Praktyki zawodowe

Regulamin praktyk zawodowych

Dzienniczek praktyk IV TA (druga praktyka)

Dzienniczek praktyk IV TI (druga praktyka)

Dzienniczek praktyk IV TL (druga praktyka)

Dzienniczek praktyk IV TŻ (druga praktyka)


Dzienniczek praktyk III_TA_wrzesień_2023

Dzienniczek praktyk_ III_TL_wrzesień_2023

Dzienniczek praktyk_ III_TZ_wrzesień_2023

Dzienniczek_praktyk_ III_TI-wrzesien_2023

 

HARMONOGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH
w roku szkolnym 2023/2024

Klasa

Termin

Czas trwania

 

TECHNIKUM ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

KLASA 3

 

18.09-13.10.2023

 

4 tygodnie
(120 godzin)

KLASA 4

06.05-31.05.2024

 

4 tygodnie
(160 godzin)

 

TECHNIKUM LOGISTYCZNE

 

KLASA 3

 

18.09-13.10.2023

4 tygodnie
(120 godzin)

 

KLASA 4

06.05-31.05.2024

 

4 tygodnie
(160 godzin)

 

TECHNIKUM INFORMATYCZNE

KLASA 3

18.09-13.10.2023

 

4 tygodnie
(120 godzin)

KLASA 4

06.05-31.05.2024

4 tygodnie
(160 godzin)

 

TECHNIKUM MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI

 

KLASA 3

 

18.09-13.10.2023

4 tygodnie
(120 godzin)

 

KLASA 4

06.05-31.05.2024

 

4 tygodnie
(160 godzin)