Planowane terminy zebrań z rodzicami – godz. 18.00/konsultacje godz. 16.00

12 września 2023 r.

organizacja pracy szkoły

14 listopada 2023 r.

śródroczne wyniki nauczania

5 grudnia 2023 r.

„zagrożenia” – I półrocze (konsultacje)

9 stycznia 2024 r.

wyniki nauczania po I półroczu

19 marca 2024 r.

śródroczne „zagrożenia” w klasach maturalnych

21 maja 2024 r.

„zagrożenia” – koniec roku (konsultacje)