REGULAMIN RADY RODZICÓW

 

Prezydium

Justyna Dziewiór – przewodniczący
Mariusz Bryszewski – zastępca przewodniczącego
Anna Olszewska – sekretarz

Komisja rewizyjna

Sebastian Janowicz
Iwona Sieradzka
Agnieszka Kostrzewska