REGULAMIN RADY RODZICÓW

 

Prezydium Rady Rodziców

Prezydium

 • Karwacka Iwona -przewodniczący
 • Dudkiewicz Aneta- z-ca przewodniczącego
 • Juras Magdalena- sekretarz

Członkowie

 • Adamczewska Monika
 • Dałek Bożena
 • Fraszczyk Bożena
 • Ignatowska Edyta
 • Jatczyk Małgorzata
 • Jędrachowicz Beata
 • Kaczmarek Jadwiga
 • Kaźmierczak Agnieszka
 • Kowalczyk Krzysztof
 • Kołodziejska Jolanta
 • Królikowski Radosław
 • Kulawczyk Dorota
 • Lewandowska Iwona
 • Lebioda Beata
 • Ługowska Grażyna
 • Łuczak Anna
 • Łuczak Janina
 • Majcher Krzysztof
 • Pawłowicz Adam
 • Ślązak Małgorzata
 • Szydlik Aneta
 • Sobczyk Jadwiga
 • Zieliński Krzysztof