Planowane terminy zebrań z rodzicami  godz.  18.00   

 

15 września 2020 r.
organizacja pracy szkoły   
17 listopada 2020 r.
śródroczne
17 listopada 2020 r.
"zagrożenia" -  I półrocze
17 listopada 2020 r. 
wyniki nauczania po I półroczu
30 marca 2021 r.
śródroczne ,”zagrożenia” w klasach maturalnych
27 maja 2021 r. 
„zagrożenia” końcowo roczne