Praktyki zawodowe

Regulamin praktyk zawodowych

Dzienniczek praktyk - technik mechatronik - klasa II

Dzienniczek praktyk - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki - klasa II

Dzienniczek praktyk - techniż żywienia i usług gastronomicznych - klasa II

Dzienniczek praktyk - technik logistyk - klasa II

Dzienniczek praktyk - technik mechatronik - klasa III

Dzienniczek praktyk - technik logistyk - klasa III

Dzienniczek praktyk - techniż żywienia i usług gastronomicznych - klasa III

Dzienniczek praktyk - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki - klasa III

 

HARMONOGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH
w roku szkolnym 2020/2021

Klasa

Termin

Czas trwania

 

TECHNIKUM ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

 

KLASA III
podstawa programowa 2017

 

07.09-02.10.2020

 

4 tygodnie

 

KLASA II
podstawa programowa 2019
po gimnazjum

 

03.05-28.05.2021

 

4 tygodnie

 

TECHNIKUM LOGISTYCZNE

 

KLASA III
podstawa programowa 2017

 

07.09-02.10.2020

 

4 tygodnie

 

KLASA II
podstawa programowa 2019
po gimnazjum

 

03.05-28.05.2021

 

4 tygodnie

 

TECHNIKUM MECHATRONICZNE

KLASA III
podstawa programowa 2017

 

07.09-02.10.2020

 

4 tygodnie

 

KLASA II
podstawa programowa 2019
po gimnazjum

 

03.05-28.05.2021

 

4 tygodnie

 

TECHNIKUM MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI

 

KLASA III
podstawa programowa 2017

 

07.09-02.10.2020

 

4 tygodnie

 

KLASA II
podstawa programowa 2019
po gimnazjum

 

03.05-28.05.2021

 

4 tygodnie