Wakacje za 10 miesięce
Dzisiaj jest 25.08.2019, imieniny Ludwika i Luizy

Technikum Mechatroniczne NOWOŚĆ!!!

 

TECHNIKUM MECHATRONICZNE - 4 letnie NOWOŚĆ!!!!

Zawód: Technik mechatronik

- monitoruje elementy, podzespoły i zespoły mechaniczne, pneumatyczne oraz elektryczne i elektroniczne;

- przeprowadza rozruch urządzeń  i systemów mechatronicznych;

- obsługuje urządzenia i system mechatroniczne;

- tworzy dokumentację techniczną urządzeń  i systemów mechatronicznych;

- projektuje i programuje urządzenia i systemy mechatroniczne

 

Uczeń  w trakcie nauki realizuje zajęcia praktyczne min. w zakładach Mercedes-Benz


Absolwent znajdzie pracę w przedsiębiorstwach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym procesie produkcji, warsztatach naprawczych sprzętu AGD, firmach usługowych.

Możesz prowadzić własna firmę produkcyjną lub usługową

 

Szkoła w współpracuje m.in. z firmą MERCEDES-BENZ z „Tulipan Stryków”

 

Przedmioty punktowane: informatyka, fizyka lub matematyka do wyboru, j. obcy (do wyboru)

 

Kwalifikacje:

 

E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych

E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych

E.19. Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

 ZAPRASZAMY!!!