Praktyki zawodowe

Regulamin praktyk zawodowych

Dzienniczek praktyk III_TA_wrzesień_2023

Dzienniczek praktyk_ III_TL_wrzesień_2023

Dzienniczek praktyk_ III_TZ_wrzesień_2023

Dzienniczek_praktyk_ III_TI-wrzesien_2023

 

HARMONOGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH
w roku szkolnym 2023/2024

Klasa

Termin

Czas trwania

 

TECHNIKUM ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

KLASA 3

 

18.09-13.10.2023

 

4 tygodnie
(120 godzin)

KLASA 4

06.05-31.05.2024

 

4 tygodnie
(160 godzin)

 

TECHNIKUM LOGISTYCZNE

 

KLASA 3

 

18.09-13.10.2023

4 tygodnie
(120 godzin)

 

KLASA 4

06.05-31.05.2024

 

4 tygodnie
(160 godzin)

 

TECHNIKUM INFORMATYCZNE

KLASA 3

18.09-13.10.2023

 

4 tygodnie
(120 godzin)

KLASA 4

06.05-31.05.2024

4 tygodnie
(160 godzin)

 

TECHNIKUM MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI

 

KLASA 3

 

18.09-13.10.2023

4 tygodnie
(120 godzin)

 

KLASA 4

06.05-31.05.2024

 

4 tygodnie
(160 godzin)