Wakacje za 6 miesięce
Dzisiaj jest 15.12.2019, imieniny Celiny i Waleriana

Nabór na rok szkolny 2014/2015

Mała Szkoła- Duża Szansa

Nasza szkoła łączy wieloletnią tradycję z nowoczesna bazą dydaktyczną i efektywnymi metodami kształcenia. Oprócz przygotowania ogólnego oferujemy naszym uczniom zdobycie atrakcyjnych i poszukiwanych zawodów oraz kwalifikacji czego dowodem jest m.in. certyfikat „Szkoły Przedsiębiorczości”

Jesteśmy szkołą bezpieczną w której priorytetem jest szacunek dla drugiego  człowieka i przyjazna atmosfera. Świadczy o tym tytuł „Szkoły Humanitarnej, przyznany nielicznym placówkom w kraju. Przekazujemy solidna wiedzę merytoryczna, przygotowujemy do osiągnięcia wytyczonych celów, kształcimy poczucie własnej wartości i tolerancji wobec innych.  Edukacja zdrowotna jest nieodłączny element programu nauczania w Szkole. Środowisko fizyczne i społeczne, atmosfera oraz organizacja pracy szkoły sprzyjają zdrowemu stylowi życia oraz dobremu samopoczuciu. W  roku 2011, szkoła została włączona do Szkół ubiegających się o certyfikat „Szkoła promująca zdrowie”

Od wielu lat młodzież naszej szkoły uczestniczy w bezpłatnych zajęciach dofinansowywanych ze środków UE; obecnie realizujemy projekt Uczeń szkoły zawodowej moderatorem lokalnego rynku pracy”, w przyszłym roku szkolnym młodzież będzie uczestniczyła w zagranicznych praktykach zawodowych

 

KIERUNKI KSZTAŁCENIA W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 

Kształcimy zawodowców - 4 letnie technikum 

Technikum mechatroniczne - zawód przyszłości Nowość !!!

Technikum żywienia i usług gastronomicznych - pewność pracy

Technikum logistyczne - kształcące w systemie modułowym 

Technikum rolnicze - jedyne  w regionie 

Technikum ekonomiczne - stawiamy na finanse

 

Kształcimy sportowców 

Liceum ogólnokształcące - 3 letnie - patronat Akademii Futbolu „WIDZEW”

 

UCZNIOWIE NASZEJ SZKOŁY:

pozyskują wiedzę i umiejętności w miłej, przyjaznej atmosferze

zdobywają atrakcyjne i poszukiwane zawody

osiągają dobre wyniki na maturze oraz na egzaminie  potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

otrzymują stypendia za osiągnięcia naukowe

mają możliwość uzyskania prawa jazdy kategorii T, B, uprawnień na wózki jezdniowe

uczą się w dobrze wyposażonych pracowniach (m.in. w tablice interaktywne)

wykorzystują możliwości profesjonalnie wyposażonych pracowni komputerowych oraz Informatycznego Centrum  Multimedialnego z bezpłatnym dostępem do Internetu

mają dostęp do dobrze wyposażonej biblioteki szkolnej

uczestniczą w praktykach zawodowych (bezpłatnych) na terenie  całego kraju i zagranicy

korzystają z internatu szkolnego i stołówki szkolnej

odpoczywają w kawiarence szkolnej

rozwijają swoje zainteresowania w ramach kół zainteresowań i zajęć sportowych

uczestniczą i organizują ciekawe imprezy szkolne i konkursy tematyczne

uczestniczą w bezpłatnych kursach, zajęciach, warsztatach ze środków UE

uczestniczą w kształceniu modułowym

ABSOLWENCI  I PEŁNOLETNI UCZNIOWIE MOGĄ UCZESTNICZYĆ W KURSACH KWALIFIKACYJNYCH W SYSTEMIE ZAOCZNYM