REGULAMIN RADY RODZICÓW

 

Prezydium

Sylwia Zajkowska
Emilia Śliwkiewicz
Agnieszka Fortuna

Komisja rewizyjna

Dorota Sadowska
Marta Raczyńska            
Sylwia Wolanin