Kadra kierownicza

 

mgr Magdalena Mackiewicz dyrektor, nauczyciel biologii, chemii, etyki
mgr Beata Jachurska wicedyrektor, nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o kulturze
mgr inż Elżbieta Czesny kierownik szkolenia praktycznego, nauczyciel przedmiotów zawodowych, informatyka

 

Nauczyciele

 

 

Biernaciak Elżbieta religia
Biernacka Katarzyna matematyka, fizyka
Brzezińska Beata geografia
Czesny Elżbieta ekonomiczne przedmioty zawodowe, informatyka
Gasińska Lucyna język niemiecki
Grajlich Andrzej mechatroniczne przedmioty zawodowe
Jachurska Beata historia, wok, wos
Jędrzejewska Aleksandra język angielski, geografia
Krogulewska Justyna język rosyjski
Kina Kamila gastronomiczne przedmioty zawodowe
Kłębik Monika język polski
Konarzewska Ewelina język polski
Konstantynowicz Andrzej mechatroniczne przedmioty zawodowe
Kusy Andrzej wychowanie fizyczne
Lisowska Joanna wychowanie fizyczne
Mackiewicz Magdalena bilogia, chemia, etyka
Markiewicz Tomasz mechatroniczne przedmioty zawodowe
Mosiński Mariusz mechatroniczne przedmioty zawodowe
Pawlak - Kalinowska Monika logistyczne przedmioty zawodowe, geografia
Piestrzeniewicz Tomasz rolnicze przedmioty zawodowe
Pietrzak Agata historia, wos
Piszczyńska Ewa gastronomiczne przedmioty zawodowe
Pożarlik Andrzej edukacja mundurowa, edukacja dla bezpieczeństwa
Rosiak - Misztal Katarzyna logistyczne przedmioty zawodowe
Rudnicka Justyna język angielski
Sobczyk Łukasz rolnicze przedmioty zawodowe
Stańczak Marcin biologia, informatyka
Stępczyńska Agnieszka matematyka
Suliga Krzysztof mechatroniczne przedmioty zawodowe
Tomczak Ewa język angielski
Twardowska Aleksandra gastronomiczne i rolnicze przedmioty zawodowe
Wiśniewska - Lenart Ewa bibliotekarz
Wójcik Anna pedagog szkolny
Wójcik Cezary chemia
Znajdek Jadwiga religia mariawicka

Administracja i obsługa

 

Otto Stanisława główna księgowa
Znajdek Jadwiga kierownik gospodarczy
Tomczyk Agnieszka sekretarz szkoły
Gońda Aneta referent ds. księgowo-kasowych
Pelska Iwona pielęgniarka szkolna

Nikodemska Krystyna woźna
Kazuła Zdzisława sprzątaczka
Anna Pietrasiak sprzątaczka
Frątczak Iwona sprzątaczka
Kołodziejczyk Anna intendent
Borkowski Mariusz konserwator
Szczechowicz Zbigniew pracownik gospodarczy
Sidorczuk Agnieszka kucharka