Wakacje za 10 miesięce
Dzisiaj jest 25.08.2019, imieniny Ludwika i Luizy

Technikum Rolnicze

 

TECHNIKUM ROLNICZE - 4 letnie

zawód: technik rolnik

 

Absolwent  po skończeniu szkoły może podjąć pracę w zakresie:

  • prowadzenie własnych gospodarstw rolnych z produkcją roślinną i zwierzęcą,
  • prowadzenie ferm drobiu, zwierząt futerkowych i hodowla koni,
  • prowadzenie gospodarstw agroturystycznych i ekologicznych,
  • możliwość podjęcia pracy w firmach pracujących na rzecz rolnictwa, np.: instytucjach związanych z rozrodem zwierząt, centralach nasiennych, wytwórniach mieszanek paszowych, laboratoriach związanych z badaniem zasobności gleb, wartości pokarmowej pasz, oceną  jakości  mleka, itp.
  • prowadzenie działalności usługowej maszynami rolniczymi, prowadzenie działalności handlowej produktami rolnymi i środkami produkcji.

 

Uczeń w trakcie nauki może uzyskać prawo jazdy  kat.T oraz ukończyć kurs „ Kombajnisty”

 

Szkoła w współpracuje m.in. z firmami tj. Agro-Market „Jaryszki”, indywidualne gospodarstwa rolne

 

Przedmioty punktowane: biologia, chemia, j. obcy (do wyboru)

 

 

ZAPRASZAMY!!!