Wakacje za 1 miesiąc
Dzisiaj jest 22.04.2019, imieniny Leona i Łukasza

Zebrania

 

Planowane terminy zebrań rodziców: godz 17:30

·         10 września 2013 - organizacja pracy szkoły

·          5 listopada 2013 – śródsemestralna

·          10 grudnia 2013 - zagrożenia klas za I semestr

·          14 stycznia 2014 - semestralna

·          20 marca 2014 – śródsemestralna, zagrożenie klas maturalnych

·          20 maja 2014 – zagrożenia końcoworoczne

Nauczyciele nie będący wychowawcami mają dyżur w wyznaczonych salach, w godzinach: 18.00-19.00