Praktyki zawodowe

Regulamin praktyk zawodowych

Dzienniczek praktyk - technik mechatronik - klasa II

Dzienniczek praktyk - technik mechatronik - klasa III

Dzienniczek praktyk - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki - klasa II

Dzienniczek praktyk - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki - klasa III

Dzienniczek praktyk - techniż żywienia i usług gastronomicznych - klasa II

Dzienniczek praktyk - techniż żywienia i usług gastronomicznych - klasa III

Dzienniczek praktyk - technik logistyk - klasa II

Dzienniczek praktyk - technik logistyk - klasa III

 

 

HARMONOGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH
w roku szkolnym 2021/2022

 

Klasa

Termin

Czas trwania

 

TECHNIKUM ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

KLASA 3Ż
podstawa programowa 2019
po gimnazjum

 

13.09-08.10.2021

 

4 tygodnie

KLASA 3pŻ
podstawa programowa 2019
po podstawowej

02.05-27.05.2022

 

4 tygodnie

 

TECHNIKUM LOGISTYCZNE

 

KLASA 3L
podstawa programowa 2019
po gimnazjum

 

13.09-08.10.2021
(27.09-08.10.2021 – Portugalia)

 

4 tygodnie

 

KLASA 3pL
podstawa programowa 2019
po podstawowej

02.05-27.05.2022

 

4 tygodnie

 

TECHNIKUM MECHATRONICZNE

KLASA 3M
podstawa programowa 2019
po gimnazjum

 

13.09-08.10.2021

 

4 tygodnie

 

TECHNIKUM MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI

 

KLASA 3A
podstawa programowa 2019
po gimnazjum

 

13.09-08.10.2021

 

4 tygodnie

 

KLASA 3pA
podstawa programowa 2019
po podstawowej

02.05-27.05.2022

 

4 tygodnie