Kadra kierownicza

 

mgr Magdalena Mackiewicz dyrektor, nauczyciel biologii, filozofii, etyki dyrektor@zs1bratoszewice.pl
mgr Beata Jachurska wicedyrektor, nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o kulturze vc-dyrektor@zs1bratoszewice.pl
mgr inż Elżbieta Czesny kierownik szkolenia praktycznego, nauczyciel przedmiotów zawodowych, informatyka k.szkolenia@zs1bratoszewice.pl

 

Nauczyciele

 

 

Antczak - Sadowska Barbara rewalidacja b.antczak@zs1bratoszewice.pl
Babicka Justyna pszczelarskie przedmioty zawodowe (KKZ) j.babicka@zs1bratoszewice.pl
Biernacka Katarzyna matematyka k.biernacka@zs1bratoszewice.pl
Brzezińska Beata geografia b.brzezinska@zs1bratoszewice.pl
Chudy Ewa logistyczne przedmioty zawodowe e.chudy@zs1bratoszewice.pl
Czesny Elżbieta ekonomiczne przedmioty zawodowe, informatyka k.szkolenia@zs1bratoszewice.pl
Domińczak Grzegorz rolnicze przedmioty zawodowe (KKZ) g.dominczak@zs1bratoszewice.pl
Jabłoński Maciej logistyczne przedmioty zawodowe m.jablonski@zs1bratoszewice.pl
Jachurska Beata historia, wiedza o społeczeństwie, wiedza o kulturze vc-dyrektor@zs1bratoszewice.pl
Juszczak Beata język polski b.juszczak@zs1bratoszewice.pl
Kapusta Adrian wychowanie fizyczne a.kapusta@zs1bratoszewice.pl
Klimczak Tadeusz mechatroniczne przedmioty zawodowe t.klimczak@zs1bratoszewice.pl
Konstantynowicz Andrzej mechatroniczne przedmioty zawodowe a.konstantynowicz@zs1bratoszewice.pl
Krogulewska Justyna język rosyjski, logistyczne przedmioty zawodowe j.krogulewska@zs1bratoszewice.pl
Kubicka Anna język niemiecki a.kubicka@zs1bratoszewice.pl
Kwiatkowska-Milbrandt Agnieszka gastronomiczne przedmioty zawodowe a.kwiatkowska-milbrandt@zs1bratoszewice.pl
Lasak Elwira pedagog szkolny pedagog@zs1bratoszewice.pl
Lisowska Joanna wychowanie fizyczne j.lisowska@zs1bratoszewice.pl
Mackiewicz Magdalena biologia, filozofia, etyka dyrektor@zs1bratoszewice.pl
Markiewicz Tomasz mechatroniczne przedmioty zawodowe t.markiewicz@zs1bratoszewice.pl
Mosiński Mariusz mechatroniczne przedmioty zawodowe m.mosinski@zs1bratoszewice.pl
Nowaczyk Zbigniew fizyka, matematyka z.nowaczyk@zs1bratoszewice.pl
Opulska Emilia biologia e.opulska@zs1bratoszewice.pl
Pacek Monika informatyka m.pacek@zs1bratoszewice.pl
Piestrzeniewicz Tomasz agrotroniczne przedmioty zawodowe, nauka jazdy t.piestrzeniewicz@zs1bratoszewice.pl
Piszczyńska Ewa gastronomiczne przedmioty zawodowe e.piszczynska@zs1bratoszewice.pl
Pożarlik Andrzej edukacja mundurowa, edukacja dla bezpieczeństwa a.pozarlik@zs1bratoszewice.pl
Poźniak Piotr pszczelarskie przedmioty zawodowe (KKZ) p.pozniak@zs1bratoszewice.pl
Rudnicka Justyna język angielski j.rudnicka@zs1bratoszewice.pl
Skrzypski Michał język polski m.skrzypski@zs1bratoszewice.pl
Stefański Dariusz rolnicze przedmioty zawodowe d.stefanski@zs1bratoszewice.pl
Suliga Krzysztof mechatroniczne przedmioty zawodowe k.suliga@zs1bratoszewice.pl
Świerczyńska Jolanta przedsiębiorczość j.swierczynska@zs1bratoszewice.pl
Tomes Adrian historia, wiedza o społeczeństwie a.tomes@zs1bratoszewice.pl
Wiśniewska Aneta gastronomiczne przedmioty zawodowe a.wisniewska@zs1bratoszewice.pl
Wiśniewska - Lenart Ewa bibliotekarz biblioteka@zs1bratoszewice.pl
Wojciechowska Żaneta język angielski z.wojciechowska@zs1bratoszewice.pl
Znajdek Jadwiga religia mariawicka k.gospodarczy@zs1bratoszewice.pl

Administracja i obsługa

 

 

Gońda Aneta główna księgowa ksiegowosc@zs1bratoszewice.pl
Znajdek Jadwiga kierownik gospodarczy k.gospodarczy@zs1bratoszewice.pl
Tomczyk Agnieszka sekretarz szkoły sekretariat@zs1bratoszewice.pl
Sobczyk Żaneta intendent intendent@zs1bratoszewice.pl
Pelska Iwona pielęgniarka szkolna  
Nikodemska Krystyna woźna  
Kazuła Zdzisława sprzątaczka  
Anna Pietrasiak sprzątaczka  
Frątczak Iwona sprzątaczka  
Borkowski Mariusz konserwator  
Szczechowicz Zbigniew pracownik gospodarczy  
Sidorczuk Agnieszka kucharka