Wakacje za 6 miesięce
Dzisiaj jest 15.12.2019, imieniny Celiny i Waleriana

Różne

Zapytania ofertowe - 08.05.2014.

Dyrektor ZS nr 1 im Batalionów Chłopskich w Bratoszewicach, Plac Staszica 14 prosi o zgłoszenie ofert na wykonanie usługi kombajnowania. Usługa dotyczy zbioru żyta z pola szkolnego (4,36 ha) w okresie żniw.

Pisemne oferty prosimy przesyłać na adres szkoły do dnia 31.05.2014r

 


 

Zapytania ofertowe - 16.04.2014.

Dyrektor ZS nr 1 im Batalionów Chłopskich w Bratoszewicach, Plac Staszica 14 prosi o zgłoszenie ofert na zbiór trawy z pola szkolnego o pow. 1 ha.

Pisemne oferty prosimy przesyłać na adres szkoły do dnia 30.04.2014r.

 

 


 

 

Zapytania ofertowe - 09.12.2013.

Dyrektor ZS nr 1 im Batalionów Chłopskich w Bratoszewicach, Plac Staszica 14 prosi okoliczne hurtownie, piekarnie, ubojnie i sklepy ogólnospożywcze o składanie ofert (podanie cennika, warunków  płatności i dostawy, certyfikatów jakości) na dostawę artykułów żywnościowych do szkolnego internatu.

Pisemne oferty prosimy przesyłać na adres szkoły do dnia 19.12.2013r.

 

 

 


Zapytania ofertowe - 22.11.2012.

 

Dyrektor ZS nr 1 im Batalionów Chłopskich  w Bratoszewicach, Plac Staszica 14 prosi okoliczne hurtownie, piekarnie, ubojnie i sklepy ogólnospożywcze o składanie ofert (podanie cennika, warunków  płatności i dostawy, certyfikatów jakości) na dostawę artykułów żywnościowych do szkolnego internatu.

Pisemne oferty prosimy przesyłać na adres szkoły do dnia 17.12.2012r.

 


16.12.2012 r.

Ogłoszenie o sprzedaży w drodze przetargu (ustnej licytacji)
wyposażenia stacji kontroli opryskiwaczy

1. Nazwa i siedziba sprzedającego:

Zespół Szkół Nr1 im. Batalionów Chłopskich w Bratoszewicach Plac Staszica 14

2. Miejsce, termin i warunki przeprowadzenia przetargu:

Przetarg (ustna licytacja) odbędzie się w dniu 2 lutego 2012 r. o godz. 11.00 w stołówce Internatu  Zespołu Szkół Nr 1 im. Batalionów Chłopskich w Bratoszewicach. 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium  do kasy szkoły w wysokości 5 % ceny wywoławczej w terminie do dnia 2.02.2012r. do godz.10.30. Wadium może być wniesione wyłącznie w pieniądzu.

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane, zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu licytacji. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. Z chwilą przebicia następuje zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu przetargu.

Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia zamknięcia licytacji.

Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny.

Wszelkich informacji dot. przetargu udziela Jadwiga Znajdek - kierownik gospodarczy w Zespole Szkół Nr 1 im. Batalionów Chłopskich Plac Staszica, 95-011 Bratoszewice pod nr tel. 42 719 89 83.

3. Informacje o sprzedawanym sprzęcie oraz o miejscu i terminie, w którym można obejrzeć licytowane urządzenia:

Przedmiotem aukcji jest wyposażenie stacji diagnostycznej do badania opryskiwaczy polowych i sadowniczych w skład, którego wchodzą: elektroniczny stół rolkowy, moduł sterujący, basen dmuchany, urządzenie pomiarowe (bez atestu), manometr kontrolny z przyłączem, praska do kontroli manometru, manometr M160-RO, tester rozpylacza, cena wywoławcza - 3400 zł.

Urządzenia można oglądać w siedzibie Zespołu Szkół Nr1 im. Batalionów Chłopskich w Bratoszewicach, Plac Staszica 14 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z kierownikiem gospodarczym szkoły - Jadwigą Znajdek,  tel. 42/719-89-83.

Organizator przetargu zastrzega, że przysługuje mu prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyn.