Planowane terminy zebrań z rodzicami  godz.  17.30:

  • 11 września 2018 r     organizacja pracy szkoły   
  • 20 listopada 2018r.     śródroczna
  • 18 grudnia 2018 r.       zagrożenia -  I półrocze
  • 15 stycznia 2019 r       klasyfikacja uczniów po I półroczu
  • 28 marca 2019 r.         zagrożenia w  klasach maturalnych
  • 21 maja 2019 r.            zagrożenia końcowo roczne

 

Nauczyciele nie będący wychowawcami i wychowawcami wspomagającymi mają dyżur
w wyznaczonych salach, w godzinach: 18.00-19.00.