowska Monika przedmioty logistyczne, geografia m.pawlak-kalinowska@zs1bratoszewice.pl
Pieczykolan Anna język polski a.pieczykolan@zs1bratoszewice.pl
Piestrzeniewicz Tomasz przedmioty agrotroniczne, nauka jazdy t.piestrzeniewicz@zs1bratoszewice.pl
Potakowska Joanna matematyka, informatyka j.potakowska@zs1bratoszewice.pl
Piszczyńska Ewa przedmioty gastronomiczne e.piszczynska@zs1bratoszewice.pl
Pożarlik Andrzej edukacja mundurowa, edb a.pozarlik@zs1bratoszewice.pl
Puczyński Maciej wychowanie fizyczne m.puczynski@zs1bratoszewice.pl
Roślak - Olczyk Małgorzata psycholog m.roslak-olczyk@zs1bratoszewice.pl
Rudnicka Justyna język angielski j.rudnicka@zs1bratoszewice.pl
Smurzyńska Karolina język angielski k.smurzynska@zs1bratoszewice.pl
Sobczyk Karolina religia k.sobczyk@zs1bratoszewice.pl
Sobczyk Łukasz przedmioty rolnicze, BHP l.sobczyk@zs1bratoszewice.pl
Stefański Dariusz przedmioty rolnicze d.stefanski@zs1bratoszewice.pl
Strumian Edyta przedmioty informatyczne e.strumian@zs1bratoszewice.pl
Tomes Adrian historia, wiedza o społeczeństwie, hit a.tomes@zs1bratoszewice.pl
Wiśniewska - Lenart Ewa bibliotekarz biblioteka@zs1bratoszewice.pl
Wojciechowska Żaneta język angielski z.wojciechowska@zs1bratoszewice.pl
Wysokiński Paweł przedmioty informatyczne p.wysokinski@zs1bratoszewice.pl

Administracja i obsługa

 

 

Gońda Aneta główna księgowa ksiegowosc@zs1bratoszewice.pl
Znajdek Jadwiga kierownik gospodarczy k.gospodarczy@zs1bratoszewice.pl
Adamiak Agnieszka sekretarz szkoły sekretariat@zs1bratoszewice.pl
Kucharska Sylwia sekretarka s.kucharska@zs1bratoszewice.pl
Sobczyk Żaneta intendent intendent@zs1bratoszewice.pl
Pelska Iwona pielęgniarka szkolna  
Nikodemska Krystyna woźna  
Fortuna Agnieszka sprzątaczka  
Kazuła Zdzisława sprzątaczka  
Frątczak Iwona sprzątaczka  
Borkowski Mariusz konserwator  
Szczechowicz Zbigniew pracownik gospodarczy  
Sidorczuk Agnieszka kucharka  
Anna Pietrasiak pomoc kuchenna