Planowane terminy zebrań z rodzicami  godz.  17.30:

  • 14 września 2017 r      organizacja pracy szkoły   
  • 14 grudnia 2017 r.       zagrożenia -  I półrocze
  • 18 stycznia 2018 r.      śródroczna
  •  5 kwietnia 2018 r.       zagrożenia w  klasach maturalnych
  • 24 maja 2018 r.           zagrożenia końcowo roczne

 

Nauczyciele nie będący wychowawcami i wychowawcami wspomagającymi mają dyżur
w wyznaczonych salach, w godzinach: 18.00-19.00.