Planowane terminy zebrań z rodzicami – godz. 18.00

14 września 2021 r.

organizacja pracy szkoły (zebranie)

16 listopada 2021 r.

śródroczne wyniki nauczania (konsultacje)

14 grudnia 2021 r.

„zagrożenia” – I półrocze (konsultacje)

18 stycznia 2022 r.

wyniki nauczania po I półroczu (zebranie)

22 marca 2022 r.

śródroczne wyniki nauczania(klasy I-III konsultacje) i „zagrożenia” w klasach maturalnych (zebranie)

17 maja 2022 r.

„zagrożenia” – koniec roku(zebranie)