Wakacje za 6 miesięce
Dzisiaj jest 15.12.2019, imieniny Celiny i Waleriana

Kalendarz roku szkolnego 2013/2014

 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2013/2014

 

Terminy zajęć dydaktyczno-wychowawczych i terminy ferii szkolnych:

a)       zajęcia dydaktyczne: 2 września 2013 27 czerwca 2014

b)       w klasach maturalnych zajęcia dydaktyczne kończą się 25 kwietnia 2014

c)        zimowa przerwa świąteczna : 23 – 31 grudnia 2013

d)       ferie zimowe: 20 stycznia – 2 lutego 2014

e)        wiosenna przerwa świąteczna:  17 – 22 kwietnia 2014

f)        ferie letnie: 28 czerwca – 31 sierpnia 2014

g)        rok szkolny dzieli się na 2 semestry:

·          od 2 września 2013 do 17 stycznia 2014- I semestr

·          od 18 stycznia 2013 do 27 czerwca 2014- II semestr

Ważne terminy:  

Semestr I

- zagrożenia ocenami niedostatecznymi za I sem. -  9.12.2013 

- wystawienie ocen za I sem. -  10.01.2014

Semestr II

- zagrożenia ocenami niedostatecznymi na koniec roku szkolnego dla klas maturalnych - do 14.03.2014

- wystawienie ocen końcoworocznych dla klas maturalnych - 15.04.2014

- zagrożenia ocenami niedostatecznymi w pozostałych klasach - do 19.05.2014; (klasa IIR - do 12.05.2014)

- wystawienie ocen końcoworocznych do 18.06.2014; (klasa IIR do 13.06.2014)

Zagrożenia i oceny ostateczne wystawiane są do godziny 14:00


Rozkład zajęć dydatktyczno-wychowawczych realizowany jest w pięciu dniach tygodnia.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych 

·          2, 3 styczeń 2014

·          16  kwietnia 2014

·          2, 5, 6, 7 maja 2014

·          20, 23, 26 czerwiec 2014
 

Egzaminy zewnętrzne:

Matura: 5 - 30 maja 2014

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe: 23 czerwca 2014 (etap pisemny) od 24 do 27 czerwca 2014 (etap praktyczny) 


Planowane terminy zebrań rodziców: godz 17:30

·         10 września 2013 - organizacja pracy szkoły

·          5 listopada 2013 – śródsemestralna

·          10 grudnia 2013 - zagrożenia klas za I semestr

·          14 stycznia 2014 - semestralna

·          20 marca 2014 – śródsemestralna, zagrożenie klas maturalnych

·          20 maja 2014 – zagrożenia końcoworoczne

Nauczyciele nie będący wychowawcami mają dyżur w wyznaczonych salach, w godzinach: 18.00-19.00

 

 

Szkoła realizuje projekty, programy (koordynator): 

 

 

- Program prozdrowotny - Aleksandra Twardowska, Ewa Piszczyńska

- Akcja Krwiodawstwa - Cezary Wójcik

- Program Kultura bezpieczeństwa - Aleksandra Twardowska

- Licealiada - Bartosz Grzelak

- Tydzień Przedsiębiorczości - Mariusz Nyk

- Super klasa - Dawid Dębski/Justyna Rudnicka

- Innowacja edukacyjna - Monika Kłębik
- Tydzień Języków Europejskich - Lucyna Gasińska

- Uczeń szkoły zawodowej moderatorem lokalnego rynku pracy - Elżbieta Czesny


 

Uroczystości i imprezy szkolne:

 

·          Rozpoczęcie roku szkolnego 2.09.2013 – klasa IV L /B. Jachurska/ 

·          Akcja Sprzątania Świata 20.09.2013 - wszystkie klasy /M. Pawlak, S. Kapusta-Jedynak/

·          Dzień Edukacji Narodowej – 11.10.2013 - klasa IV GR /J. Rudnicka/

·          Prezentacja klas pierwszych  - 11.10.2013- klasy I wraz z wychowawcami

·          Święto Niepodległości – 8.11.2013- klasa II LO /A. Stępczyńska/

·          Andrzejki -  Samorząd Uczniowski /J. Rudnicka/

·          Wigilia szkolna – 20.12.2013 klasa IV RŻ / J. Sobczak/

·          Walentynki – 14.02.2014 - klasa I LO / B. Grzelak/ , Ostatki - 4.03.2014 - klasa II EŻ /A. Twardowska/

·          Dzień  otwarty –  25.03.2014 -  klasa III RŻ /E. Piszczyńska, K. Rosiak-Misztal/ 

·          Targi rolne – kwiecień 2014 - klasa II LR /K. Rosiak-Misztal, Ł. Sobczyk/

·          Pożegnanie klas maturalnych – 25.04.2014 - klasa III EL /E. Biernaciak/

·          Prezentacja klas maturalnych na zakończenie nauki – klasy IV wraz z wychowawcami

·          Dzień Bratoszewic – maj 2014 - Samorząd /M. Kurzawa/

·          Obchody Konstytucji 3 Maja - 20.04.2014 – klasa I Ż /K. Kina/

·          Zakończenie roku szkolnego 27.06.2014 – klasa I LR /M. Kłębik/ 

 

 

w roku szkolnym 2010/2011

Komisja socjalna – przewodnicząca:  Marianna Kaczmarek

    Członkowie:   Ewa Wiśniewska - LenartBeata Jachurska,  Jadwiga Znajdek

 Komisja przedmiotów zawodowych – przewodniczący:  Jerzy Kula
    Członkowie: nauczyciele przedmiotów zawodowych

 Komisja przedmiotów ogólnokształcących i sportu -  przewodniczący Jolanta Sobczak   
    Członkowie: nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących, matematyczno- przyrodniczych oraz sportu działający w zespołach

 Komisja zdrowia -  przewodnicząca  Marianna Kaczmarek
    Członkowie:   Beata Jachurska, Ewa Wiśniewska - Lenart   
                         

           Zespoły:

·                      Uchwał i wniosków: Ewa Tomczak, Monika Kłębik

·                      Promocji i naboru: Cezary Wójcik, Jolanta Wyszomierska, Anna Pieczykolan  

·                      Wychowawczy: Jolanta Wyszomierska i wychowawcy klas

·                      Ewaluacji: Beata Jachurska, Aleksandra Jędrzejewska, Joanna Borasik, Agnieszka Stępczyńska, karolina Kwaśniak - Słomowska

·                      Promocji zdrowia: Aleksandra Twardowska, Jolanta Wyszomierska, Joanna Borasik, Ewa Piszczyńska, Zofia Fornal, przedstawiciel Samorządu uczniowskiego