REGULAMIN RADY RODZICÓW

 

Prezydium

Justyna Dziewiór – przewodniczący
Mariusz Bryszewski – zastępca przewodniczącego
Radosław Mrozowicz – sekretarz

Komisja rewizyjna

Nina Szychowska
Ewa Rydlewska
Karina Malinowska
Członkowie Rady Rodziców
Justyna Dziewiór
Mariusz Bryszewski
Radosław Mrozowicz
Nina Szychowska
Ewa Rydlewska
Karina Malinowska
Agnieszka Urbańska
Renata Rojek
Aneta Dębska
Agata Dałek
Magdalena Rudnicka
Aneta Bień
Zbigniew Szklarek
Małgorzata Kolarska – Wykrętowicz
Anna Jedynak
Beata Jędrachowicz
Sylwia Cierbikowska
Joanna Grabowicz
Anna Robaszewska
Renata Gudej
Wioletta Pawłowska
Dorota Gajda
Janina Łuczak
Danuta Borowiak
Małgorzata Szostakiewicz
Marzena Niewiadomska - Masica
Agnieszka Szymańska
Anna Brzózka